Magyar Nemzet, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-03 / 286. szám

6 .Péntek, 1954. december 3, ibjgaMtaA, NAPI KRÓNIKA MiiiiiiHiiniiiuinwiiiHiiiniiiiiiHiniiiiiiiiiiniiiuiHiHiliminiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiii — Uj típusú villamoskocsik gyártásával alkarnak hozzá­járulni a Ganz Vagon- és Gépgyár dolgozói a főváros közlekedésének megjavításá­hoz. Az új kocsik hasonlato­sak az úgynevezett »Stuika«­­viliamoskocsíkhoz, de korsze­­rűibbek lesznek. Januárban már megindul a gyártás. Egy­előre tíz kocsit készítenek s ezzel teremtik meg a széria­gyártás lehetőségét. — Tízezer játékbabát készí­tenek karácsonyra a játék­gyártó kisiparosok. Terveztek az ünnepi vásárra új játéko­kat is, mint az öt kocsiból álló fa-kisvonat és a »képrádiónafc« nevezett optikai játék, amely­ből 1000 darabot hoznak for­galomba az állami áruházaik. — 6500 forintot sikkasztott a' kultúrotthon pénzéből Bo­­lest István, a sztáüinvárosi József Attila kultúrotthon szervezője. A kultúrotthon igazgatója. Slkaliczky Róbert, bár tudott a sikkasztásról, nem tett feljelentést ellene. Mindkettőjük ellen büntető eljárás indult. Bíróság elé állítják a sarkadi anyagyilkost Máté Anna 22 éves sankadi lakos civakodás közben több késszúrással megölte édesany­ját, özv. Máté Demeternét. özv. Máté Demeternét bán­totta leánya erkölcstelen ma­gatartása és emiatt többször volt szóváltás köztük. Utolsó veszekedésük alkalmával Máté Anna kést ragadott és meg­ölte anyját. A gyulai megyei ügyészség erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádait ellene. Északon gyenge fagyok . Budapesten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 6 fok, 21 órakor 2 fok. a tengerszintre átszámított légnyo­más 776 milliméter, gyengén emelke­dő irányzatú. Várható Időjárás péntek estig: Pá­rás. ködös idő. csökkenő felhőzet, legfeljebb egy-két helyen kisebb eső, vagy ködszitálás. Mérsékelt légáram­lás. A hőmérséklet kissé csökken. \ árható legal icsonyabb hőmérséklet ma éjjel: északon mínusz 2—plusz 1. _ délen 1—4, legmagasabb nappali hő­mérséklet péntek in 4—7 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható közcphömérséklet pénteken 0—plusz 3 fok között lesz. — Érdekes újítást vezettek be a szópvölgyiúti Erdei lak­étteremben. Az étteremnek sok a vadászlátogatója s a vadászoknak a maguklőtt va­dat kívánatra nyomban elké­szítik. Egy fácán elkészítési ára füstölt szalonnával és a megfelelő fűszerekkel tíz fo­rint. — Növényncmesítési és nö­vénytermesztési kutatóintézet létesül Sopranhorpácson. Az intézet répa. len és egyéb szántóföldi növények nemesí­tés!, vetőmagtermesztési, agrotechnikai, gépesítési, üzemszervezési, valamint élet­tani és növényvédelmi kuta­tásokkal foglalkozik majd. — Hármasikreket szült Ma­gyar Istvánná semjéniházi asz­­szony a nagykanizsai kórház­ban. A két lány- és a fiúgye­rek születési súlya átlag 2100 gramm volt. Az anya és gyer­mekei egészségesen hagyták el a kórházat. — Motorkerékpárok, gyer­mekágyak és sok más közszük­ségleti cikk gyártásáról tár­gyaltak kedden a Sztálin Vas­mű vezetői, miután megtekin­| tették a belkereskedelmi mi­­; nisztérium közszükségleti ván­dorkiállításának anyagát. Színházak műsora Operaház: Traviata; K. 3. (7) — Erkel Színház: Figaro házassága; 14/3. (7) — Nemzeti Színház: Bánk bán; Somlay—Bajor-béri. 3. (7) — Katona József Színház: Tartuffe; : Csortos-bórl. 3. (7) — Déryné Szín­ház (a Magyar Néphadsereg Színhá­zának Kamaraszínháza, XIII Váci út 63.): Csalódások (7) — Madáeh Színház: Három nővér; XV. béri. (7) — Madách Színház Kamaraszín­háza: Egy pohár víz (7) — Fövá?03i Operettszínház: Csárdáskirálynö (7) Blaha Lujza Színház (Dohány u. 42.) : Párisi vendég (7) — Vidám Színpad: Hol szorít a cipő? (7) — Fővárosi Kis Színpad — a Vidám Színpad vendégjátéka: Telitalálat (fél 8) — Petőfi Színház (volt Ifjúság* Szín­ház) : Pál utcai fiúk (7) — Jókai Színház (volt Ifjúsági Színház Ka­maraszínháza) : A kérők (7) — Ál­lami Bábszínház: Művész Maci (fél 3 és fél 5). Szigorúan bizalmas (fél 8) I — Zeneakadémia: MÁV Szimfoniku­sok V. béri. hangv. (8) — Bárt ok­terem: A romantika mesterei; Mikio­­barázdás hanglemezmüsor; I. 1. (6). Tátrai-vonósnégyes kamaraestje; J. 2. (8) — Kodály Zoltán Kultúrotthon (Nagymező u. 11.): Mikro-hanglemez előadások: Gershwin: Porgy és Bess; eredeti felv. (7) — Budapest Varieté: Pest-Budától Budapestig (8) — Ki mara Varieté: Lepsénynél még meg­volt (6 és fél 9) — Fővárosi Nagy Cirkusz: Aeros Cirkusz (3 és 7). — A Magyar Néphadsereg Színháza igazgatósága közli, hogy a decem!i*r 3-i esti előadás rendkívüli ünnepi előadás fniatt elmarad. A jég/eket a pénzitár becseréli. Megjelent Lenin Müveinek 11. kötete A Szóikra kiadásában meg­jelent magyar nyelven Lenin Műveinek 11. kötete. Ez a kö­tet Leninnek 1906. június és 1907. január közötti írásait tartalmazza. A kötetbe foglalt művek nagy része olyan kér­désekkel foglalkozik, amelyek az I. Állami Duma szociál­demokrata frakciójának tevé­kenységével, a Duma feloszla­tásával és a II. Duma válasz­tási kampányának megindulá­sával függnek össze. (MTI) Új kiadásban » a „mezőgazdasági zsebkönyv“ A Mezőgazdasági Könyv­kiadónál megjelent a »Mező­­gazdasági Zsebkönyv* máso­dik, átdolgozott és bővített kiadása. Az általános rész ki­egészítése mellett lényegesen bővült a növénytermelési, a kertészeti és a növényvédelmi rész is. Az állattenyésztésben a leglényegesebb bővítést a takarmánytermelés adatai és a legfontosabb állategészség­ügyi tudnivalók jelentik. Négyévi börtön hatósági közeg elleni támadásért Németh József két társá­val együtt az andráshidai Italboltban mulatozott. Ittas állapotban duhajkodni kezd­tek s közben megrongálták a berendezést. Az Italbolt veze­tője felszólította őket, hogy té­rítsék meg a kárt. Németh Jó­zsef erre megfenyegette a bolt­vezetőt, aki a szolgálattevő rendőrt hívta segítségül, s amikor a rendőr az italboltból el akarta távolítani a duhaj társaságot, mindhárman rátá­madtak s ütlegelni kezdték. A zalaegerszegi járásbíróság Németh Józsefet, aki egyízbem hasonló cselekedetéért már büntetve volt, hatósági közeg elleni erőszak és társadalmi tulajdon sérelmével elkövetett rongálás bűntettében bűnös­nek mondta ki s négyévi bör­tönbüntetésre ítélte. Adorján Bélát hatósági közeg elleni erő­szak miatt kétévi, Orbán Gyu­lát pedig másfélévi börtönbün­tetésre ítélték. A prágai női kosárlabda tornán Budapest csapata 71:56 (38:30) arány­ban vereséget szenvedett Szófia csa­patától. SPORT Kijelölték a Skóciába utazó labdarúgó válogatottat Csütörtökön kijelölték a Skóciába utazó magyar labda­rúgó válogatottat. A következő 16 játékosból kerül majd ki a Glasgowban december 8-án pályára lépő együttes: Komáromi, Faragó kapusok, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Kárpáti hátvédek, Bozsik, Szojka, Kotász fedezetek, Sándor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Fenyvesi, Czibor, Pa­lotás csatárok. A válogatott csapat, az eredeti tervtől el­térően, nem társasgépkocsin, hanem vonaton utazik el szombaton este. A válogatott csapat több játékosa sérüléssel bajlódott az elmúlt hetekben. Kreisz László dr., a válogatott orvosa szerint, Grosics vállsérülése javulóban van. Lantos egész­séges, Bozsik orbánca elmúlt, Puskás régebbi sérülése rend­bejött, szerdán egy gyulladt vérömleny miatt nem játsz­hatott. amely a ballábán ke­letkezett. Penicillin-kezelést kapott és már annyira javult, hogy szombaton szerepelhet az Izzó ellen. Czibomak az osztrákok ellen szenvedett hú­zódása rendbejött, de szerdán Győrött, ugyancsak a bal combján, egy másik helyen ismét húzódást kapott. Állan­dó kezeléssel rendbejöhet • a skót mérkőzésig. A válogatott keret többi tagja egészséges. A válogatott csapat Black­­poolban jog lakni a mérkő­zésiig. Végleges, hogy o válogatott mérkőzést holland bírók ve­zetik: Leó Horn lesz a mér­kőzés vezetője. Formanoy és Gelder lesznek a határbírók. Leó Horn vezette IzMidonban az angolok elleni 6:3-as mér­kőzésünket. Pénteken kezdik az országos úszóbajnokságokat Úszóinknak a nagy nemzet­közi eseményeiken való részvé­tele folytán télire maradtak az országos úszóbajnokságok. A pár hét óta tartó versenyek azonban azt mutatták, hogy úszóink jó formában várják a késői bajnoki viadalt. * A háromnapos viadal pénteken reggel 10 órakor kezdődik a Sport­uszodában, az első napi elő- illetve idöfutárnokkal. Délután fél 5 órakor felvonulás után a menyitó ünnepsé­get bonyolítják le majd 5 órakor lesznek a döntök a következő szá-. mokban: 100 és 400 m gyors, 100 m pillangó, 100 m hát, és 4x100 m ve­gyesváltó férfi számok. 100 m gy.>rs, 100 m hát, 200 m pillangó, 4x100 m gyorsváitó női számok. Lesz ezenkívül bemutató műugrás, majd két vízi­labda kupamérkőzés Angyalföld—Cse­pel Autó és Vörös Lobogó—Egur kö­zött. A versenyen a nálunk tartóz kodó kínai főiskolás úszók is indul­nak. A magyar ökölvívóválogatott meg­érkezett Svédországba, Göteborgba, ahol pénteken első mérkőzését vívja, amelyen mind a tizenegy magyar ökölvívó mérkőzik svéd ellenféllel, Papp László a svélek kérésére kö­zépsúlyban a legjobb svéd ökölvívó, az Európa-bajnok Sjülin ellen. A német labdarúgó szurkolók kü­­lönvonata a londoni angol-nyugat­német mérkőzés után a belgiumi Lö­­wen város határában kisiklott és a Belga Távirati Iroda szerint húszán meghaltak s mintegy ötvenen súlyos sérülést szenvedtek. A szombatra kiírt Vörös Lobogó— Szombathely labdarúgó NB I. mér­kőzést elhalasztották december 22-r*, míg az erre a napra kitűzött Vörös Lobogó—Honvéd mérkőzést később kijelölendő időben játsszák majd. A szombati labdarúgó NB I. mér­kőzések közül a Népstadionban fél 12 órakor kezdődik a Honvéd—Vasas Izzó, utána fél 2 órakor a Kinizii— Vasas mérkőzés. VISSZHANG Készül a nyugdíjtörvény — könyvalakban Lapuink >Az olvasó írja« c. rovatában Gál Béla gépész­mérnök sürgette az új nyug­díjtörvény és népszerű magya­rázata kiadását. A Szakszervezeti Társada­lombiztosítási Központ értesí­tett bennünket, hogy a kérdé­ses könyv, mely a rendeletet, valamint szakaszonként a ma­gyarázatot tartalmazza, már sajtó alatt van. Kiadója a Tervgazdasági Könyvkiadó, mely a »Bér és Norma« sorozat keretében adja közkézre. ________ Lósport Csütörtöki ügétőeredmények:' I. 1. Ámító 2. Deborah D. 3. Bonbon. T: 21. h: 12, 15. 20. Bef: 60 és 113. n. 1. Ártatlan 2. Adél T: 20, h: 13, 19. Bef: 81. III 1. Aranykéz 2. Mik* 1 3. Dárda T: 142, h: 12, 10, 10. Bef: 161 és 152. IV. 1. Ciliké 2. Anikó 3. Balambér. T. 35, h: 12, 13, 18. Bef: 59 és 102. V. 1. Apuci 2. Car­men 3. Arany. T: 25. h: 11, 13. 16. Bef: 69 és 47. VI. 1. Bajkeverő 2. Borostyán 3. Bütyök. T: 27, h: 14 14, 18. Bef: 48 és 85. VII. 1. Bongó 2. Tökmag 3. Berény. T: 20, h: 15, 16, 24. Bef: 37 és 74. Az állam- és jogtudomány! kongresszus tanácskozása Az állam- és jogtudományi kongresszus csütörtök délelőtt folytatta munkáját. Voss Tibor kandidátus, egyetemi tanár­nak, az Állam- és Jogtudomá­nyi Intézet igazgatójának meg­nyitó szavai után Beér János kandidátus, egyetemi tanár tartott előadást -Az államha­talom és az államigazgatás helyi szerveinek kapcsolata tanácsaink tevékenységében-* címmel. Az előadást követő vitában elsőnek Stefan Rozmaryn var­sói egytemi tanár, majd Lyu­­bomir Pankov Radelszki, a Bolgár Tudományos Akadémia osztályvezetője szólalt feL Hozzászóltak még az előadás­hoz Kovács István, a ceglédi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékán­ja, Dallos Ferenc, a Bács me­gyei tanács VB elnöke, Kovács Tibor, Martonyi János kandi­dátus, egyetemi tanár, vala­mint Pecze Ferenc aspiráns. A délelőtti tanácskozáson be­fejezésül Beér János válaszolt a hozzászólásokra. RÁDIÓMŰSOR PÉNTEK, DECEMBER 8. KOSSLTH-RÁDIó: 8.30. Toki Hor­váth Gyula és zenekara. — 9.00: Kó­rusok. — 9.20: Szergej Golicin útj'*. Ifjúsági rádiójáték. — 10.10: Szer­­vánszky: Fúvóstrió. — 10.30: Tél­apó. — 10.50: A kisiskolások műsora. — 11.00: Olasz ope-rakóruaok. — 11.30: Egy ceruza története. Gárd03 Miklós elbeszélése. — 12.15: Népi zenekar. — 13.00: Tánczene. — 14.50: Wolf-dalok. — 15.10: Emlékeim az alvilágból, n. rész. Irta: Déry Ti­bor. — 15.40: Operettkettősök. — 16.00: Orosz nyelvlecke. — 16.30: Fiatalok sporthiradója. — 16.40: Fú­vós kamarazene. — 17.10: Ismerjük meg Földünket. Előadás. — 17.30 • Szív küldi. — 18.00: Reggeli . . . Ebéd . . . Vacsora . . . Riportmüsor. — 18.30: Albán népdalok és táncok — 19.00: Külpolitikái kérdések. — 19.15: Ajándékmüsor. — 20.00: Esti Híradó. — 20.20: Ünnepi műsor Mis­kolc felszabadulásának 10. évfordu­lója alkalmából. — 21.40: Sporthír­­adó. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Tánczene. — 22.50: Versek a télről. — 23.00: Éji zene. — 0.10 Magyar nóták és csárdások. PETÖFI-RADIÖ: 14.00: Flotow. Meyerbeer és Offenbach operáiból. — 14.50: Népek dalai és táncai. — 15.30: César Franck: A-dur szonáta. — 16.00: Régi magyar dalok. — 16.40: Zenekari hangverseny —17.30: Emlékezés John Brownra a rabszol­gák felszabadításának hősére — 17.50: Kamarazene. 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országé- * bán. — 19.00: Évszakok. — 19.25: Engels: A munkásosztály helyzete Angliában c. könyvéből. — Í9.4C: Népdalfeldolgozások. — Automatavasalók és törpe tűzhelyek gyártását kez­di meg a pápai Elekthermax Gyár, ......................, " Budapesti SzAUitmá- Vasiparban járatos Vas- és Fémhúlla-! .. ,, , Gyermekauto. fiú-IEIvamolt. yéSoay Fizetési könnyítesse! (6 60 sikkotögép el. I FfBFI Él! ÜS I nyozást Vád. pat-] raktárnokot ésjdék Ipari V s mun­­tlíUStDr \Ain7AI Játékok ölesén el-1gyapjúfonalat veszjkészítek egy kézmoz- adó. Interlocn bér­l..... i ".. i ..T kolékovácsokat ésjanyagmozgató segéd- kasokat keres vas- HUIgJUI adók. XI.. Nagy- kötődé. Bartók Bélaldulattal ' ágyazható, -beadó. Kispest. Zrí szakképzett Villany-!kőműveseket, hajtó-lmunkást alkalma-1rakodésra. A dolso-; . ___. Isurány u. 4. 132 sz. világítós, kétszemé-!nyi u. 38. szerelőket felvesz az kát és lóápolóket zunk tagként azon- sóknak munkaruhát ; A riazanas nepirom lapja |Fölhúzó* Márkim. í — _ , lyes rekamiét. forr- pixikríizépak éa !abo-Allaml Faluszlnhaz. azonnali belépésre Inaira. Életrajzot, bakancsot, esökabá . Szerkesztőbizottság: Boldizsár Iván főszerkesztő. ruhácskák. játékok (VEGYES HIRDETÉS |lleket. székeket, ke- r:i.tóriumi c-ntrlfu-Madách tér 5. felem, felvesz. Jelentk. le- »Kis szövetkezet* tót, valamint vatta- Parragl György felelős szerkesztő, Losonczy Géza főmunkatárs, 3—7-ig xn End- ' "Jj . 1 ".7 ,IM --T veset használt, két- -ak Javítását" válla-Anvagmozgató sülhet Bp„ V., Marx|jel. a kiadóba. |ruhát és egyéb védő- Gimes Miklós, Nánási László Iresz tér 4,a. I. 2. __!««mélyes, egysze-llom. in. Bécsi út &T3?!t»ü£l TM7tC- Mun':* Budapest. Kénsav- ^^^"^dvezményés! A kiadásért telel a Lapkiadó Vállalat igazgatója. .358^487 ---------Tel ISgei S Ma! ^ Nagy Lajos. szövetkeze.. Heitter yauKyi uszl._________gyár -nagytétényi ic - Keavezmenyes *rerkesztösé>- VII Lenin-körút 9__11 Tel • 221__285 Parkettkefelogep .. 40 „S íi ui.,- .í., TTiH ötotÜí Ferenc u. 83. Tel.: Kazincbarcikai mun-.fepére villanyszere- ar°n e»ed. vidéki Szerkesz öség VIl . Ltn n » n S_ji (amerikai., Neovam- 40i . .-. . , ^.annal- J6*ai tér "““oUóarmiWxa 203-024. kahelyre oldalkoeeirwt és *. rounsW.t'0?1*?*6* .... r^ére, [^adóhivatal. V11 Lenin korút y n. pir porszívó, 110 vol- | Gomoatnuzashoz hat._________________J éj Tömegcikk Ké­ttv..e.te.;uá feivé! motorkerékpárral iveszünk fel Jelentk.munkásszálló bízta-. Athenaeum Nyomda. Fv.: Soproni Béla. tos, komplett, hibát- | kelléke* kapna- R*kamtó», fotel; - „St# KSZ Bitest, tetnlk Lombik rendelkező motorve-jBp., XXII (Nagytó-fItva- 9ÍTM,', TVI1- '.'‘■’T?.­­' lián, Philips hesugár-1 j l?k Massanyi. Űzőket készít, javít,, XIII HúbaP u tívealDari KTSZ; -Uetöt felveszünk. Je- tény). Vörös Hadse- k?ra Madách Imre1 írógépemet Mlskol-4+2 Orion rádió el >Klmelje_ bútorát! ,Iz-.^készülék. koziae- IXIV., Szatmar a. Kádár. Rudas László 24 elvállal *Hc vriB ^ MaiakovsziklS lentá. 29/3 Csatornalreg útja 8. A kén-!üL_L________con bérbeadnam. Ifj. adó. Rázospaloia. léses *tbészt ka.yha- tijíavílJr^tor eladó. utca 67.______________ Rv‘mj tauril fém. ,i QS f* Vizvesetéképitő utcai telepünkre se- Újonnan alakult jBadltz Pál, Miskolc,|Pazmany u. .-/a. eUenző 98 I,t,...B» :I,ebovits, Horvá Ji Konyhakertészek. tl-TBÍCSSISniSS^1 ubest valamint •a-éMMÚ,'' Wesselényi gédmunkásokat re-jvállalat felvesz ál- Tass u, 15, híiHtí-.ö.,.- ross u. oO. Münely. tér t T 19. (Barosslgyelem! Ismét kap-l méiyest 2500 ért, I az összes műszaki i/. 1 ° . °1._ -1^' U Iszünk fel Jelentk tlando munkira irodai Írógép olcsón| dwt hibásat is, Készpénzért vasa- jútaal Wnacshizmá!.)-ható saját termésű, garnitúrát | víz. gáz és gőz ívünk UvérÍ H-en'l Szövetkezeti tag- BP.. _ IX Kén u. 5.[ácsokat épuletasz ,eladó. IX.. Szamuely készpénzért vesz! ro,unk használt Délben, este jelé,___:feher, korai Sazn- 4800-irt. scalont, tömítések gyártá­a, v- ^ szovetke«ti tag Munkaruhát, Üzemi talosokat, asztalos 20. fszt. 5. Pogány Marx tér ! , hasznait SlarTMbör lepedőt p:on kalarabemag. 0icsón, fizetést : sát. Sürgős meg­dl. V,, Duna utca 1 rVínaH étl:ézl-etest. naponta gepmunkásokat sz- - y (n3._1i2, férfi- és női ru. darabokban vés/. Ró- utánvéttel is. Bal: könnyítéssel Jót- rendeléseket so-Fémcslszoló felvétc-- aP 5— Ft értékű védő-igezőlakatosokat. M-l a C7FPC7ÉU 1 —................- hát felsökabátpt. itta Imre, Hajós u.-Imrénél. Szentes, állással kárpitos- ronkivül készít. tik Fémioari Evő- szövetkezet _ asz- léteit, vidéki dolgo-,zolókat. s.-munká- 1 [itr, Sf-nSZSM ! rPTÚ I . , —z 13. emeleten .Felsoret 40. nái NéDszínház jül: el. Tel.: 200— eszköz KSZ. Bp„! tíl05.t:......,..fall>aJ‘ -zóinknak lngyan|sokat. Vidékieknekl’j". ' T . ... ■ H»ü, DPIHW I fehérneműt, szó- ,, 25 T : 341- - H8. 203-183. I-I1.lt>m u- 26:- -- ?Sfl i&agmoz- SkaaSSítltadlt 'lz‘ “eri nl'zauiazVsVikímlny?v hJoni“-Eol'elflez ; hajó-, nyeget. függönyt, tárgyakat veszek, tartó-eslpesz kaphatói 783 dulesre alkalma! Hivatalsegédnek férfi gatót. VII * Job- ;to.sit_a .váHalat.-------különélés! Dótíéko^ vennék Grosz 297—-nettos aa-omataj bőröndöt, minden- .Kmetyko Sándor,,készítőnél Budapest, . 'TM" helyet viz mellett, lentk^hétköznap d.p^; «Si * ^ ^ ^ ^' Ipar, Szövetkezet, l-nék. Tel, US-QfrA ^ ^gUel, 400^. V.' az. !n- lék 2°7~916’ 2? ^ ** *A--------------------------------1 ”kífybU javl-■ pkm^foiokApiát S g ^ rcnaeiKezo vas .sa mmmmmmmmmm Munkásszállót, ét- r I_____KUnHlHI______B neiyeins. t£usa ^amottozasa gyorsan készít föleit széket olcsón^'Villanymotorok, dl­tergalyosokat es gép­­■ í P-. Az^^^Jtígyesuit ke/.tetést biztosítunk3®®"*? sz^la-gf^u reszt ■ VI., Aradi u. 16. azonnal. Lukász. Hatschek Emil jótállással fizetési varrógépmo­lakatosokat^ ve-j Kőbányai u. ) fü- Gyógyszer és! segédmunkásoknak, vennénk Bizomanys Megvételre hosszú , Pannónia utca 2. VI BajLy-ZsiUn: kömVv^éssel kWnfltc?rok. traaSfSitná­szünk .íle miszer- Wt_ éstatoritónöt Tápszergyár. Bp„ Fűtőt azonnal fel- Áruházon keresztül, bőrkabátot keresek, vn Hemad ú. Te) . 314_009 f 15-D (Bazl- Tn.n^ ní'L. ,, torok, porszívók te­iparl Gépjavító KSZ. félveszun-c Jelent x. Keresztúri úi veszünk: Vörös Csil-Ajánlatokat írásban riutyra Ferenc u. 14. - 26. -" Ilkával szemben a íf,, ”af925 l7 !kercselése és javltá. VIII., Leonardo da keznl lehet minden azonnáli be- lag Traktorgvár jkerjuk. Keret bízta-Tel, 139—765. Vili Kun ti 12 Eladó kiskocsi fa-, közben > Ketszcmelyes reka-|5a hibás rossz var. Vinci u. 14. Műszaki nap 8-L2 ora kötatt. ^ésre°ker's b4. Irakiorgyar. sitva van Gyümölcs--------------------------------------""unkák. kúUerék, U£52S£tl-------------------------------------------------------- miét. patent és vil-,rógéPmota:t vesTMk. iroda,________________[Férfi seged,munkáso- dögös, csőszerelő, 1 yfii Aliié 148 • Pözelékkonzcr/­­<TeleU Ut drótkötél. eszterga R'áamlé, _ foteioa.'lan_yvilágitós reka- szaiagfürész bégem. Szakképzett fűszer- ka( azonnalra felve- szivattyúk és I Hlll flllBa I gyár. IX Földvári GASiTON 11 rok.) kések. kétkerekűl^ekek sezlonok el-miét, fotelt székét. tg kapható Klein kereskedő gyakor.. szünk. Képcsarnok,' kompresszorok, Rtl_ ü. 4. Műszaki oszt. -kiskocsi. Balázsné.'p-öók javítást valla- olcsón készít karp, göndör Bo, VU, lőtt ádmínisrtriciósISzép u. 5. Keresk.; vacuum szlvity- B“r*oiiyavaJogatai­­szuesmester uj cl. Ix- Eca'rl üt Róbert Károly krt >°k. Fizetési konnyu-tos. Bacsó Béla utca Dohány u 80' l^tvl^lő'áUfet^áítyúk karbantart!. Í^ía.ra"fe^vcsz^a:L SZŐNYEG »: Régiposta u. *-6. [54. sz. francia: Mól- 9. (Népszínház utcá- ,°ha- " J 8°'----------­toztatna. — Bihari Arukihordót trlcikli-i »»ban és javltá- s ° zöldség- Oyü-i^* ‘ 17. Tel, 185—459 Telefon, vagy Egy gázkandalló-Lenín’k !—-------irz------------- «#nVK&TA László. Debrec n.ihez felveszünk —! saban jártas gép- 110 m 70 széles por­­levlan-hivásr* adó, üzlet- vagy szo :"l,. Lenn krt sa ( Tökéletes sERVKOIO Bethlen ú. négy. ISportclpő Bzöv.,1 lakatos, asztalos -m( Yal 1 IX Nagy-futó eladó I., ... .... ......h,;. fülesre. Érdekl, -e­­—2—____! i/ÜTnnrnro rúgóval és rúgó Reltter F"OTCi kőmükvmc“nkTsS |j^ p &• “•Sff’Uk* fsat 3 l^ó-flUr^: Tel-; KOTOGEPEK, münkb^d,^-e.ünkik?taí*Wta ^swrilő Sfiuíf^SSlaS: ;P«feÚ~f?hér-lng:|El»d* nagy Kora-!^^^^^ A cím leadható "vállalok. - SALSZOVOR AMAK ^ÍWVám5,*né ÓV műnkben. Kt esünk katexs és szerelő , s .miinkáso * varrókat bedolgozóiszan szőnyeg, ezüst- nál vili Rökx eladási azcmeiyea Kis **ynna vttt víg u 35 No- zo vamosne. or-szifere önálló ” 1 óí^örth°^ag?1°^g!! I 'SnuóLs^Sil- TC' ' Cí I ».ltjinkba'n U: | tal^KUtatadV t” *^7TM’ í BudapesV^'Lenta | beszervöt is. Prc-mai gyakorlattal. Állandó munkaraj”' d g g—iodg Cvönásefi kelé-i'rvr fi2UlCZ Ó 14‘‘ vili.. Teleki tér Userépkalyha, Hardt-,Hordok- fe5t° XV'' KoI° va bjf- *->■ miumf élté teleket biz- Jelige: MEO.________felveszünk kőműves KézmülV;«^?Oníe,keí 75^18^^------------------------------ 7 sz iinuth. drapp, száz Ralvamzá.o ^ kadak. u 21. 67-es villamos, nol kiszolgálás. tositunk. Jelige: vizsgázott fűtőt feL víz- és fűtésszerelő, ‘2^1 Vállalat Gá- lladó lÓnln3'krf'92 Mo'itrn fr!,ér Pal’0‘ „tt't csempe, széíbo.itva husrao standerok ké- 25-ös autóbusz Tel.: 125—597. vin. kerületi üzem, |veszünk Marabu [villanyszerelő, festő j&r AnVdor u ’ai n ,5 tÍÍ • 122-1?2 lxbu?da u,is?!rfl„a! vm • Népszínház lré(?y£eíck« kiskocsi bitese javitasa. An-Gyakorlott eéomun- Cottage kazánhoz.;és mazolő szaamun - l n- lB- Tel'- 12 ll2- lapotban eladó. VII.. „. 20. !eladó. V. Deák Fe- t«r . AntaL Feltétlenül Bérmllnkit vállalok kősókat és faeszter Elfoglaltság egész]kasokat, vizsgázott! ||«7TaRTISi ÜLH I I” ' ..............,1."" "I '‘efelejto u. 3. uve. 'renc u. 21. I. 2. TMestU.' ii V., «í' tekintse meg! ,2-es. 7-ea slkkötön. gályosokat fatömeg, éven keresztül. Je- építőipari férfi gép nHgianiHJI Hkn. p | HANGSZER f (lesnél.______________Altók. ablakok, kü- sámott-tégli:~ro~a'^s-r<^^u''a >2ó 45 ..............................,. elsőosztályú kivitel. cikk gyártásáhozilentk. Bpesti Magas- kezelőket továbbá Koz.-pkoru, gomoly; Kettő nőt panofik- lönbözö méretekben;kombinált szekrény ' ■ ‘ ííknekfoóiB ben. Kötődé, Lenin tagként felvesz a építési V„ Bp., V., ] építőipari férfi se- gyermekszereto nót|Rovid Stingl-zongora,lbun(la kettő férfi kaphatók, rendelés.'eladó XI otthoni urríÍTenti krt ötvenhat. XIV. ker. Jármű- Belgrád rkp. 16. gédmunkásokat. -felveszek bentlakás lemezváltós gramo-téli- és lédenkabát. re készítek. XIII.,,u. 12 Nt rUTSUH gunuiormakat Ja- elJg gyártó Szöv. XIV |—---------------------------—Munkahelyeink Nagy-sa! Markstein. He fon. MRrklmvillany 37.es női bakanci Dráva u.S.__________Unió---------Máilaüveges „ hÍv.w Sáron alul ^Tel -257 ker., Lengyel ú, /5.1.sz. Epületelemgyár Budapesten^ vannak.'gedüSyGyula^ u,riad^^^om-» bllgerl eladó. Be-[A)tét ablakok. jker-'folytonógö koksz AZ UTCflRA ! készletből ad KUrí ;-222. ' " Férfi s. munkásokat felvesz budapesti, v.;jó "kereseti lehetősé-,930 ' ,3 Góüi J hcsda 12, ablakok méretre i:ap.|áalyha eladó. Fabi- Szigetellek ti gumlvulkani­felveszünk, Bpesti rvMtjrflYnvéki la.kn vpb biztosítunk VI- min—i--------------** ■—ír TM----------n-------r~—;—7~r hatók Asztalosnál, ^ > Vörös Had- ajtóit, ablakait záli> Izabella u 1 • E P E D A üzletberendezö Pestkomyekl lako- get blztositun . V Mmd f6zön6t Zongorát, PíjnLnót. IALBÍÉRLETI SZOBfil Sársfú utca 26 sereg útja 117. 164— a harminc év óta 32 Tel, 425—363' üzem XIV Hun^á­­sokból li-keresek. Ugyanoda hibásat veszek! El *,n ----------------------—---------- 233. közismert minden méretben, ria krt 17—19 iMinníiim piítít ii ii bejáró takarítónőt'adás, javítás, bangó- Perzsaláb bunda, ízenhlr” kálvha 8 fu tartós ’ Fonalgombolyítót, olcsón, gyorsan V1ZS6AZ0TT fűid ;;g “ás g"8' ia, «r* «. „ szünk Jármű KSZ Sr,emélyes Jelcntke'10~ forint külön- Falura, egyéni 8**-^k6wi.ít:bútor°íOttat; három- *z°r 160 belgatükör, Wvül-belül klfogásta-! IX.. Szamuely J^0*- VI1- Kertéőz 1TeT^»7-2ói7l Bp.. XIU„ Szaboics;zés: Budapest. XI.,;él&i díjat fizetünk, daságomba kere®f,k:ion 420^6^6 T 1 ^százötvenig, esetleg 2 3 m Argaman szó-,lan állapotban eladó. (Lónyayj ütca i9. ------ -------—------- .■■■■■■ ■■ ■­u 8 Budafoki út 78 Jelentk lehet- KOM I középkorú. n te 111 Lon- 420—636.________fűtéssel. 425—877. —nyeg. CsaK 9-tói Eötvös u. 2-3/D, fszt. Tel.: 185—244. 19*4x6 szálvezetős uj Szé_ „Prmrb Vasesztergályost--------------------------------------Építői pari Váil. m -jgens asszonyt segítő Bérbe- vagy eladó Majakovszkij 40. 1 óráig. Ul. Kórház, Tel.: 325—190 _____Mubá rácsonifat lur wífií^61^6* Í^t’ fénykép-förozato­céomunkJrst furóát:A Rudapesti Ásvány- ügyi osztályán: Bp.,[társnak. »Dunántull«jJan—Kucsera, 5Vir: .mllmll mw., , 20.-----—------------ [Zománcozott tűzhely,Jenyőből --cnt.ímcte Waűenlx'rg u. 4, II., kat otthonában is és revolver'heiiiftótiör18 v- Elvesz al- y. Váci utca 50 |jeligére kiadóba.____.márkájú, szép. feze i «nac BÉTri I Srcmélymérleg, ki. és kályha elsőrendű venként harminchat ”•_________________ készít: Rátanyiné felveszünk Jelentk ilandó badape®u riSáilÁ—"génka-han Dolguzó házaspár kL te planinó, minden | "UflPr , , I;fogástalan, eladó,‘kivitelben. VIII., fillérért szállítok.!Elveszett -egy fehérl (»Radó Magda*) ré vészünk jmeniK munkára férfi s.- P”."'® 5lPKKa‘jr„,',isebb lakását rend -nap öttől. Pestszent. tI.ai v„v.,fn-/e„-müszerüzem, Ballagi Futó u. 43. -Váradv vlráckötő. Dlncslkutva. megta- fotomüterme. vn.. Gyára. Le^ oYzt SíSforiSSf felütK idősebb.,lortac. Bercsényi u .0 Tel, 256-877,árusító ~ bőgi, üvF Sárkeresztúr. lálója maga, jSta-i Madách út 3. 22Í Bp., XI.. Sopron út Jid„ltlk. Fémipari Evő-iTMe*dlzha d >JŐ- ■‘"j ~s" -kályha kiváló álla.|í£«SSL_5r±----------------'geset. yennek, cirka Fel4JjtoMi bo.,d6 lomban részesül - 460 62 sz. IhvI8,® 6.^znscf. hl?tn'leszköz KSZ, nn tagos-- kmrlobi. | l nnt.han Belgrad rak Szemorvos! sphaeri- ÍJ®?300-. .Bc„rlt0'dt45’-eplnglével bevont Marx ttr 9 Házt- nésritek fizetés1 ClnésV^BMÍnvmkásö-i síi link Iplpntk 1p IX* u- 28 ‘ua *%-£..o. Aw»nli 8 llBlMU _ Jlpart 13. II. 37. !kus próoaszuicrénv.i^^11*- 1 ut ______[gyönyörű, klfogásta , »Aladdin« lámpa, kedvezménnyel reka­kat aíjamunkára fel- hét a ' munkaü. cso-í Gépíró állás- ko*-^es.lJS^^SM^iSMKÍlRádidját m 'gvef.zi,Márklln ötös, ezerérti két samotlbélésü 1 nagyüzemi asztali lan sarokrekamicj petróleum, és benzin-miét, fotelt «jéko­veszünk Cipész KSZ Iportnál Bp V Harmati Sándor írógép bérbeadó, hibásan is. Express eladó. 8zenllőrlncz) vaskályha eladó. —,tuzhely, egy festek fizetési könnyítéssé, ózók. forrasztólnm két, javítást váLa. XIV Dózsa György József nádor tér ló’ VIII Bródv Sáaidor Friedmanné, Csákyijavító. Lenin krt. III., Lajoa u. hu- VII.. Akácfa u 18. daráló eladó. 362- eladó. Vida, Maja- pák javítása azon- lók. Szőke kárpitos, fct 19 lm ern ’ u 14 I 3 *64 Feste 6—8 92. (314—267,>_______iszonnégy._____________‘II. 10. Este 7 után.i461. v ‘kovszklj u. 70. nal. II,. Lajos u. 14. Dob u. 14. VII., U. 95. L 1 A

Next

/
Thumbnails
Contents