A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1931 (8. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI CÍMÜ MELLÉKLETÉHEZ VIll. ÉVFOLYAM 1931. 1-6. SZÁM 92 szövegábrával és 22 szövegtáblázattal. SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA­­. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Freund Mihály dr.: Az ásványi kenőolajok nyersanyaga és gyártása .............................................................................. 1­9­ Az ásványi kenőolajok vegyi vizsgálatának alapelvei 18 Rostály István: A csapágykenés elmélete .......................... 10 Thamm István dr.: Ásványolajok fizikai tulajdonságai és vizsgálata .............................................................................. 25­­: Kenési jelenségek magasabb hőmérsékleteknél ......... 38 Theiss Ede dr.: Az áralakulás, termelés és jövedelemi eloszlás matematikai elmélete ...... 51 2. Szemle. Borús Ferenc: A villamosítás állapota Romániában .... 50 Gáti Béla: Az Északamerikai Egyesült Államok tejipara 79 Marusák Dezső: Automatikus villamos hegesztés .............. 50 3. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. Lósyi Schmidt Ede egyleti könyvtárnok. Franck Ottó: Az 50 éves ma.gyar távbeszélő. 1881—1931. 80 László Ernő: Katalitische Reaktionen. Von Horst Brückner 49 —: Erdöl und verwandte Stoffe. Von Dr. Rudolf Koetschau .............................................................................. 49 —: Mineralöltechnik. Von Robert Kuhn .......................... 50 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1930. Budapest, VIII. Múzeu­m-körút 6. (F.: Czakó Elemér.)

Next

/
Thumbnails
Contents