Magyar Nemzet, 1954. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-20 / 16. szám

4 .'Szerita, 1954. Január 2fl< NAPI KRÓNIKA taam innuminiimiuiiuiinminuimimiuniiuumiiiimiiimiimiHiuiiiiiiiHmununmuuuii S P O & T Négy labdarúgó válogatott keretünk készül a nemzetközi feladatokra KOMMENTÁR NÉLKÜL A "l’Humanitc-f írja: Auszt­ria nyugati megszállási zóná­jában bírósági eljárást indí­tottak egy kiadóvállalat ellen, mert kiadta Voltaire »Can­­dide« című filozófiai regényét és több középkori francia re­gény fordítását. Az osztrák cenzorok a »Candide«-ot "túl­ságosan sikamlósnak? bélye­gezték. A képmutató bírósági eljárás mögött az rejlik, hogy Ausztria nyugatiak megszállta övezetében rettegnek Voltaire szellemétől. *— A kétezredik kombájn gördült ki kedden délelőtt az EMAG szereldéjéböl. Tíz hó­nap alatt ez már a második jubileum a gyárban. Tavaly márciusban készült el az ez­redik arató-cséplőgép s a má­sodik ezer háromszor olyan gyorsan került ki a gyárból, mint az első. — A konzervipar hosszas kísérletezés és próbafőzések után februárban hozza ki elő­ször fél- és egykilogrammos üvegekben a húsnélküli kész­ételeket. Tök, zeller, sóletbab, finomfőzelék, sárgarépa sze­repel az új készételek között. — Teli Vilmos — hangleme­zen. A Kodály Zoltán Kultúr­otthon K-bérletsorozatában 10 előadást tart és ezek között szerepel Rossini szabadság­operája, a Teli Vilmos, amelyet Mario Rossi vezényletével a Milánói Scala ad elő. Ebben a bérletben játsszák a Tann­­háusert, Bohéméletet, Lam­­mermoori Luciát, Pillangó­­kisasszonyt, Anyegint, az Ál­arcosbált, Rigolettót, Truba­dúrt. — Az ifjúsági bűnözések száma rohamosan emelkedik Nyugat-Németországban. A Stuttgarter Zeitung a nyugat­német ifjúság bizonyos részé­nek erkölcsi züllésével kap­csolatban igen komor színek­ben látja az 1954-es évet. A lap szerint lehetséges, hogy a nyugatnémet fiatal nemzedék bűnözéseinek száma ebben az évben háromszorosára emel­kedik. — A berlini magyar kolónia a Magyar Népköztársaság nagykövetségének védnöksége alatt szombaton a néptulaj­donban levő berlini izzó­lámpagyár kultúrtermében magyar estet rendezett. Az esten fellépett a Berlinben tartózkodó Keményt Lili, a budapesti Állami Operaház tagja, továbbá a magyar koló­nia több műkedvelője és a berlini magyarok gyermekei számára létesített magyar is­kola énekkara. — Mark Twain házát, amely­ben az író 1904-től 1908-ig élt és dolgozott, nemsokára le­bontják New Yorkban. A ház, amely 1840-ben épült, New York egyik építészeti neveze­tessége. Helyén bérház építését tervezik. — A bútor kisipari szövet­kezetek terve szerint ebben az évben a szövetkezeti kisipar sok új modellben 3400 háló­szobát készít. Színházak műsora Operaház: Hovanscsina; H. 5. (7) — Erkel (volt Városi) Színház: Pillangókisasszony; 2/4. (7) — Nem­zett Színház: Ármány és azerelem; Hevesi- és Ojházy-bérl. (7) — Ka­tona József Színház: Sok hűhó sem­miért (7) — Magyar Néphadsereg Színháza: Szellemesek (7) — Ma­dách Színház: Hűség IX. béri. (7) — Ifjúsági Színház: A kőszívű em­ber fiai (7) — Ifjúsági Színház Ka­maraszínháza: Mátyás király Debre­cenben (4) — Vidám Színpad: Nem a tükör görbe (7) — Fővárosi Víg Színház: Újpesti lány (7) — Álla­mi Bábszínház: Sztárparádé (fél 8) — Zeneakadémia: Bach: János passió; 1953. évi B.-bérl. 3. (8). Erősen felhős idő Budapesten kedden 21 érakor a hőmérséklet 1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 769 millimé­ter, mérsékelten süllyedő irányzatú. Várható időjárás szerda estig: Erősen felhős idő, több helyen ki­sebb hó, havaseső, eső. A szélvédett helyeken köd. Időnként élénkebb nyugati—északnyugati szél. A hőmér­séklet alig változik. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: szerdán reggel nyugaton mínusz 2—mínusz 5, kele­ten mínusz 10—13. délben nyugaton 0—plusz 3, keleten mínusz 2—plusz 1 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható középhömerséklet szerdán a Tiszán­túlon —1—1, az ország többi ré­szén 0—plusz 3 fok között lesz. — Hójelentés- A közlekedés- és postaügyi minisztérium útosztálya közli: Hóakadályok vannak még Ko­márom megye területén a tata— csákvári-úton 2—9 km között. Tata és Környe község közelében. Veszprém megye területén a 86-os számú pápa—jánosházi-út 2—3 km közötti szakaszán, Kéttornyulak köz­ség közelében. Az eltakarítás mind­két helyen folyik. Egyébként az egész ország területén járhatók az Utak.. — Irodalmi estet rendez a Szovjet Könyv Háza és a Gor­kij Könyvtár január 21-én, csütörtökön 19 órakor. Bara­bás Tibor író tart előadást »V. I. Lenin hatása Gorkij al­kotó munkájára? címmel. Hor­váth Ferenc színművész, a Madách Színház tagja, Maja­kovszkij verseiből ad elő. — Szodorai István Kossuth­­díjas sztahanovista esztergá­lyos másfél napot töltött Pé­csett a Megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatnál. Taná­csaival segítette az üzemet, amellett tapasztalatokat, élmé­nyeket gyűjtött új munkaköré­hez, amelyet a közeljövőben foglal el a Mezőhegyesi Ál­lami Gazdaságban. — Kilencszáznegyvenen kap­tak iparengedélyt Borsod me­gyében. 109 kovács, 162 cipész, 109 szabó, 111 asztalos, 43 bog­nár és kádár, 31 kerékgyártó kezdte meg munkáját. Az új kisiparosok közül háromszá­zan kaptak munkájuk meg­indításához 3—5000 forintos kölcsönt. — Üj színekben készülnek a ruhavásznak a győri len­szövőgyárban. A lenvásznat 16-féle színben gyártják, ezen­kívül eper, lazac, lila és zöld színben sűrűszövésű vásznat is készítenek. Űj gyártmány a férfiruhavászon, amely bar­na, drapp, mogyoró, kék és szürke színben készül. — Dimitrij Sosztakovics zeneszerző nyitotta meg január 15-én a VOKSZ nak a jelen­legi angol művészettel foglal­kozó estjét Moszkvában. Sosz­takovics hangsúlyozta, hogy a szovjet nép számára idegen a nemzeti elkülönültség érzése és a szovjet emberek nagy ér­deklődéssel tanulmányozzák a külföldi országok népeinek életét és kultúráját. — Megkezdődött a Pavlov­­bizottság munkaértekezlete a lipcsei egyetem nőgyógyászati klinikájának nagy előadó­termében. Az értekezleten a Német Demokratikus Köztár­saság, Nyugat-Németország, Szovjetunió, a Kínai Népköz­­társaság és az európai népi demokratikus országok 345 orvostudósa vesz részt. VISSZHANG Válaszol a tanács s>A sióagárdi tanácsháza előtt« című riportunkban a sió­agárdi parasztok panaszával foglalkoztunk és megírtuk, hogy a tanács mezőgazdasági osztályának vezetője nem vég­zi lelkiismeretesen a munká­ját. Az őszi vetésről is hamis jelentést küldött. A riportra válasz érkezett a szekszárdi járási tanácstól: »Az ügyet kivizsgáltuk és megálla­pítottuk, hogy a cikk megfelel a valóságnak azzal az eltérés­sel, hogy a Béke tsz csak most kezd hozzá a halastó építésé­hez. A bortermelő parasztok panaszait orvosoltuk. Fábián mezőgazdasági előadót, akiről megállapítottuk, hogy munká­ját nem végzi el rendesen, le­váltottuk. Az ő lelkiismeret­len munkája következtében küldött á tanács a valóságtól eltérő jelentést az őszi vetési munkáról, Kólók István vb, elnök h,« Rádióműsor JANUÁR 20. SZERDA. KOSSUTH-RADIO. 8.20: Zenekari muzsika. — 9.20: Gyermekrádió. — 9.40: Daltanulás. — 10.10: Könnyű dalok. — 11.00: Népi Zenekar. — 11.30: Vidám táncdalok. — 1*2.15: Hangverseny. — 13.00: Fali Leó ope­rettjeiből. — 14.40: Népi zene. — 15.40: Könnyű zene. — 16.00: Vörös hajó. Ifjúsági rádiójáték. — 16.40: Válaszok falusi hallgatóinknak. — 17.10: Szív küldi. — 17.40: Válaszok levelekre. — 18.00: Ifjúsági műsor. — 18.30: A rádió énekkara. — 19.00: Hangos Üjság. — 19.30: Jó mun­káért szép muzsikát. — 20.15: Szivár­vány. Zenés irodalmi tarkaest. — 21.15: Románcok. — 21.30: 800 mil­lió... — 22.10: Tíz perc külpoli­tika. — 22.20: Tánczene. — 22.50: József Attila műfordításaiból. — 23.00: Előadóművészeink műsorából. PETÖFI-RADIó. 14.00: A rádió kis­együttese. — 14.30: Szabó: Moldován rapszódia. — 14.50: Mire jó a C-vi­tamin. Előadás. — 15.00: Filmzene. — 15.30: Irodalmi műsor a hall­gatók kívánságára. — 16.00: Cseh­szlovák zenekarok. — 17.00: Férfikar énekel. — 17.20: Coupe­rin: A szerelmes fülemüle. — 17.25: A dollár álarc nélkül. — 17.40: Édes anyanyelvűnk. — 18.00: Bramhs: F-dur szonáta. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: Gyurkovics Mária és Svéd Sándor operettdalokat énekel. — 19.40: Sporthíradó. — 20.00: Opera­­közvetítés. Verdi: Aida. — 22.35: .Népi- zenekar.­Az influenzajárvány lezajlóban van — mondja dr. Katona István, Budapest tisztifőorvosa A változékony időjárás; a kemény hideget követő eny­hülés, az újabb fagyhullómok, a tartós havazás, elvetette az influenza csíráit. Budapesten az elmúlt hónapokban sokan szenvedtek meghűléses beteg­ségekben. Az egészségügyi ha­tóságok erélyes óvóintézkedé­sekkel léptek közbe, hogy ele­jét vegyék a kór járványszerű elterjedésének. A rendszabá­lyoknak köszönhető, hogy az influenzát, ha-nem is csírájá­ban, de kifejlődésében sikerült lefékezni. Bár a megbetegedé­sek még mindig tartanak, az esetek száma most már nem túlságosan nagy és lefolyásuk enyhe. A Magyar Nemzet munka­társa kérdést intézett dr. Ka­tona Istvánhoz, Budapest tiszti főorvosához, a Városi Ta­kács egészségügyi osztályának vezetőjéhez az influenza meg­betegedések ügyével kapcso­latban. Katona István _ a kö­vetkező nyilatkozatot 'tette: — Budapesten december kö­zepén kezdődtek az influenza megbetegedések és december 27—30. között érte el tetőfokát a járvány. E néhány nap alatt 30.000 influenza megbetege­dést jelentettek be. Az egész­ségügyi hatóságok minden óvóintézkedést megtettek a fertőző kór meggátlására. Megszervezték a körültekintő betegellátást, megerősítették a körzeti orvosi rendelést, az éjszakai inspekciót. Járműve­ket bocsátottak az orvosok rendelkezésére. Gondoskodtak a hatóságok bőséges gyógyszer- és C-vitamin-ellátásról. Több alkalommal hoztak forgalomba citromot. Széleskörű felvilágo­sító és megelőző munkát is végeztek a hatóságok. A rá­dióban, intézményeknél, üze­meknél, gyermekkollektívák­nál ismertették az influenza elleni védekezés módját. — A betegek elhelyezésére és gondos kezelésére a kórhá­zakban szaporították a férő­helyeket, külön osztályokat ál­lítottak fel az influenzás be­tegek részére. Mindezeknek az intézkedéseknek az ered­ménye, hogy az influenzajár­vány lezajlóban van. Most is előfordul ugyan még sok influenzás megbetegedés, de ezek mind enyhébb lefolyá­­súak. A tél folyamán influen­zában megbetegedettek közül körülbelül 5000 eset volt szö­vődményes. Természetes, hogy a könnyebb lefolyású megbete­gedések száma ennek többszö­röse volt. A megbetegedések számának jelentős csökkenése és az esetek enyhesége lehe­tővé teszi a kórházakban fel­állított külön influenza-osztá­lyok felszámolását. Forgalomba került a „Rezgő” mosógép A fővárosi és vidéki KERA­­VILL-szaküzletekben és az állami áruházakban újrendsze­rű villamos mosógépet hoztak forgalomba, az úgynevezett »Rezgő« mosógépet. A gép a szappannal és a mosóporral kevert víz rezegtetésével old­ja, illetve »kirázza« a szeny­­nyet a ruhából. Ezzel felsza­badítja a háziasszonyokat a nehéz mosás alól, de a ruha­neműeket is megvédi a »ke­­féléssel« és erős dörzsöléssel járó kopástól. A »Rezgő« mo­sógéppel a legkényesebb anya­gokból készült ruhaféléket is ki lehet mosni. A gép törpe­feszültséggel működik, hasz­nálata teljesen veszélytelen. Az újtípusú mosógép igen ke­vés áramot fogyaszt. A pápai ELEKTHERMAX-gyár készí­tette. Januárban a KERAVILL- mintaboltban és az állami áru­házakban több alkalommal be­mutatják a gép működését. A gép ára darabonként 790 fo­rint. MAGYAR NEMZET Főszerkesztő: Boldizsár Iván Felelős szerkesztő: Parragl György A kiadásért (elei: a Lapkiadó Vállalat Igazgatója. Szerkesztőség: VII., Lenin-körút 9—11. Tel.: 221—285. Kiadóhivatal: VII., Lenin-körút 9—11. Tel.: 221— 285, 221—293. — Terjeszti: a Posta Központi Hlrlaplroda V., Bpest, V., Józseí nádor-tér 1. Tel.: 180—850 — Atlienaeum Nyomda. Fv.; Soproni Béla. Labdarúgóink a londoni 6:3-as győzelem után nagyon kapósak lettek és egymásután kapják a külföldi meghíváso­kat. Az 1954. év nemzetközi fel­adatai közül az A-csapat első­sorban a januárvégi egyiptomi mérkőzésekre készül, azután az Ausztria ellen április 11-én Bécsben, Anglia ellen május 13-án Budapesten vívandó mérkőzésekre, végül a június 16—július 4-e között Svájcban lejátszandó világbajnoki dön­tőre. Az A-csapat kedden kö­zös edzést tartott a Béke-utcá­ban, szerdán délután fél 3 óra­kor pedig ismét edzőmérkőzést játszik, ezúttal Óbudán, a Hajógyár csapata ellen. Az Egyiptomba utazás előtt a csa­pat utolsó edzőmérkőzését va­sárnap játssza az NB I. újonca, az Izzó csapata ellen. A nagyválogatotton kívül még három válogatott keret kezdte meg készülését. A B- keret kedden közös edzést tar­tott a Hungária-úti pályán Bukovi Márton vezetésével. Ebbe a keretbe a Vörös Lobogó 6, a Dózsa 5, a Honvéd 3, a Vasas és Csepel 2—2 játékosa kapott beosztást. Megkezdte edzéseit, Dudás János edző vezetésével az utánpótlás keret is a Béke­utcában. Ebben a keretben 4—4 Kinizsi- és Honvéd-, 2—2 Dózsa- és Sztálin Vasmű- és egy Vörös Lobogó-játékos sze­repel. A három keret mellett tovább is munkában van az áprilisi nemzetközi ifjúsági FIFA-tornára készülő ifjúsági keret, amely kedden a Nép­ligetben mezei futóedzést tar­tott. Nagyválogatottunk előrelát­hatólag január 27-én repülő­gépen utazik Egyiptomba, ahol három hét alatt négy mérkőzést fog játszani. Műsora ez lesz: február 2: Alexan­dria—Budapest, február 5: Kairó—Budapest városközi mérkőzések, február 12: Egyiptom—Magyarország nem­zetek közötti mérkőzés Kairó­ban, február 16: Port Said— Budapest városközi mérkőzés. A lengyel és magyar ökölvívó válogatottak A lengyel ökölvívók csü­törtökön érkeznek Budapestre a szombaton és vasárnap a Sportcsarnokban vívandó vá­logatott mérkőzésre; A nagy-í csapat tagjai: Kukier, Ro­spierski vagy Kasperczak, Ste-> faniuk, Niedzwiedzki, Drogosz, Krawczyk, Pietrzykowski, Piorkowski, Biel II., Wegrzy­­niak. A csapatban három Európabajnok szerepel. A magyar csapatot így állí­tották: össze: Kárpáti, Wagner* Horváth I., Kellner, Kisfalvi, Dőri, Papp L., Plachy, Kovács A., Kiss L. Nem jöhetett szá­mításba sérülése miatt Ra­­duly, Szabó L. és Fazekas. Az ifjúságiak mérkőzése szombaton, a nagycsapatoké vasárnap lesz. A válogatott mérkőzést az osztrák Sztasa vezeti. * A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lausannei ülésén javasolták, hogy Ausztráliától vonják meg az 1956. évi olimpia rendezési jogát A terem kézilabda VB végered­ménye: 1. Svédország, 2. Nyugat-Németország. 3. Csehszlovákia, 4* Svájc, 5. Dánia. A belga nemzetközi asztalitenisz bajnokságban a románok megnyer­ték a három párost Reiter, Harasz­­tosi, Roseanu, Zeiler révén, ellen­ben Roseanu ismét kikapott a női egyesben az osztrák Wertltől 3:2-re. A férfi egyesben a svéd Flisberg győzte le a döntőben 3:2-re Harasz­­tosit. A románok megnyerték a pont­versenyt is. Szovjet-svájci jégkorong mérkőzé­sek lesznek februárban a Szovjet­unióban. Csehszlovákia—Svájc jég­korong mérkőzései 2:1 és 4:3. A Csehszlovákiából visszatért sízők nyerték a szabadsághegyi versenye­ket: Jobbágy, Kőváriné, Máté, Ma­­zány és a kőbányai Dózsa 4x10 km-es váltója. Szerdán Budapest sífutóbajnokságát rendezik a Szabad­sághegyen. IfRMfWn'T _ Megvételre : keresünk 1 db egyenáramú villanymotort 220 voltra 1.50—2.50 lóerőig. Acélipari KSZ. | Telefon: 259—308. 75 literes villany­­boyler, kifogásta­lan állapotban el­adó. Varga, Po­­zsonyi-u. 9. Tele­fon: 312—055._______ ||~ ALBÉRLETI SZOBA j Egyedülálló dolgozó I férfi bútorozott szó­lhat keres. VII. Iza- Ibella-u. 10. Telefon: 1223—548. Burszán Sán­­idor. | VEGYES HIRDETÉS Rekamlét, dupla ágy­neműtartós, automati­kus egyszemélyeseket, fotelágyakat, barokk­garnitúrát készít: Kárpitos, Majakov­­, szkij-utca nyolcvan* 1 kilenc. Egy- és kétszemé­­j lyes rekamiék, fote­lek, székek készí­tése fizetési ked­vezménnyel. Kürti. Nagymező-u. 28. Rekamlét, kétszemé­lyest, fotelokkal, szé­kekkel készít 4600-ért, jótállással, fizetési könnyítéssel kárpitos, Rákóczi-tér 11. Nagyon olcsónké^ szít Jóminöségü, kétszemélyes reka­­miét, fizetési köny­­ayitéssel: Kisiparos, Wesselényi-u. 33. Használt garnitúra, kétszemélyes rekamié­­val, olcsón. Kétszemé­lyes rekamiét 2500-ért, fotelt, székét készít, javít. Fizetéskedvez­ménnyel: Kárpitos-I mester- Thököly-út 3. Száraz virágaim ko­szorú alapnak, kosár- i kákban, csokroknak természetes hatásúak. Kapható: „Inmor­tella", Sárkeresztúr. Használt, jókarban lévő melegágyi abla­kot megvételre keres Tallér, Rákosszentmi­­hály, Nádor-u. 28. Szerszám betét edzé­seket és lágyitásokat vállalunk. Járműjavító és Fémtömegcikk K. T. Sz. Budapest, IV., 'Knézich Károly-utca ,j4. Telefon: 293—473. Szálvezetős, hetes kö­tőgép bérbeadó. Acél 'test. Buksi rendszer. iKettő-négy között. T.: 146—585.________________ Eladnám új Süke gé­pemet 96 tűvel, gumi­zóval, csipkézövel, Iduplatalpalóval, 427— ,609. Bajza 20, első 3. Kézi körkötőgépet, hiáT nyosat vagy hibásat ; bérelnék készpénzért i vidékről is. Levél út­ján Mendl Ferenc, jXV., Pestújhelyi-út 96. Vikendházat vagy csónakházat kere­sünk Nagy-Budapes­­ten. Lehet romos is. ..Bérlet" Jeligére a 1 főkiadóba._____________§ Körkötőgépet, 10— ■ 12-est bérbe vennék. 1314—571.________________ Kárpitos házhoz ajánlkozik legolcsóbb áron. Hívjon levelező­lapon. XVII. Rákos­­csaba. Lajos-u. 45. Rekamlét, fotelt, szé­ket készít, javít Ká­dár, Rudas László-u. 67.______________________ Szemszed ötűt készít, javít Weck, Ráday-u^ 26, III. Lift.___________ Kétszemélyes, egy kéz­mozdulattal ágyazható világitós rekamié, fi­zetési könnyítéssel, Jókai-tér hat. Maro­sán. ÍRÓ SZÁMOLÓGÉP írógép, számológép javítás, karbantar­tás garanciával. Kovács írógépmü­­szerész, Kertész-u. 46. Tel.: 428—141. Modern SZORZÓGÉPET VENNÉNK :észpénzfizetés elle­­tében. Telefon mun­­:anapokon: 155—607, 155—405. GYORS­SZERVISZÜNK írógépek sürgős JAVÍTÁSAIT AZONNAL ELVÉGZI. IRODAGÉPEK NAGY JAVÍTÁSAIT, Átalakításait változatlanul Köz­pontunk (V., BÉCSI-U. 8.) látja el. IRODAGÉP IPARI VÁLLALAT gyorsszervisz szolgálata V., Báthory-u. 3. Telefon: 310—942. írógép, szamológép- Javitás, Goldberger, Lenin-krt. 94. Ud­varban. T.: 12-12-84 SZŐNYEG íladó 2.45x3.20 hibát­­an keleti szőnyeg liványtakaró privát­­íak. Tel.: 315—660. >zt. István-krt. 17. II. 4._______________ HANGSZER lásfél hónapig hasz­­lált tangóharmonika, ;ö basszus és négj íangszínváltós privát­ól privátnak eladó, crdeklöóni lehet' 364— 199 telefonon. XII 5ugligeti-út 2/B.______ ichunda cimbalom itös, kitűnő állapot­­ián. 17—20 óráig flll. Gutenberg-tér 2. /. 4. JÁRMŰ Két lovat kocsival vásárolna V. kerü­leti Vendéglátó­­ipari Vállalat, Bu­dapest, V. kér. Március 15.-tér 7. Áruforgalmi osz­tály. telefon: 186— 552.__________________ EGYÉB ADÁS, VÉTEL ratabányai Vendég­­,átó Vállalat keres cisméretü páncélszek­rényt. Érdeklődni lé­iét a vállalat köz­pontjában. Tatabá­­íya. I. Posta-u, 306. fennék Szem Irén ongorakottát. I. sz. :ezdöknek. Tamás An­­al, Ráckeve. Kossuth ;ajos-utca 69. Tese­on 30._________________ Egyajtós fehér szek­­ény, keményfa író­­sztal, háromfőzőla­­ios gáztűzhely, sa­­aottos vaskályha, :ettő darab komplett abafejszerszám, hár­­las-négyes olcsón el­­dó. VIII. Bérkocsis­­itca 29. A Kőbányai Sör- és [Malátagyár felvesz je­­[geléshez, valamint; j erőtelepi salakozás- Ihoz segédmunkásokat. Jelentkezés munka­könyvvel naponta dél­előtt 12 óráig X., Maglódi-út 17. Mun­­kaerögazdálkodási osz­tályon. Segédmunkásokat vas rakodáshoz felvesz 1 Vas- és Fémhulla- i dék Ipari Vállalat, Budapest, VII. Ma- ] dách Imre-út 7. sz. i Bádogos ' szakmunkásokat és férfi segédmunkásokat azonnali belépésre felveszünk. Vállalatunk munka­ruhát, védőruhát, vé­dőételt. kedvezményes üzemi étkeztetést biz­tosít. Jelentkezés: Fő­városi Gázszolgáltató Vállalat, Munkaügyi osztály, vili. Köztár­saság-tér 20. Vizsgázott MÁV vasúti mozdonyvezetőt és fűtőt lehet nyugdíjas is, azonnal felvesz Épületelemgyár, Budapest, XI., Buda­fokiét 78. Napi háromszori ét­kezés 7.40-ért. Vidé­kieknek korszerű szál­lás biztosítva. Foto-laboránst fel­veszünk. Magyar j Foto, VII. Tanács­­körút 21. | Fuvarozással foglalkozó t^hermotoiost kere-| sünk, azonnali felvé-! Itelre. VI. kér. Föd-: jrász Ksz. VI. Jókai­­tér 8. ! A Rákosi Mátyás Müvei* Szerkezet­­| és Emelőgépgyára vetőgép­gyártáshoz FELVESZ I gyakorlattal rendelkező 1 lemezlakatosokat | Jelentkezés Rákosi j. I Müvek Munkásfel- ‘j J vételi Irodáján. Na- j I ponta reggel 7-től. Gyakorlott színkép­­lelemző állást keres. 'Rózsa, N. Újpest, Pöl-j tenberg E.-utca 3.: Kazánfütésre szö­vetkezet fűtőt ke- : rés. „Szövetkezet j 57821“ jeligére ki­adóba. Jól képzett fémcsiszo­lót felveszünk. Csillár Ktsz. XIII. Röppen- [ tyü-utca 56. || HÁZTARTÁSI ÁLLÁS ij Gyermekszerető föző­­mindenes azonnalra 'kerestetik. Smolik, 'Mártirok-útja 29. Nagyon megbízható, 'komoly főzőmindenes 2—3 feinötthöz menne. .Becsületes 60887“ jelige főkiadóba.______ Tiszta, komoly, közép­korú nő 2—3 személy-; !nek háztartását ve-1 I zetné. Csak felnőttek-1. 'hez. Szilágyi Róza, Garay-u. 39.____________'j Megbízható bejárónőt felveszek. Gyulai P.- . utca 16. II. 1. Fekete.' Takarítást vállalok, j háromszor hetenként.!. I „Buda 27223“ jel. |] Fözőmindenest keresi] [dolgozó házaspár 2 j Igyermek mellé. Cím:;) Dr. Brüll Ottó, IV. t (Újpest), Viola-utca i 1. fszt. Jelentkezés :[i egész nap. Üzemi villanyszere- . lésben teljesen kép-j izett villanyszerelőt azonnali belépésre j felveszünk. Forgá- i csoló és lakatos munkákban Jártas, képzett technikust vagy mérnököt fel­veszünk. Vas Fém Műszerész K. Sz., Bpest, XIX., Vörös HacLsereg-u. 44. Férfi segédmunka- j sokat felveszünk. Vűdőételt és napi i egyszeri étkezést ! saját üzemi kony­hánk biztosít, ólomárugyár, Bu­dapest, XIII. Te­ve-utca 3. Stabil gőzgepkezelöi vizsgával rendelkező GÉPÉSZT FELVESZ CSEPELI PAPÍRGYÁR XXI., Duna-u. 42. Kordélyos és kocsihajtókat azonnal felveszünk. Budapesti Építőipari Szekérfuvarozó Válla­lat, VI., Munkácsy Mihály-u. 21. Budapesti Gáz- és Kokszmuvek vegyipari szakmunkásokat, betanított munkásokat, rakodómunkásokat, segédmunkásokat, ipari vasútjához fékezöket, tolatókat azonnali belépésre felvesz. Keresetek munkahely­től függően 800—1200' Ft. Dolgozóinknak1 munkaruhát, védőm-1 hát, kedvezményes: üzemi étkeztetést,! egészségtelen munka-: helyen védőételt. 10 [ százalék egészségte-j lenségi pótlékot bizto­sítunk. Jelentkezni lehet: III. kér. Ho-| mokos-dülő. Férfiruhagyár "felvesz, előjegyez szabómunkásokat, vasalókat, vasalónőket. Szalagmunkára alkal-j más, fiatal, kezdő var-] rónők is jelentkez-l hetnek előjegyzésre I és betanításra. Más szakmában dől­­gozó szabómunkások is; jelentkezhetnek meg-i beszélésre. I Jelentkezés délelőtti' órákban. XIX. Kis­pest, Vörös Hadsereg­­útja 80. Kőműves szakmun­kásokat és segéd- : munkásokat, épü­let- és bútoraszta­los és viz-, gáz, ; bádogos szakmun- j kásokat, valamint rakodómunkásokat felveszünk Vidé- i; kiek részére mun- 1 kásszállást és mun- i karuhát biztosítunk. |. Uzletépitési és Be- ! rendező Vállalat, ]( Budapest. IX., Má­­riássy^i^^— Mosodai gépek kar­bantartásához értő ; géplakatos szakmun- i; kást keresünk cső- ; portvezetői munka­­körre. Jelige: „önálló , munkaerő" kiadóba. 1 A Söripari Szállítási;1 Vállalat felvesz: autó-j] motor szerelőket, ló- . patkoló kovácsokat,!' kocsisokat, marhaápo- * lókat. lóápolókat és 1 [izemanyagkezelőt. Je- 1 lentkezni lehet: Sör-1] ipari Szállítási Válla- ' lat, Budapest, X. i Jászberényi-út 7—11.1, Munkaerőgazd&lkodás. ij Iparvállalati főköny-|< /elő. nagy gyakorlat-lí :al elhelyezkedne. 3 Vlás munkakört is vál­­al. József-utca 15— 1 17. m. i6. t FÉRFI ÁLLÁS rw **■ —a———w— m Kályhafütőket felve­szünk. Jelentkezés: Bp., V., Báthory-u. 10. Gazdasági Osztály. Ablak ti'sz tí t'ó'fér" i" és női munkaerőket felveszünk, a mun­kára betanítjuk. Lakás takarítókat állandó munkára alkalmazunk. Iro­­datakarító Válla­lat, Budapest, V., Rosenberg-házas. pár-utca (volt Hold u.) 21. sz. Tele­fon: 110—451, 115— 487. Férfi segédmunkáso-* 1 kát és faipari gép­munkásokat. azonnalra felveszünk. Egyesült Épületasztalosipari V. Eudapest, III. Hévizi­­út SJc. Kőműveseket, villanyszerelőket, szobafestő és mázoló szakmunkáso kát, vízvezeték­szerelőket. : férfi segédmunká­sokat felvesz kizárólag Buda­pesten dolgozó építőipari vállalat. ' Előnyös belső mun­káinkon télen is jó kereseti lehetőség. Vidékieknek min­dennel felszerelt díjtalan szállást biztosítunk. Kedvezményes étke­zési lehetőség, ha­zautazási kedvez­mény és minden szociális juttatás biztosítva. Jelentkezés munka­könyvvel: Építő­ipari V., Budapest, XII.. Malinovszki­­fasor 20. (János­­kórház mellett.) Azonnali belépésre ke­resünk: lakatost alu­mínium, saválló he­gesztéshez értő laka­tost, csőszerelő laka­tost, kőművest. Je­lentkezés : Egyesült Gyógyszer- és Tápszer­­gyár, Bpest, X, Ke­­resztúri-út 30/38-Géplakatosokat, villanyszerelőket és segédmunkásokat felveszünk. Ruggyantaárugyár. VIII. Kerepesi-út 17. Raktári segédmunkásokat és fatelepi anyagmozgatókat, valamint villanyszerelő szakmunkásokat felveszünk. üzletépitési és Beren­dező Vállalat. Buda­pest. IX Máriássy-u. 4—6. Bádogos munkákhoz is értő víz-, gáz-, fűtésszerelő SZAKKORMAST felveszünk. Jelentkezés a Könnyűipari Gyár­­felszerelő és Építő Vállalat munka­ügyi osztályán, ^HL^Nefele^cs^u^S. ESZTERGÁLYOS szakmunkásokat és SEGÉDMUNKÁSOKAT felveszünk. Mélyfúró Berendezé­sek Gyára. Budapest. X., Fertő­utca 8. Vas- és fémesztergá­lyosokat, géplaka­tosokat azonnali al- ; kalmazásra felve­szünk. Élelmiszeripari Központi Gépjavító Vállalat. Budapest.1 XIV.. Fogarasi-út 2—6.

Next

/
Thumbnails
Contents