Magyar Nemzet, 1997. április (60. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

Magor Nemzet­e . http://www.m­agyarnem­­zet.hu Ára: 42 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR KEDD, 1997. április 1. LX. évfolyam, T6. szám Urbi et orbi szózat a feltámadás szellemében Pápai üzenet a szenvedőknek Hangsúlyozottan minden ke­­veti üdvözletében, az urbi et orbi (a dán hívők és zarándokok tízezrei resztényhez - a katolikusok mellett városnak és világnak szóló) áldás előtt tíz különböző nemzetiségű az ortodoxokhoz, a protestánsok­ fában II. János Pál pápa. II. János embert - köztük két albán nőt és hoz és az anglikánokhoz is - szólt Pál nagyszombat este, húsvét végi- két zaire-i férfit keresztelt meg. az MTI jelentése szerint idei hús- h­áján a Szent Péter-székesegyház­ (Folytatás a 2. oldalon) Százezernyi hívő hallgatta a római Szent Péter téren II. János Pál húsvéti üzenetét (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Kevesebb bűntett, több elkövető (Munkatársunktól) Az elmúlt évben 466 050 köz­vádas bűncselekmény vált ismertté az országban. Ez a szám az 1995. évhez képest 7,2 százalékos csök­kenést jelez, ugyanakkor figyelmet érdemlő tény, hogy kisebb mér­tékben (121 121-ről 122 226-ra) emelkedett a bűnelkövetők száma. A Legfőbb Ügyészség friss adatai­ból tekintjük át a bűnözés alakulá­sát. Az elmúlt két évtizedben a fel­derítetlenül maradt bűncselekmé­nyek száma 1977-ben volt a leg­alacsonyabb (25 315) és 1991-ben volt a legmagasabb (260 909). (Folytatás a 4. oldalon) Két szervezet kritikája a nemzeti agrárprogramról (Munkatársunktól) A nemzeti agrárprogram kor­mány által nemrégiben közzétett alapelvei közül több olyan alapve­tő kitétel is hiányzik, amelyek ere­detileg a dokumentum elkészítésé­nek fő okaiként szerepeltek - álla­pítható meg a Mezőgazdasági Szö­vetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), valamint a Magyar Agrárkamara által meg­fogalmazott írásos kritikák alap­ján. A két szervezet véleménye szerint a tervezet alapvető hiá­nyossága, hogy az EU-csatlakozás követelményének kihangsúlyozá­sa mellett adós marad az oda ve­zető út világos kijelölésével. Mindkét észrevétel megálla­pítja, hogy a készülő NAP nem jelöli ki egyértelműen az agrá­­rium helyét az egyéb nemzetgaz­dasági ágazatok között, és az in­dokoltnál kevesebbet foglalkozik a hét éve fokozatosan mélyülő agrárválság felszámolásának konkrét lehetőségeivel. A MOSZ szerint a vitaanyag csak részben és következetlenül tartalmazza azokat az alapelveket, amelyekre egy tartós program épülhet. (Folytatás az 5. oldalon) Közéleti b­án Néhány éve m­ég elször­­nyülküdtünk volna egy ilyen közlésen: „A hivatali vesztege­tések száma 1991-ben negy­venhat volt, ám 1996-ra már kétszázharmincnyolcra emel­kedett, a fel nem derített ügyek száma pedig a felderí­tettek százszorosa lehet”. A gazdasági bűnözés, mint elva­dult erdőt a lián, behálóz és fojtogat bennünket. Ezekhez az ügyletekhez két fél szükséges, az egyik a megvesztegető. E csoportba nagy számban tartoznak a gyorsan meggazdagodni aka­ró vállalkozók, szerencselo­vagok, illetve nagy cégek üz­letkötői, menedzserei, aki­ket szoros szálak fűznek a politikához, az államappará­tushoz. Nehéz őket megfog­ni, síkosak, mint az angolna. Ha néha egyikük-m­ásikuk horogra kerül, akkor gya­korta a „befolyással üzérke­dés” vádjával indul ellenük eljárás. Korrumpálással el­érik, hogy­­ a pályázatokat megkerülve — mely társaság kapja a megrendelést a mi­nisztériumtól, az önkor­mányzattól. S ott van a másik fél: a hi­vatalnok, a kispénzű, egzisz­tenciájában fenyegetett álla­mi, önkormányzati alkalma­zott. Egyes ellenzéki pártok jelzik is: ha ők győznek, osz­tályvezető-helyettesi szintekig tisztogatni fognak. Nagy a kí­sértés, hogy tisztességüket kockáztassák, mert a felszí­nen maradás egyik biztos módja, ha saját tőkére tudnak támaszkodni. Megkönnyíti bűnbe esésü­ket, ha vezető személyiségek­től azt halljuk: „nemcsak mi, az egész világ korrupt”. Ha sokan besározódnak, akkor az már nem is annyira feltűnő és elítélendő. Nemrég például ezzel a címmel olvashattunk a lapokban tudósítást: Törvényt sértett az Igazságügyi Minisz­térium a pályázatmódosítás­sal”. íme a törvényesség őrei is megbotlanak. A javulást vá­rók reményét különösen lelo­­hasztja az, hogy napjainkban sok rendőr, vámos mellénye is szöttyös lesz. A bián még éve­kig tovább burjánozhat. Keserű Ernő Honvédeink esetleges albániai szerepe Újabb balkáni lépés előtt? A kormány a héten dönt ar­ról, hogy Magyarország részt vesz-e az ENSZ Bizton­sági Tanácsa által szervezett, Albániában végrehajtandó, többnemzetiségű katonai rendfenntartásban. Keleti György honvédelmi mi­niszter az Af77-nek elmondta: Ró­mában konferencia foglalkozott az Albániában kialakult helyzet keze­lésével, ezen Gyarmati István, a tárca helyettes államtitkára pénte­ken vett részt. Szent-Iványi István, a Külügy­minisztérium államtitkára bejelen­tette, hogy a kormány e heti ülésén dönt az esetleges magyar katonai részvételről. Addig megvizsgálják, hogy Magyarország milyen formá­ban tudna részt vállalni a nemzet­közi akcióban, illetve fel kell mér­ni annak költségeit és kockázatait is. A döntést befolyásolja, hogy részt vesznek-e az akcióban más, NATO-ba pályázó országok is. Magyar katonák külföldre kül­déséhez parlamenti felhatalmazás szükséges, és az ilyen akcióban csak önkéntesek vehetnek részt. Keleti György honvédelmi minisz­ter, aki ma utazott volna hivatalos látogatásra Lengyelországba, le­mondta látogatását, hogy részt tud­jon venni az albániai magyar kato­nai részvételről szóló döntés meghozatalában. Románia a NATO-tagságra vágyó országok közül ott lesz az albániai erőkben, 400 fővel. A va­sárnapi olasz lapok szerint Ma­gyarország kétszáz katonát küld. (Összefoglalónk az albániai helyzetről a 3. oldalon) Négymilliárddal emeli a lakosság kiadásait Drágulás ellentétel nélkül (Munkatársunktól) Az átlagosan 3,6 százalékos áramáremelés miatt negyven fil­lérrel kell egy kilowattóra áramért többet fizetnie a lakosságnak. Minthogy a családok együttesen mintegy 10 ezer gigawattóra villamos energiát fogyasztanak egy évben, kiadásaik összesen négymilliárd forinttal növeksze­nek. Ellentmondásossá teszi a vál­tozást, hogy az idén nagy propa­gandával beharangozott kompen­zációra mindössze 1,4 milliárd fo­rint gyűlt össze, ez a pénz tehát a most életbe lépő áramdrágulást sem ellensúlyozza. Mint emléke­zetes, januárban 24,9 százalékkal emelkedett a villamos energia­ ára,­ az hozzávetőleg húszmilliárddal emelte a lakosság áramköltségeit. (Folytatás a 3. oldalon) Lakossági áramdíjak áfa nélkül Ft/kWh Ár-Áramfogyasztás 1997. 1997. emelés január 1. április 1. % Nappal 0-600 kWh-ig 11,20 11,60 3,6 601-3600 kWh között 13,40 13,90 3,7 _________3600 kWh fölött__________15,50 16,00 3,2 Éjszaka 0-2400 kWh-ig 5,90 6,10 3,4 2401-12 000 kWh között 6,20 6,40 3,2 12 000 kWh fölött 6,60 6,80 3,0 Alattyar­oni­tól Naponta 100.000 forint néz ki Önnek Hívja a Nyereményvonalat! Csak egy alapdíjas hívás 333-3333 ÉS AZ ÖN SZÁMA A Magyar Nemzettel a kezében minden nap 100.000 forintot, a hónap végén akár 1 millió forintot is nyerhet. (A részletes játékszabály a 4. oldalon!) MATÁV MM ot n Sí •• < tn Z O N < Megnyílt a SONY legújabb Aranyboltja! Március 28-tól ünnepi kínálattal és nyitási kedvezménnyel várja vásárlóit a SONY legújabb Aranyboltja a Flórián Üzletközpontban. Igazi meglepetések a szórakoztató elektronika teljes választékából: Televízió TXT Stereo KV-25R1E Videomagnó 4 fejes SLV-510E Videokamera 12/24 Zoom, távvezérlő CCD-TR424E Minitorony 2x20 W távvezérlő CHC-P11 Playstation + ingyen szoftver SCPH1002 liftsWO Ft helyett 104.990TH helyett 169.91­TNidyett 695190 Ft helyett 139.990 Ft 79.990 Ft 149.990 Ft 64.990 Ft 39.990 Ft It’s a SONY! Kedvezményes ajánlatok az üzlet Panasonic kínálatából: Kamera NV-RX10 fffcMO Ft helyett 109.990 Ft Videomagnó 2 fejes NV-SD207 49.mFt hlett 42.990 Ft Minitorony SC-CH34 69.991VrT helyett 59.990 Ft Sétálómagnó RQ-P40 ^#90 Ft helyett 3.990 Ft Flórián Üzletközpont Budapest, III. Flórián tér A Bizományi Telefon: 2504­ 080/173 Nyitva tartás: h-p: 10-18 sz: 10-13 «*!•««

Next