Majovszky Pál szerk.: Magyar Művészet 2. évfolyam 1926

TANULMÁNYOK - Ybl Ervin: Ybl Miklós Operaházának ismeretlen tanulmányi tervei

tebb, harmonikusabb az előbbieknél, hanem kétségtelenül fontos lépés is a végleges megoldás felé, mellyel már igen közeli ro­konságban van. Legkevésbbé sikerült a há­romíves aláhajtó és a mellette lévő cartouche­szerű ablaknyílások megoldása. Az ívelt tetők helyett azonban ezen a terven is min­denütt lapos szerkezeteket láthatunk és ezzel összefüggésben a rizalit attikái sem tűntek el. Az oldalhomlokzat megoldása (6. ábra) azonban szintén érettebb és egyszerűbb, mint az előbbi terveken. E tervek élénken bizonyítják, hogy mily tudatosan mérlegelő tervezői munkát vég­zett Ybl Miklós, míg az Operaház végle­ges megoldásához eljutott. YBL ERVIN c294 TANULMÁNYRAJZ AZ OPERAHÁZ KIRÁLYI PÁHOLYÁHOZ. SCHICKEDANZ ALBERT MÜVE

Next

/
Thumbnails
Contents