Magyar Napló, 2006 (18. évfolyam, 1-12. szám)

2006-01-01 / 1. szám

REPERTÓRIUM 2006 VERS Andre András: Csendélet; Lámpáshalak IV/40. Árvai Ferenc Ödön: Háromsorosak­, A kispesti váróban; Kőbánya téglaházait... VII/30. Báger Gusztáv: Fordulópontok; A tál útjai IV/35. Martorivásári Eroica; Brazil dalok; Madárnyom-olvasó; Ballada VII/41. 4 ünnepi SMS; Szemed; Kert fölött XII/25. Bágyoni Szabó István: Fekete csizmaszálak V/15. Balázs K. Attila: [úgy tűnik, a tér]; [távolabb kerül az ég] IX/12. Barabás Zoltán: Mindig legfelül vagyok XI1/31. Barna T. Attila: A tél kutyái; Ez is MV25. Bártfai Áron: Elnémult sokaság; Megfogant IX/19. Bogdán László: A Bikácsi Daniella Képtár Ш/11. Böröndi Lajos: Planctus; Festmény Vili. Burny, Jeannine: A szabadság sérülékeny (Lackfi János ford.) XII/37. Caréme, Maurice: Mindenütt ölnek; A sas (Lackfi János ford.) XII/37. CzÉGÁNY Pál: Az első szó, mondat; Apám ciga­rettával IX/20. Czegő Zoltán: Lófelirat helyett; Végül IV/39. Csató László: Konzílium; Árnyjáték II­6. Cseh Károly: Tollatépett szonett V/14. Cserregi János: Júliusi hajnal; Reggel; Gyász; ünnep V11/14. Csontos János: Tizenkét kőmíves (Egy filmsoro­zat margójára) 11/16-27. Csoóri Sándor: És a világé leszünk újra; A pokol könyöklőjén III/3. Dobai Péter: Mária egy régi fényképét elnézve félen, merengőn III/6. Ébert Tibor: Ujjgyakorlatok VIII/31. Falusi Márton: Kert apámnak; Borozni úgy jó VI/18. Fecske Csaba: Utazók; A levegő falára VIII/32. Ferenczes István: Télikék 1­/40. Sörözéseink XI/4. Gyimesi László: Gyűrűk XII/31. Györffy Ákos: Hegyi beszéd 1/9. Gyurkovics Tibor: Kalandrapacsirta; Isten­társ; Bátyám halála XI/19. Angyalok XI/23. Hárs Ernő: Jóbot idézve; Visszfény V/5. A dal­mát változásokra; Boglári naplemente XII/26. Hartay Csaba: A táj termében VII/26. Horváth Jenő: Valamit mindig... IV/38. Iancu Laura: Egyedül, Genezis, Most ülj le 11/36. Kabdebó Tamás: Angyali VII/8. Kalász Márton: (Messze visz); Rész szerint XII/16. Kerék Imre: A csudabogár V/5. Kibédi Varga Áron: Váratlan 1/13. Kis Orsolya: elég sötét képlap; tájképre; szobati­tok (fehér huzatra) VIII/38. Kiss Benedek: Meg egy kandúr; Március eleji eső V/3­4. Csillagok, szúnyogok; Sport kérdése?; Én már nem megyek XII/10-11. Kiss Dénes: Átvérzett egek; A rossz év! X/22. Kiss Zsófia: Álmatlanság Ш/19. Krusovszky Dénes: Egy könnyű mosoly; Kavics vagy angyal VI/12. Lackfi János: Pista-ének VI/4. László Zsolt: Hasznos eszköz...; Succubus VIII/24. Lászlóffy Aladár: Üres üveg egy pincepolcon; Ne tagadd, ideállítottál YM­W.A mi kis falunk; Üllői menüett; Halottak napja; Faéden; Gre­gorián IX/3—4. Lászlóffy Csaba: Halotti ellenbeszéd; Nagy Alexandrosz felperzseli Perzsiát; A fölösleges áldozat (megint Perszepolisz) IV/31. Lehóczky Ágnes: Szobai jegyzetek Ш/20-21. Loschitz Ferenc: A napisten VII/31. Lukácsi Péter: Szikrányi múlt IX/23. Luzsicza István: attrakció világszám; európai városlakó I/10. Marsall László: Fughetta; Ráérősek; A Fojta­­tás alanyának II/4­ 5. Szikrák és Tövisek VIII/12—13. Sejtelem és alkonyodás; Várako­zás; Az utolsó szárnyvonal X/25. Mezei András: Magánügy; Anamnézis V/6. Mezey Katalin: Távoli tűz VII/3-4. Miklya Zsolt: Meg sem érintvén; Amikor a feke­­ték VII/25. Mile Zsigmond Zsolt: Szövetség VIII/5. Nagy Gábor: A magány szimfóniája X/3-4. Nagy Gáspár: Szorzótábla-emlék egy hajdani osztatlan iskolából; Visszavonuló sorok vár­­árnyjátékok idején IV/12 13. Németh András: Az embertől?; Hűség falupilla­nat III/16. Oláh András: költői est után; tévedés XII/24. Pallag Zoltán: Szeptember, avagy nem felejtek I/21. Pécsi Sándor: Emberréválás III 16. Pék Pál: Mikor a Pontus Euxinus partján Tomis­ba tér k­i. Pethő László: Mélységen túli; Látható fájdalom IV/38. Pintér Sándor: Minekutána csakazértis VIII/35. Restár Sándor: gondolat-tömbök; csakazértis; követlek V/10. Serfőző Simon: Átváltozva (Többé ne ijesztges­sen; Azt látják; Hiába kutatják) 1/4. Sirokai Mátyás: Átlagos bőr VIII/36. Soós Attila: Oroszlánszülés 11/32. Szauer Ágoston: Véletlen; Újraolvasás VIII/37. Szemadám György: Két forradalom Magyaror­szágon IV/14-18. Szigeti Lajos: Versenyfutás VIII/11. Szöllősi Zoltán: Szégyen a vers; De profundis; Söpröm a mesét 1/20. Tornai József: A vers; A testvér-boldogság II/3. 1944, a háború csámcsogva ette a lövészárko­kat; Ugyanaz a tenger; Kinek álmában... IV/3-5. Látvány­evők; Sziszüphosz; A fekete nomád XI/3. Tóth László: Elsírja első mondatát; Apám ma­gyaráz; Kötélen 1/3. Turczi István: Leköt a létezés II/5. Szentivánéj VI/6. Vankó Gergely: Avartanya; Kik énekre nyitjátok a szátok V/14. Varga Klára: Lélegezz XI/9. Vasadi Péter: A Tizenkettő VI/3. Vass Ferenc Zoltán: Kantár Csabának VII/26. Végh Attila: Hóban; A döntő 11/333. Volodarszkij, Leonyid: Tizenegy álom (Orosz hősköltemény a magyarok nándorfehérvári diadaláról) (Marosi Lajos ford.) XI/10—18. Zsille Gábor: Tájkép; Archívum VIII/25. SZÉPPRÓZA Báró László: Lepidoptera negra VIII/9—11. Já­szol ХШП­ 24. Czakó Gábor: Újabb rémmesék NK­-10. Cselenyák Imre: Párhuzamos ellenirány VII/32-34. Csender Levente: A réztehen gyermekei III/17—18. Keresés XII/32—36. Ferdinandy György: Babó IV/32-34. Ferenczes István: Rex megmenti Pannóniát III/41—42. Gere István: A kert és a város V/­ 1-13. Határ Győző: A glória II11. A Szentolvasóból XII/38. Horváth (EÖ) Tamás: Ab urbe condita VIII/33—35. Kontra Ferenc: A tél képe III/13—15. Rovinj ki­rálya XI/4-6. Mánta György: Teríték 11/28-32. Méhes Károly: Ketten az éjszakában VIII/43—15. Miklya Luzsányi Mónika: Cselédkönyv VII/5-8. Monoszlóy Dezső: Tudathasadás VIII/3-5. Nagy Koppány Zsolt: A Várban őrt álló gondo­latai négy plusz egy képben VII/27—29. Pálinkás Mihály: Szenteste XII/3-9. Sarusi Mihály: Kántor, gránáttal 1/11-13. Szakonyi Károly: A sziget 11/44. Szénási Miklós: Hogy haza tudjak menni VI/19—25. Túri Bertalan: A birtok VIII/26—30. Vathy Zsuzsa: Mi lesz ebből? VI/26. Z. Arany Piroska: „...És szereté őt” IX/13—19. Zimányi Magdolna: Egy nap IX/24-28. TANULMÁNY, ESSZÉ, JEGYZET Ábrahám Barna: A régi Szepesség képe a ma­gyar történetírásban 1945 előtt III/22—26. Alexa Károly: Olvasunk - nem olvasunk? IX/1. Antall István: (...) halálomat hozd világra! (Ratkó József 70 éves) IX/70. Bágyoni Szabó István: Palotás Dezső földi­égi napjai IV/36—37. Веке György: Székely obsitosok II/6—15. Bíró Zoltán: Az írószövetség Magyar Örökség­díjat kapott XI/1. Blasszauer Róbert: Szabó Lőrinc az ÁVH látókörében 1/14-19. Czakó Gábor: A fény árnyéka és az árnyék fénye 1/5-8. Dávid Gyula: Vallomás október 23-a előestéjén X/1. Dobai Péter: Kezdetben volt a halál - Bódy Gábor (1946-1985) XI/8-9. Ekler Andrea: Cselekvő értelmiség VI/15-17. És milyen az ember, az ország a világ? (A Magyar Naplóban meghirdetett regénypá­lyázatról...) IV/41—44. Határ Győző: Innen magunkkal povedálunk vn­i. Hermann Róbert: Nem jön az orosz VTII/14—23. Kalász Márton: Méhes György köszöntése I/25. Szellem és külső körülmény VI/1. Andrzej Wajda magyar kitüntetése XII/69. Kányádi Sándor: Az Abel megfilmesítéséről VI/7­ 9. Kodolányi Gyula: Világnyi táj (Tihany és a Balaton-felvidék) XII/12—15. Kósa László: Erdélyország mindenese II 121-29. Kovács István: Áldozatkészség III/1.

Next

/
Thumbnails
Contents