Magyar Múzeumok, 2007. 4. szám (Vol. 13.)

2007 / 4. szám - MŰHELY - Bónis Ferenc: Pillantás az alkotóműhelybe: Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum

MŰHELY Pillantás az alkotóműhelybe Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum Bónis Ferenc 1990 tavaszán a magyar zenetörténet egyik legfontosabb alkotóműhelye nyílt meg a hazai s a külföldi látogató előtt - az egyetlen e­lő műhelyek között, mely lénye­gében úgy maradt fenn, ahogy halhatatlan lakója elhagyta. Kodály Zoltán 1924 októberétől haláláig, 1967 márciusáig lakott a ma nevét viselő Köröndön. A tér is, melyre ablakai néznek, az út is, melyen a körcikk alakú ház bejára­ta van, megőrzött egyet s mást a Magyar­­országon átcsapó történelmi hullámokból. Az út, amikor Kodályék odaköltöztek, And­­rássy Gyulának, az 1867-es alkotmányos kormány elnökének nevét viselte. 1949- ben Sztálin út lett, 1956-ban A magyar ifjú­ság útja, 1957-ben a Népköztársaság útja. A teret a második világháború alatt Hitler térnek hívták. Utóbb visszakapta eredeti nevét; 1971 óta Kodály-köröndnek nevezik.­­ Miniatűr magyar történelem az utcatáb­lák tükrében. A lakás négy utcai szobából állt, a hoz­zájuk tartozó mellékhelyiségekkel. Beren­dezése inkább célszerű volt, mint fényűző; egyénivé, varázslatossá lakóinak ízlése tette. Népi kerámiák és kézimunkák díszí­tették, a népdalgyűjtő utak megannyi em­léke. Másfelől a hosszú művészpálya emlé­kei: szobrok, babérkoszorúk, egy-egy jeles Kodály Zoltán, Yehudi Menuhin és Kodályné Emma asszony, 1958 Zoltán Kodály, Yehudi Menuhin and Mrs. Em­ma Kodály, 1958 külföldi bemutató műsora, a legközelebbi családtagok és pályatársak képe. Az ebédlő - akárcsak a mai múzeumlá­togató, ide léptek be annak idején Kodályék látogatói is - puritán, egyszerű bútorzatával lepi meg az érdeklődőt. Hozzá kell képzelnie a házigazdák szellemi sugárzását, ami ott­honná, alkotóműhellyé, a biztonság szige­tévé tette e szobasort, a nehéz időkben is. A délidőben érkező kedves vendég számá­ra mindig került még egy teríték az asztal­ra, az öt óra tájban érkezőt fodormenta tea és sütemény várta. A kevésbé meghitt láto­gatókat is itt, a viaszosvászonnal letakart ebédlőasztal mellett fogadta Kodály. Míg el­ső felesége, Emma asszony élt, munkatárs­ Kodály Zoltán otthoni íróasztalánál fonográf­fal, 1940-es évek Zoltán Kodály at his home desk with a phono­graph, 1940.

Next

/
Thumbnails
Contents