Magyar Nemzet, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

« _________________________________________fontai iViuu«------------------------------------------------------------------ ——­­ Szombat, 1951. december fi I----------77771----------1 Ko"bln^*,d6szerk,keanby u60xi90­ ^6^Bem Magyar Nemzet líSföSí? í®* korlattal textil ’-------------------------------I STVIV*"^ 4N“**- *•-!­• «•_ HS.arke.UJ: ad­dlni. hk IB8JS!?“ !SS nK'“ISSui sr"r&.».'fsajat­ zjfr:»Msn* •rT?'\"z*.*!**.... «a». m agsasr&«ssse —aw*~ garnitúra, egyes da- vennék egy modem, vesztesen Szarka-utca A kiadásért felel a Lapkiadó Vállalat Igazgatója melegítő, fehér zo- j^gn jártas. „Hoz­, méhnöktöl ^•Alakítás, ja- ;ókarben Tevő háló- 7 II. 1. Voszgerics- Szerkesztőség: VII., Lenin-krt. 9-11. Telefon: 221-215. ^rulátal 2 81“! S#ent­el' SSt szoba vaSy' kombi*­ján. Kiadóhivatal: VII- Lenin-krt. 9—11. Telefon: 221—285. rád^ lTMmezjátszód rá^!^-l­sére ^kiadóba. | Cs0TM“^?látási hus?Lhat “ nált szoba b,',tort és PeITSa és mindenféle Hirdetési osztály: VII- Lenin­ krt. 9-11. Telefon- m-285. 221-293 dicarateTM Kidé­reka- Adminisztrációs­­ Érdeklődni­huszonhat.-------------konyhát. Cím: Lá- szőnyeg javítása, rój* Hirdetési osztály csekkszln száma: 61.080. m férhármasszikrény ügyekben, önálló le- Telefon- *27-*2­5 összecsukóságy, ágy- nyi. Zalaapáti. Ar­tozása, festése, tisz- tBlöfizetés. Posta Központi Hírlap Irodája, V- József nádor-tér l. tételek eardrobszek­ verezésben gyakor- T nlfelfitt ll­.la *' sodrony, gyermekagy, közlendő levélben. Utasa, átalakítása. - Telefon: 180-850. fény fehér sublót'lőtt hadirokkant h­ó- délután 5-6-re gyermekkocsi, csőbu : ...------~ krémli...t Szőnyegjavító, Ráday- Személyes ügyfél­szolgálat: V- Roosevelt-tér 5—6. X,,',.. génnel e’helyezkedne —. i . lg'— fest jTwrifort készíti­’'szekrény száznyolc­ utca e&y‘ _____ E 10 Athenaeum 'n volt f­í a ‘Fv^'s Soroni Bél? ” szőnyeg, prima szó-'-Igazit' Jeligére - Pénzügyi­, tszem-3 T»íí«?Iiten is'l vanas olcsón eladó. Eladó 200x300 perzsa- Athenaeum Nyomda. Fv.. Soproni____._______._______________vet férfiöltönyök, női Hirdetőbe, József-gazdasági-, tervelőadó­.1 . ... . ,­­ Dembinszky-u. 21. szőnyeg. Bródy Sán ————— ----------------------------------.*■-*—-*c- románon- téli kabátok. Honvéd- körút 14. ,rá garanciával lei-S Sán Beló£'tet- 5- vtace--- dor-u._36/a. II. 20. ZQN SORAHANGOLÁST FOTELTISZTÍTÁS ^k°k9zk^£ utca ». ív hat ^.gvsz^cérta. üvegbetétés, gyönyö- Cseresznye barokk Eladó perzsaszőnye- Szakbírálatos szak * V X Elit i SBG 1 I * ftB lamint 150 drb UJ sárnaiD Ke«5iK hét- képes. műszaki Is- ' ——v­fj eladó. N­- Nagy- kombinált szoba leg­­yek. női téli kosz-1° Botos specialistája NF.o. COLOR csempe eladó. XI- köznap öt órától. | meretekkel ren- f„err*^y nányai-utca 14. T.: prímább műbútor kü- tűm és ruhák. 365— V r tth....... Ferenciek-tere 3. Te­.: 1­8 5 — 2­0 5. i Elek-utca 8. sihi szivattyú kom-­ delkező anyagbe- termében egy ket­ta-164-823 |tömegesség, sürgősen 210. N­- Kapy-u. 3. gwf taníványa - Eladó csillár, magyar- Plett nyomáskapcsa­. szerzőt keresünk , "irányt válal. Alak-Hálószobát Jó minősé-1 puttól, vasárnipell-I Perzsaszőnyeg­né- Eötvös-utca 23/b sz. nápotban Yszemere-út-'nék. gerendát szaru- pe“a a­díg SuSS.t" pest? Xvi^T.ath^Ut- fátokat 1TM' ..Budai Szív-utca 34. IV. a risztiLZt,--*&. n^tiHere kék, garnitúrák, sez­­tf0 , 31Jr 38­ °- Sztálin-, „-kinthet3 zsef-krt. 71-73. IV. 71 ___________________­ EGYEB ADÁS VÉTELI .R1'1TM Zephir-,san is veszek. Ráday- azonnali belépésre iró és gépíró skolá­int­k rendelésre nót-lllt—4* n* 5*__.___ Surf** a. . „ LUI to HUH*, i­ll kályhát sürgősen ven-1 utca 25. Telefon­, tárnokot felvesz J^ban II.. Szeli Kál­s^vagmlStesS ké-' Kombináltszoba 2*5 *«c5 Settimb­ Soproni 120 Vennék 5-6 éves -------—-----------■—'nék. Sztálin-út«. n.1 181-509.____________Vilamossági Szövet- mAn-tér 11. új tanro­szülnek. Vida kárpi-1 szekrénnyel. ■---------- ' basszusos váltós gyen­^xc reszere két-bélyeggyűjteményt 16. 127—882. Vasárnap szabó szabászasítal kezet, Pozsonyi-ut'Jy3TM01*s17 1 i-S^a y? -ri\T^. SíLf­­étkészlet, ^ itos, Podmaniczky- Ff “•« 15' Háztel‘ !VI ji. ^-mező­ntja ~ - P.', vfífJSf.iYi mélyet vennék. Tel.: Sobieszky János-utca lönféle bútordarabok és irodai adm­nisztra Értekezés telefonon: tea 19. | úgye.ő. --------------------'¥e; • l^-lkutca 43'Tangoh^rmonika lavl­ k fogástalan. Ham ja- 385-156. _______ 125/a. II. 6. eladók. Arany János tív munkaerő elhe- 361-996. - Hálószoba, sodrony-------:----------- *------- .tását, hangolását. val- nich utca 42. _ Vashordót vasdoboz Tente** vermek- 7. Benkö. ivezkedne Hozzájá ■ é ts^^^sSinSiSTWar^vhi6 1—i;r­ulással Y:9in­ekiad l «TM­­ T| Vr Jenő­ utca 14. f«. I ^ályYSrts X^ZTo^sar M ESS. *" ^am­^^ Kokszkályha “an.ó! ’j GYORS- éS Gyermekgondozónő* egy kirfofeeiS Biedermeier "i:óasz-j,ír­t_____________Im&nT !1. 1.1. ^ mindkettő príma «- 14-« pitoa eladó. O^- Bútorozott szobát ke | „ r n ! „ A V * T :te­ves“k Elzárói,g '^rt:„dókét mjívI1"!- fiókos asztal,! Fürdőszoba berende- Eladó Ebaito szaxo-lap?tbab e‘ado- Lj- Telefon. 364—8­3. _ férihegy-utca 13. I. rés értelmiségi. Blind.i GÉPÍRÓKAT igyermek mellé 30—50 pi?íhiszkidottné?U’ipríma előszoba szek-j'és kád henger, gei- phon, Buser. Bérko- P­est- Tomori-u. 8/B. jókarban lévő gyér-Tel.: 160—355. Érdek- Sas-utca 19. 185—564.1 tévesig. Jól fizetem. fVonaszka u toxar u., rény. farazott író- 7,1 eladó. Eötvös-u. csis-utca 29. félémé- 17_,es vU.amossal. Ku- mek sportkocsit ven- lődés: d. u. 6-tól, va- Délután 3-5 között, keresünk azonnalra. Móricz Zsigmond­t­a-ig.' " ^asztal kis r.mával el- 19- 1. T-__ let 1. |bdt°Y--------------------------,nék. Teleki P.­u. 26. sárnap kivételével.­­ Bútorozott vagy üres. Ajánlatokat­­ köztér négy félemelet -1adó. Fancsikayné.­­Üzletberendezést fbé-- " Egy háromkerekű trl- 11 • 18'----- - Mörklin villanyvonat szobát keres mérnök önéletrajzzal: négy Kárpitozott garnita- Teleki Pál-u.c s. tszt.'milyent: fűsze--. textil. RÁDIÓ cikk­ eiadó- Kispest,!Háztartásfeloszlatás! Ck "e”szweltesel­e*-1házaspár Levélérte-i „Közintézmény** L .*--------­,ak, alakítás, javítás, Kombinált kaukázu- konfekció) fel ajánlot­ n',U,U Batthyány-utca hat. |Könyvtárték­a, mosó fe sítést Veres Pálné- L,GyermekszeretS csa­'ninőségi munka, fize­­ss ^ hármasszelt-itat is a fennálló ren-————------- Kétpárevezős “ Kiél-fazék- konyhaedé- ad°- , Megtekinthe- “tea 30 földszint 2 lengére a főkiadóba. ládhoz. gondozásba esi kedvezmény. Kár- rény műbútor hajli-­delkezéseknek megfe- R A D I O 1 Kont ír­e.v­mfi, nyék, lámpák, egyéb fi, ne ! Gépíróiroda. Női munkavállalóka, adnám 3 éves fiamat. Ollósnál. Ülön út JO/B.'tott, perzsaszőnyeg, Hetően megvesszük. - és ^ónakoldal motor el-'háztartási berendezés, TM vasárnap f-töL Különbejáratú albér-1 felt'eszünk gépkeze- XIV., Czobor-utca 67. Rékámté és minden szenegép eladó. Nagy-!Nógrádmegyei Nép- VILLAMOSSÁGI raónakoldalmotor el­égz ágyat boritó Zeper-kályha vis'­lett szobát^ kerM­atol-!Léshez „^Vas­ és Fém ,esze‘ ________ — kárpitosmunkát és mező-u. 41. I. em. 3. bn­t Tgazgatóság, sál- készü­lkek *— --- - Laticel matrac, h­ó­­langtűzhely, előszoba- le“ószp°a,F5“®* a^_| hulladék Ipari Vál Lakásomban kisgye­vitást vállal kárpi- Komplett teleháló ci­ pótálján_____________ javítása j \r\n nz:.,n] ; asztal, egyéb bútor fal Y.d^g°?en e-adó. n,n korul i, föld- falat­ Budapest. X., rekeket gondozásba tcs. Zichy Jenő.u. ^3. a(jő. Lingel bútor. PULTOT minösúBraunka ] »R0 SáAiYiOLOGLP i leladó. Eötvös*u. 19. 1^*. Kut-utca__6. _____ szint 4. Jaszberényi-ut 4Q.98B/ ,vesZek. Nagy József-Kombinált szoba két-!Megtekinthető min- POLCOS * ». r p 7 I —......... 1’ 7 t--------- ----------Gyermek sportkocsi y.... g. i^ehelyezett SJSkm rSyáriai né. XX. ker.. Pester­személyes rekamié­ tten r.ap délután 3— AruA'.t/vAnyt. VESZI trófrénjavítás garan . Márkivn vasutat ve- Bertalan-u. 20.Ulo,mlR 7 Prn 7 vt . ----. -— ^sébet, Bácska-u. 43. \M darabonként is b-ig, vasárnap dél* SZÍNEKET V-f I ciával, gyors, pontos szék. Tóth Szabad-1’ 253—689- __ tőle keres albérleti.0?1*02® , orvoshazas .—— -■/'- ; • tiadó. Rákóczi-út után 5*ig. Cím: Déri, vesz ,VáLLAM­­«551Au munka. Magyari mü sajtó-út 6. Telefon: Nagyteljesítményű ,üres szobát konyha- pier főzomindenest I EGYÉB VÁLLALKOZÁS I ?•'A. L 4.__________Fürst Gundor-u. *. RUHÁZATI u.1 címünk: szerész. VII. Bethlen 380—078. h.Koch 178-as“­samot-­­használattal vagy Kis*f-70/m­f­ra .n-6 ,65?' ~~ **" ' ........I Könyvespolcot nagy-,v- 3- BOLT Váci-utca 40. Gábor-utca 14. . ., ' tos fehér zománcozott teakonyhával. Nagy- „„,ca 1,i' ,i' x: Jégpálya büffé-ruha­m­érc tüt, uriszobába,: Keresek megvételre GONDNOKSÁGA. Telefon: 3 8 7 — 1 5 8. I Ak° u JlV' n'kke!e?.ett kályha atádi Földművessze­ ;l'4. . .j­elentk­ezés tárja bérbeadó. Thö­kisméretűt gyerekszo. öreg szekrényt, Író- Telefon: 382—385. —-­­-------—------- napr.nflép f«f?fiív Vaiuccr!n' ilí 14®0-ért eladó. — X., vetkezet élelmiszer-lí-Í£—6-órá’0 ------- köly-út 115. bába keresek. 125-207.­­ asztalt, ágyat, kony- jobbácv-k­ályha m­ ^1“* univerz,áli,® rá’ VHHI.VUlJ* ‘“évesek Olcsón ren Hölgy-utca 24.'b. ___ üzlet, Ferdinánd-tér. Lakást, fizetést adok Ko­os Ingert. Je­vvemnberg. Telek. .ha^rtnyh Jet. pre^»r­gg. ~_________________ lete^p^Xbasfr. Tizenkétszemélyes Egyedülálló fiatal TMITMsTt Lackó D­ Jhémemüit újjáalakí. ’ -2-----------------— .,K. s a iao—zepnac'v eladó. The- . , - 1 . Veszünk ipari kör- t Használt afrik kilójá- brima ezüstkészlet, mérnök keres szépen univ­il ' L C °' 00 k­om. Monogrammo-Nagyon szép dió Hador^-'a‘ca 5­ .,018°-(köly-út US. tenisz. .“ W• ere-1 ve““11 kpz. F.151??!* TM­ISchaffhausen I. W. C. berendezett, lehető­ hang H' Somlóné Pod kombinált hálószoba |S­ 7- Este 384-340. _!pSlya.___ ____ fletLberwul, ‘Cé!han8‘!| ket motorral vagy tóért né^ mnHnmt^^üst zsebóra, külön­­leg gőzfűtéses szó- Megbízható alkalma­zás­. Som­óné, Pod­fi/B.' BoWi8 et‘UtCa| fényt v°eTMnéíl “ Mü-1 ® vz’^®ky fé,f­i ^ *egy külföku^tof- j Mfh* íf*.e*“. TM%?SÍDp Jo' ikusözön^^m­ivel Ili!' Sándor lak’ás'. ! tartárba ei Ssk‘háVs-; Nyugatinál. t.etés kedvezménnyel , Vitrinek eladók. Kiss és kályha. gáz-' ' '. háromtól. _— |­s_ll. éves szakmahelyem­.sak, vívókabát, tudó-.í°•?.!. “151 Keresek budai válá­t Is vállalom. Horváth József­ utca 9. II. 1. kandalló. IX., Rá-ilt2 d- Jnyur,tS:t‘savc!s . . ben megjavítom, v. mányos könyvek, ^nti filléres is XZIT ba két gyermek mne! Fáj a tyúkszeme? An-Mih­ály-tér (volt Má-1 Könyvszekrény - író- Bay-utca 47. I. 17. Standard rádió ei-Keresünk megvételre,becserélem. Lénia-krt-ezüst cigarettatárca, épp'' iptenes s'x'“' lé teljesen önálló ticors tyúkszemle tót fia Terézia) tizennégy S eay sző- Granin'' nyirot^azT,-'adó', Peterfi Sándor- 134-es Pfaff vagy 96- húsz. Gergely. ezüstróka. bundaga'­, ^z“ny‘eu‘ «* °r‘ mindenes főzönőt jó használjon. biztosan Kárpitos. Invee^^’eladó'^ U^Kunfil SLI 12' vn* 4- Tel.: os Singer van ógépe- Tüzel,-,ért cserébe-át-!’ér privátnak eladó, dody- Dec- 15re- 'bizonyítványokkal, -elmulasztja 1 adag (tokanité fotel—ízék ' Ssigmonn­-u 98. I. 21ff Jhfr 3°° ! 180--,11‘_____________ket- Azonnal kifizet­ meneti kabátot, már |XI- Vincellér-utca 37. Központi fűtésű, szé- jól megfizetem. Je- 3.80 forint Nagy drog ülőbútor* 1 a vitását’ ~~~—a" « m­ifk-pi­r*cHi*Sz válvVi ' Orion 449es, eladó! jdk. Cím: Új Div^ti^^ festményt, sam*"*! • *Ruhaszalon. 256—930. pen bútorozott utcai lentkszés: Dob-u. 108 géria, Budapest, & átdolg^:, kombinátr szobibú- előtér 1 Pannonia-utca tizen- Mg** vn.I.g "«leh^ b^ST(Ufíli2l 3* WelS" iV111- *TM-** »Z fa), átalakítását vál-Jf0°r imázhatós -e-Ueritö. ernyetartó be­lkl­eac. L 3- -szövetség utca 28.a. _ |fcészletet. _ szobrokat|mElegit5 eladó. Bás-'eBV Kemélyrel' k^Minden estözönő fel-Kendők, sálak lesté­.al?rl'. Kárp'tos mü- kam..errel. Délelőtt'téttel, fehér hóem­ő siemens 15 W két .,roma állapotban lévő adnék. XVI._C.nkota,Itya.utca 18­­­4 Hét- alló Fürst Sándor- vezetik- Sallai Imre- sét nagy gyakorlattal rX-rhküJiíc‘y-UtCa|*SzTM: Madách »•/*• Naph«W“- »•- hbnSős eredeti 'süllyesztős Singer­­ona-telep. Szabadság.,~n Seme°et:utca v' »t- várat?m. Telefon: 110.t­ahKilenc.— út tíz._II. három. !Oláh._______________berlini csúcsszuper lvarrpsep .a, .orl?al*a! * "7' Vaskályha „Calor" három. Háztartási gyermek-'161—214-_____.... _ Nagyon szép sezlon. _" , | Ezüst hatos masszív­­ és egy külföldi |?l?drL,^e?re?,l,„ „ Állami Vállalatok és töltő, fával, szénnel, Idősebb házaspár ne-iszeretö alkalmazottat. Férfizokni Javítást bison,gjbuzalt«1 oi-Komb^áU tWkmy evőeszköz, tálak­­sz'- tíz lemezváltó el- jlX. IIUoJ­ut. 21. III. 17- Tepme,ö Slövet. koksszá', prímán füt- vetö’S Budán csen-'felveszek- Dr- Tardi,­ vállalok. Címet „Ol­csón eladó. Centi-utca bételtos, wnvhs-lvar(iol)oz. bordó adók. — V., Fáik Varrógépet vennék, kezetek Vezetői i­hető. Háromtól: AI- ^11 helyen szép szó- Szent István'park 19’ csó“ Jeligére Hirde-3. (Népszínház-utca, TMkamie,, kodn/ha_ gyapjú futószőnyep. Miksa-u._4,_II._3.­­Lenin-körút 27. III. kezetek vezetői. kormány négyt n. öt. gát vw lakrSSt v­ v _______ tőke. József-körút 14. t­álók^ kombinlft^V“ Pesbljhely, ' pe- Itkfezlet6* diszpo­rce’ Tökéletes rádiójavi-'16' Tele£on: 223-625. AddazPy-utca 71’ szlm HC-22# Voltos Bosch keres. Márton. Csa- 1-5s házaspár köny-'zippzár javíUs hó. r­ock’ rf.rntSkat 61,i'tür-u- “ _. fl­nf c'.1 Roth rádiómüsze Varrógép eladó, kito- alatti Budapesti MJIH- 120 llb Villanyhütő,ba-utca 24/A. 354-869. nyi háztartási mun­icsizma javítás. József k4?t: Aszfánusmester- Mahagóni mübútor Si­.h^'Né^fői. észnél. Dohány-utca.gástalan.. hajós. ..350,telepen transzformátorral, , Értelmiségi dolgozó ^“^,lm.““f„“.. körút 20. Műszaki. Landler Jenő-u. 14 'ebédlő órával eladó.1, 6-16-98. «• Tel.: 421-674. forint. XI.. Mészöly­, használt puhafahoz, üzemben olcsón el- nö bútorozott szobát la-^JTx i ÉS '~NDI'g*f5fi',ah^?1 ívlintnál príma tíf! Vveges^—r r“^7^7T\ 'vaUzaión!' *' V°“ “H SSfe 11 IV i jgSS? «'“rteM'-1 B#út 18. IV. L j nemükészítés J* a barokk cseresznye unde _aD déluán sz°brok, kepek, álló- | rUIO, OPTIKA I ................... doekannák hordók 3—7-ig. test levélileg Bíró,Főzőmindenest meg-, £ Pec. Ingjavitó mü­re 'amfé'^ladó ** I?! öttől - nyolcig. Krúdy- lámpák konyhaasz- J j MŰSZER I és edények, papír- Engedégmentes rlasz-ju­da. Garam-u. 34. ;bizha­tót 2 személyhez « X. ?zenRá{^}l '::t ‘ , 1' utca 12. Hl. 18. Lift *a*v híkkereső. kar Makina II S legújabb j , , | dobozok és faltkar-­tópisztolyI Támadók, III. 49. keresek. Bartók Béla­, “tca - Rákóczi író-útmt*“' L IKétszemélyes reka 1 vel^^fülönyök­e?-;tipps’ te;eobjektívvel' Kvarclámpát vennék tonok kaphatók, vadak elen! Mező-;Td5s édesanyám tel-lUt 75‘ IL 1-_____________________________— — ... -----’ —- mié fotel székek!adók Csillag*he'ov |wel twinkelel cserél­,vagy bérelnék. Tel.: Népgazdaságunk ér-őröknek, éjjeli őrök­ ■ ellátására ^f’re I'özömb­.druest jó szőnyegjavítás olcsón, Rzkamlék, ké.b,za‘ , készítését nagyon pl . putztakúti^út hít 8— hetö Le.cáia contax 2S£lMi. Bartók Béla- deke. hogy mindad- nek, vadőröknek nel-' f keremne^otthont fizetéssel gyermek-művésziesen, tisztítás csan pyovaaf vána- ^525 ',r.a- eset;e8 e],adó• ~ út 21. III. 3. _ dig, amíg megfelelő külözhetetlen. Nép-iTelef^, d“után ^-74 szeretőt felveszek, háznál is. Várlakinél iga,ek, fotelek, vili Conti-u. —- -~ ------ Lgyanott Reflex Ko- , ,^. kurd- használt göngyöleg­vennyolc forintért,^ között dr Var-c‘t-n-kezés 3 után: Rákosszentmihály, kék, sezlonok, szor-l Kárpitos Eladó 2 30x1­25 m feliéhez Primoplan -.rtivó- áll rendelkezésre, új küldi utánvéttel Pá'- °^a foi^i a 1 és vasárna­z Or­­pichler István 108. memotracok rendelés­,J‘v Kftrp—s ————- perzsaszőnyeg, 1.75 X l.i.J-es optika eladó, “JS fogtatfl?® S21 anyagot e célra ne mai János. Kecske-18ila 181~°41- lal-utca 6. fszt Gbl- ~ ■ * -re, fizetéskönnyítéssel Halószoba príma pr.j!.is olaszszönyeg. 3x2 T.: 297—436. Gyarmat- ’ [vegyünk igénybe. —­smét. Csongrádi-út 44.1­­ , ¤, „r,, „ „ fértnél Tömegcikkek dukkó­is, javításokat válla- vatnak eladó. Újpest,|m gépszőnyeg. gyö- ,utCa 12/a. a Mielőtt új anyagot |Lövedék negyven fii- * ALLAS, VALLALK. --------róla és festője Ba­lok. Kárpitos. Arad.-,Bán Tibor­ u. 58._ nyörű ülőgarnitúra,1-----------------~á,k*c?tóUtozz4'' rendelnénk keressék'lér í3s?!'.,a lehetőleg )0gh zománcozó. Vö­,:ca egy, !&1 Utcá­, F^fest^y ^ redőnyös^,., Íróval. KBfUm» ^Uvmé^, le! fenyőimen ^•Ta^Iyn^^W . ^0^ dS^^^T zurftca I tós * ko*tta szekrény! csillárok, kofferek, sy-út 7KHSL 8A Vasár- j \ GÉP. SZERSZÁMTlj Tel.: 2­0 0­­— 6 3 2.1 sürgösen. Papírüzlet.j 1— , ■ ‘ |mellé^Este héttőMcl I r­oc P^N7 I n.h.nt---~. "; r.:Jeladó. Benczúr­ u. 72.1 vasrácsok, kötöző- nap 228—333. ______ | jMárkás olajfestmé- Tele’|35 éves vas és fűszek­lencig. XI., Béresé- TÁRS, PÉNZ proha.u kombinált­­ földszint 2. y—8 ig. szalagok. Király-utca Q irAnH­.rwAro.'!’ vag y 10-es válto-!nyelc keretezve, feke­ fon' “9~^°80*-------------res segéd bármilyen nyi-u. «6. IV. 5. ■ —.J szekrény elapó. Ra- ~ ----r--------: ~ negyvennégy, első,­­ motorokat es­te női télikabát, férfi Salgótarjáni kályha délutáni munkát vár- Háztartási alkalma-! Újdonságot vagy ak­kospalota. Körvasút- Hálószoba komplett, húsz. Délelőtt vagy nominóst fix nagyító-llenállással keresünk. felöltg eladó. XII., Arén-fafűtésű tökéle-ttal. naponta 14 órától,­zott kétszemélyhezItuális cikket előállító sor 23. (67-es vill.) eladó. Hermala-út 2.­ este nyolctól és va-­gepet megvételre ke-,Kegyelet Szövetkezet, DolgoS-utca tizenhe­tes állapotban eső-Délelőtt gépjárművet­ felvétetik. Murányi­ ,házi Iparossal társul-K’fogástalan kombi- Pásztor._____________isárnap délelőtt. IJ25JL*a-S, y *TÍí♦ IBajcsy-Zsil.-ut 15/B.­­rom­­ 3­­61-essel vekkel eladó. Gyömrű- tanfolyamot hallgat, utca 25. félem. 1. ’nek, ha a nyersanyag nállszoba kétrészes Szekrény, rekamié. Marabu 510-es‘‘vas-l ' f ........ i Állami kórháznál.) ház-utca 4. I. 1. Hét- Motorkerékpár vez. * bh kfízAnkon', xz. biztosítva van. Köz-Szekrénnyel jutányo- fo.ci­k eladók. Ara ^^ , : RÉGI KÖNYVEK Ffl karóra Longi-köznap 2~Illg- jogosítvány és mun- vegyasszony Treiáró­!Ponti fekvésü k­e,­p­ada- Bajcsy- di-u. 32. II. 9. I fűtésre, elad’ó. Sán-i ConUx II. Sonnár­­ WMI HUH!ILft |,rfl­. karóra^„Longi kakönyv van. &or* raktárral, Zsi­lnszky-«t haszon- Eladó jókarban lévö idor. Lenin-körút 96. ?l?dá~ v7Ar«tok-' Konyvtáram kiegészí 1 Müller, VII., Akácfv csempézett tűzhely rtzJ-100 Je­l a fa-utca 10/b, félémé- telefonnal tóRevel és kettő, felem. egy. kétfekhelyes reka-1 Félemelet. _______ Mártirok- Könyvtáram kiegész.^^ ^ 4/a_ este'e!adó. Rózsa F.-utca földadóba. _ letnégy. közreműködéssel. Jel-Gyönyörű kombinált mié. két fotel, kétlNa„v helyilée foté­l tj 29‘ - ------..------!t«nlv», vári­otSt 6-tól. 140/a. fszt. 2. Horváth. EPÍTŐGÉPJAVlTÓ Tjt„itA„a,— róm­^^után^n ^Ua-út^ I. L^" ^daPo­^adó ®Cta? « moServetj! Kossier, Vloia-u 37/c! I J^er.^Smoksárl- “£TM*60­%Já~ Kertész. felestársit ss«*.“sas írssrlisS tót -r^ is.se* aswtó jisr^rs,?^: S-jsa® K* uraa.— »»ms arffisftrri—15r_If&nisnsi sasrstó s JIS “ sv 3s£L*jsst s®rs*as!&r^ssrsajtósrtóássa.?srz Bbwssss. M. M ajtó. I vilonc^zérF ^S-lV 1 - —------- , Dob­ ulca tizenhat.! különféle ajtók és Jobb_ lépcsőház. bóság Férfi fizikai dolgozó- taktó- _ __ !Pest megye. ^vsssssr*.Ms^á^rsl^iffi^TÉs jutányosan válla ■ ^ekrénv­el dó a ^ né^itarivával hangr’zört)s' rendét, furnért ve. zics. Múzeum-körüt lönbözö p fotelok el. Sl villában lakható- heti két-háromszori Szol­­oityányt azon-Tóth kárpitos Bródy nist Fülek u '?i L £.r T­­lls' majdnem új, el- szek. Szondy-utca 5, 21. I. adók. Dobozi-utca 5. sáeért kertgondozást bejárásra Belváros hal!­szállításra tele­lá TdoLutPcn'6Bródy Barossu^'sarok.293-as szk­fó “JSÍSSnn^c^.^1 ^ TeL: Eladó »«0x13»-lCeleti 138-279. I^házmeleg^l pi^yékén. Telefon: 1ő. ^befejezheti. Kétrészes ebédlő- villamossal.__________i jégszekrény. e’e- xill. Fóthi-út 15. — E.*Y” ,és kétszárnyas I Zephirká'vha 6'­­l?1 Alatt,1-.gy­ar,?Kek|14 ’11-^————— Szedmák József. Aba­szekrény kihúzható sürgősen eladó mű­: szobafal, csillárok, palacsok, ajtók és ablakok pa­­trikabát. Thék Endre- 1 csan eladó Bimbó- . ^er^t'sze^eA. 1 sér. ebédlő asztal, egy bútor ebédlő, sublód.'kredencóra gyönyörű------ ---------- válnak: Verpectiut utca 5. földszint 9- i utca a Házfel- Kaspar. Ajánlatot...In-j | OKTATÁS ' vf ,,,Tl darab Stilizált szék-­szekrény, alpaccal eladók. Abonyi-utca |Kerékpárja, motor-22. II. 5. Délután. 10-tol 5-ig. ügyelőnél. formAcióképes,.b'za.l- 1................. ............... m­*. kis,n mán t répy (fekete), kő- evőeszköz, 4 méter,öt. Földszint kettő, kerékpárja kopott? — Ajtólapok, ab­akszér- Légpuskát, benzin- ■——■■■■' m* állást betöltő fel- Német, angol nyelv- durfa-csemeté­k gu­móddal olcsón eladó, velúrbársony buredá- özv. Kállainé.__ Zománcoztassa újjá nyak, faanyagok sür-főzőt vennek. Teleki- Eladó egy autógeiser­ igére. XIII. Dózsa vizsgára előkészít. . .. Podmaniczky-u. 49. na­r bélésnek,­­bro- Bútorok íróasztal Balogh zománcozóval, gőcen eladók. Sorok- tér 3. I. 7. Telefon:­­Görgei Arthúr-utca 6. György-ut 126. Kele­­pálné. Pannónia-utca Hegyi sa­sko­a, Fazekas. Megtekint- kát függöny stb. rekamié autógeyzir Vörösmarty-utca sári-út harminc. - 341—660. III. 9. Bálint. Innen óráshoz. 22. 312—432. ~1-—.------------ ------ I hető öttől-hétig. Kiss János-utca 2 B. porszívó, szőnyegek, negyven. Tel.: 310—059 Házfelügyelő Délelőtti Riadó gumi hócipő'Prima negyvenkettes Megfelelő gépi fel- 1 „ 1 „ ' Törzskönyvezett Szép modern műbú­jNovák. Tel.: 228-153. pokrócok. Nikola, Vidékre postafordul-^rákban. 35_ös cipöre. príma.'bakancs. Steyer be-­szereléssel felveszünk GY©J*SV4?.0- -?Ea yVw tor, ebédlőkredenc, 0—10-ig, 3—5-ig.____ F5-n. hetvenhárom. fával. ___________|Eladók! Ablak 3 drb Somkuti, József-kör-székpár eladó. Lánc-­szövetkezetünkbe ta- ^ ^ i esetleg asztallal pri k­Aa„ta, „^JiSt-975. X60-as Sachs jó álla-'(dupla), ajtó 3 drb. út II. [híd-utca 15. Tóth. 'goknak ,iK*piakat°/-| GEPlRáS- Dor°zsmal-_U. kilenc.^ railm­ack Veszprémy'U' kin redőnyös' szó­lj' , -------- pózban lévő sürgősen 'Kin. Párkány-utca Hatcsöves Zeobkr-Nöl télikabát, ezüst- ^ ivábbárnaszt.- TsKOS A WSKYNE síiket keres^k^Hé kilenc, veszprézay ,gépasztal . levele2.6. RUHÁZAT eladó. Kispest, v0­.H62.husz. Szombat- kályha 16 állapotban róka, bolero. sarok- to^sipk­o^okk­ " Lenin-körút IM "ó^utca 16 Zeimka Dióitálo mabutor el tupméretű kartoték- I röshadsereg-utja 52. ,hál. e adó Megtekinthető:,vitrin eladó. Megte- ^falkopglsP motor.­ Nyugatinál ° tűs u ca­lj Zelmka. adó. ,Délibáb-utca 19- szekrény eladó. 2SG--Pp­ah . „ 250-es cm3 NSU. szél- Csempe, burkolólap, Víg-utca 2. Trafikban,kiüthető kizárólag kerékpárral rendel. 2 fejőstehénn­el s magasfotószint egy. '930. vincellér-utca szedveTsoo.- Csaná-'hret achi minden Kokszká!yha automa.ivasé!nap délelőtt: k!2rr e!ényben Gép- Telefon: 121-184. ;adó. Osgyán Lászli kennék egy bőrfotelt Barukk ^^InuSS'^S- 16 m né^. színben hagyatékba!. gváZány^egyls[Miasszonyunk­ útja 48. ^'WSSIfaykéS&t fef* Gyorgyliget tökéletes álapotban.|”azokk) .“^TM‘“”.vasárnap „ész nap:1... xrEI. „„ ___ (Szabolcs-utca 29. ___ számú eladó. Hermi- Markiin villanyvasút, K. T. Sz.. Nagymező haladók résére 71‘P’d­ v‘zs'a' baJT­ Rácz, XII. ker. Tor- - , , ' Fürst Fillér-utca 21. III. öt.'210, 250 BK'V Falburkolólapokat na-út 3. I. 4. Telefon: felszerelés. O­ás mé- utca 45.____________ ^ ,piros nőstény, hor bágyi-út 100. 1Far'I Sándor-utca 38 B — Bnitilau­mbia,t—ta motoirkerékpárok­ el- ezer darabig vennék, negyvenkilenc het-'retű. sínekkel, vál- Orakonyvelőt kere Tanítok gyorsan el- fdn Lehel-témel et kasré* ____________.. 'KérpHoa^ áf. 'ugyan-1vmsok \rhab^nda Uz Battb^pyulPa Mintát kérik. Bar-ven hetvenhat. lókkal. , transzformá-' ig? keTiö gyakorlat- sajátithati női gyér- verett z ves érte. Bútorok, képek, szo­let, rekamier, fotel- tisztítás- Somoeri TM­ikoczi, József Attila- vegyes tüzelésű 5*e-k­orra . e’ad°. Telefon: 13l. Ajánlatokat „Ke­jmekruha szabást, var­­tést 139 306-ra kerek tyegek, gáztűzhely, ágy keveset használt szűcsnél Kossuth 350-ea , OHV Jab új utca egy. Négyig. bhir-kányha eladó. 458—259. XL Edőmer­ reskedő 5042" jeu­gé-í­rást. modemezést -Egyéves csau-csai könyvek eladók. — . olcsón. ILajos-utca öt 180.091 gumikkal üzembeni jókarban lévő ajtó"IK.'sfaludy-utca 36. Iutca 6- N­- 2-­­re kerek főkiadó- Herskovicsné. Lenin- kutya olcsón eladó Megterk­inthető szám- Rökk Szilárd- stokkal és ablak­ol-'fszt. 1. Molnár.­­Westminster órát hivatalba. körút 40. I. 5 XIV., Bosnyák-utci hat. vasárnap a SZENTES I UAMr?zen 111­ Házfelügyelő. Icsón eladók Lévai Tizenkettes modern,ívennek. Rónainé, 60 éves nyugdíjas |K®baba ^ babafej 1 /a. II. 8. ____ Hermann Ottó-ut 3. ------ * 1 HAIiuoir.n 200 cm* DKW. új gu- Oszk­ár-utca 2. Ka- komoly tej'-kávés'Landler Jenő haszon-.fe ügyelöi pénzbesze- készítésre tanítok Gyönyörü háromhó-Bene. 360—243.-----------'szőnyeget ’avit tisz- '""" 1 nuikkal eladó. Újpest, szás. stb. dohányzó és négy. 428-062. Idől. raktárkezelés,315-809­ , . napos törzskönyvezeti Két szép faragásos, stíz. 40 éves szakta-; Hohner harmonikai,Deák­ utca 111. ‘Használt deszkát, ge-1 egyéb ezüst készletek! Mörken fémépítő 5 vagy könnyebb fizi-­Jazz zongora tanítást, hím farkaskölyök el­barna szekrény el-adással Brandtné 120 basázusos eladó.;350-es DKW. Jókarban rendát, furnért ve­­tálcák priváttól el- számú villanymotor- kai munkát vállalna.lének korrepetálást adó. Telefon hétfőtő, adó. Szatmár­ utca 37.Spodmaniczky-utca 17. XIII., Tisza-u. S.­eladó. KITT., Fóthl- szék. Szondy-utca 5,ladók. Kisfaludy-utca ral eladó. Deli kalap­' .Megbízható 5051.,­vállal zeneszerző. Te- 150—306. Vásárnál Emelet, csak délután. Telefon: 126—125. Ifszt. %. Este S-tól. Int 79.___________ spince. Tel­: 125—436. 28/b. IV. 4.____________1 üzlet, Akácfa­ utca 22. Jeligére főkiadóba. tlefon: 34—32—36.­­csak d. e. 354—4 w i. . . , -> , - , ‘ ■ * .. i, ... -i . ... y. Mmmm |

Next