Magyar Nemzet, 2001. június (64. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-14 / 137. szám

2 Magyar Nemzet • Régiók 2001. június 1., csütörtök A Tiszalöki Vízlépcső a Keleti és Nyugati főcsatornával, vala­mint az ezekhez csatlakozó öntözőfürtökkel együtt a tiszalöki öntözőrendszert alkotják. Az öntözőrendszer egyharmad országrésznyi terület társadalmi, gazdasági arculatát befolyásolta, változtatta meg. A mezőgazdasági vízszolgáltatás, hajózás és villamosenergia-termelés mellett a környék ivóvízellátásában is szerepet vállal. A hajózsilipben évente végzett kb. 400 átzsilipelés közel 60%-a a vízi turizmussal összefüggő vízi járművek zsili­pelése. Az üzem a nagy műtárgy üzemviteli, karbantartási és nagyjavítási munkáin túl 50 fős létszámával részt vállal az ország hajózási útjain - elsősorban a Tiszán és mellékfolyóin - üzemelő vízij­árművek - kompok, uszályok, motoroshajók stb. - felújításában, ill. építésében, valamint egyéb acélszerkezeti munkák elvégzésében. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZ­ÜGYI IGAZGATÓSÁG Tiszalöki Vízlépcső Telefon: (42) 278-137 „Tisza-tó, az élményadó vízi világ" Hangulatos falvak, gyógyító vizek Az Alföld sík vidé­kén, a Tisza folyó és a Bükk-fennsík találkozá­sánál három évtizeddel ezelőtt tavat varázsolt az ember. Olyan tavat, mely eltér a megszokottól, hiszen felszínét szigetek, morotvák, öblítőcsatornák teszik változatossá. A természet birodalmába vette e tájat, romantikus vízi világot alkotott, melyet a madarak is otthonukba fogadtak. Kevesen tudják, hogy a Tisza-tónál található Közép- Európa híres madárrezervátuma, az or­szág legnagyobb gémtelepével. Legyenek Önök akár amatőr természetbúvárok, vagy profi ornitológusok, izgalmas csónaktúrákat ajánlunk a figyelmükbe, amelyek a tizenhá­rom kikötő­ valamelyikéből indulnak. Még a kalandokat kedvelőknek is azt javasoljuk, hogy vezetővel induljanak az egy- két-, vagy ötórás túrára, a kanyargó vízi utak és tün­dérrózsától pompázó tisztások felkeresésére. Ha nyár, akkor napsütés, vízpart és ho­mok - mindezt nyújtja a Tisza-tó hat sza­bad strandja. A lassan mélyülő, gyorsan felmelegedő, biztonságos vize várja a gyer­mekes családokat is. A tó vízminőségét két­hetente akkreditált laborok ellenőrzik. A hosszú évek óta kifogástalan vizet a zsilip és a csatornarendszerek biztosítják. A moz­galmas nyaralást kedvelők feltétlenül az abádszalóki öblöt keressék fel, ahol ked­vükre hódolhatnak a vízisportszenvedélyük­­nek: jetskizhetnek, motorcsónakozhatnak, vízisielhetnek, vízbanánozhatnak. Akár kerékpáron, akár lovon, akár autóval érkezik a turista a Tisza-tóhoz, ér­demes betérnie a parton húzódó hangulatos, érintetlen falvakba. Akik néhány napnál tovább is maradnak, felkereshetik a tótól távolabb eső gyógyfürdőket. Ellátogathatnak különbö­ző rendezvényekre, egyebek közt a karca­gi birkafőző versenyre, megtekinthetik a tiszaújvárosi hőlégballon-bajnokságot, vagy részt vehetnek a tiszaalki gyé­kényes napokon és az abádszalóki nyár eseményein. A szálláshelyről, további programokról a Tourinform-irodáinkban lehet érdeklődni: Abádszalók: Tiszafüred: Kisköre: Tiszacsege: Nagykörű: Karcag: Berekfürdő: (59) 355-406 (59) 353-000 (36) 358-023 (52) 394-205 (56) 496-305 (59) 311-232 (59) 319-408 Vufc-Alfö- Észak-Alföld, ...ahol az élmény nem délibáb! Hanem valóság, és azt szeretnénk, ha minél több pihenni és üdülni vágyó megismerkedne a régió rendkívül­ gazdag és folyamatosan bővülő kínálatával. Az észak-alföldi régió legnagyobb turisztikai vonzereje a Hortobágyi Nemzeti Park,a­mely terület immár a világörökség része, ahol a hagyományos pusztakocsikázás keretében bemutatják a látogatóknak Európa legnagyobb füves pusztájának egyedülálló értékeit, de mód van kerékpáron, lóháton, gyalogosan is ismerkedni a rendkívül gazdag állat- és növényvilággal. A régió leghíresebb fürdővárosa ,a reumások Mekkájáéként ismert Hajdúszoboszló, ahol minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát. Az izgalmas aquapark egyedülálló kalandokat ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A cserkeszőlői fürdőparadicsom immár élménymedencével kibővülve várja a vendégeket. Az aktív turizmus híveinek bátran ajánlhatjuk a régiót. A kerékpározás szerelmeseinek lehet-e nagyobb vágya, mint a Tisza folyó mellett a töltésen kerekezni. Július 17-22. között őket várja Tiszadobon a 31. nemezetközi kerékpáros találkozó. De valóban felejthetetlen élményeket, jó levegőt és jó kedvet ígérnek a tiszai vízi túrák, amit csak az tud, aki egyszer már próbálta. Nem teljes a kép a régióról, ha nem szólunk a tradíciókról, a kulturális értékekről, a rendezvényekről, melyekből csak kiragadni tudunk most: a világhírű Munkácsy-trilógia Debrecenben a Déry Múzeumban van, páratlan szépségűek a felső-tiszai református kistemplomok, világhírűek a nádudvari, mezőtúri fazekasok, egyedi attrakció a debreceni virágkarnevál, a hortobágyi hídi vásár, a nyírbátori zenei napok. Nem hagyhatjuk ki a gasztronómiát sem, hisz a szabolcsi alma, a szatmári szilvapálinka, a slambuc és a tiszai halászlé neve összeforr a régió nevével. A szolnoki gulyásfesztivál, a szatmárcsekei szilvalekvárfőző ver­seny, a nagydobosi sütőtökfesztivál az utóbbi évek nagyszerű gasztronómiai rendezvényei. Megújult városképek, tiszta és virágos falusi porták látványa fogadja ma a régióba látogatókat. Legyen Ön is az észak-alföldi régió vendége! Szeretettel várjuk! Iii I­k TISZAKÉCSKE Tíz évvel ezelőtt, 1991-ben alapította meg két magyar tulajdonos a tiszakécskei szék­helyű Vakond Kft.-t. Tíz év nagy idő, hiszen a Vállalat talpont tudott maradni az útépítés tőkeigényes területén - ahol a versenytársak között nagy számmal találhatók külföldi be­fektetők is­­, sőt a cég fejlődése 1999-től szinte robbanásszerűen felerősödött. Kisvál­lalkozásból Bács-Kiskun megye egyik legje­lentősebb vállalatává fejlődött. A térség öt megyéjében dolgoznak, gyorsan, pontosan és kifogástalan minőségben. 1999- ben vezették be az ISO 9002 minőségbiztosítá­si rendszert, 2000-ben pedig megkezdték a NA­TO-beszállítói normák kialakítását. Az 1998. évi félmilliárd forintos bevételüket 2000 végére több, mint kétmilliárdra növelték, az idei évre 30 százalékkal nagyobb forgalmat terveznek. A minőségi munka egyik alapja a megfelelő gya­korlattal rendelkező műszaki irányítókból és az önálló munkára képes fizikai állományú dolgo­zókból álló csapat. A cég növekedése miatt szükség volt a szervezet korszerűsítésére, mely során három kivitelezőegységet alakítottak ki, melyek alkalmasak a különböző típusú és nagy­ságrendű feladatok ellátására. Az első a klasszi­kus útépítési munkák, a második a csatornaépí­tési és földmunkák, a harmadik pedig a kiemel­ten nagy projektek munkáira lett létrehozva. A kivitelezés biztonságát szolgálja a saját tulajdo­nú, Gyöngyöstarjánban lévő kőbánya, valamint a félmilliárd forint értékű géppark, ami 60-70 épí­tőgépet jelent, az úthengerektől a kotrókon át a finiserekig. A gép és eszközparkot folyamato­san fejlesztik, a cég egyik büszkesége a nemré­giben vásárolt mobil aszfaltkeverő gép, mely nem keve­sebb mint 160 tonna aszfalt előállítá­sára képes óránként. A Vakond Kft. munkái nagy részét közbe­szerzé­­si pályázatokon nyeri el, de a magánszféra meg­rendeléseit is szívesen fogadják. Megrendelőik közé tartoznak a területileg illetékes állami kö­zútkezelő társaságok, önkormányzatok, na­gyobb üzletközpontok és magánügyfelek. Tevé­kenységi körükbe tartozik a komplett út- és köz­műépítés, dísz- és térburkolat-készítés, egyéb mélyépítési, tereprendezési és nagy tömegű építési földmunka végzése. Referenciamunkáik száma egyre nő, a jelentősebbek közül említést érdemel például a tószegi 300 millió forint érté­kű csatornaépítés, a „Sasi-kanyar" árvízvédelmi töltésének építése, a Csongrádot tehermentesí­tő elkerülő szakasz építése, a jakabszállási ma­gánreptér, az E75-ös főút kiskunfélegyházi sza­kaszának felújítása. Az árvíz által megrongált út­szakaszok helyreállításán is elismerésre méltó­an dolgoztak, ilyen volt a Szolnokon átvezető ré­gi 4. számú út kertvárosi szakaszának helyreállí­tási munkája. A Vakond Kft. vezetése kész az együtt­műkö­­désre azért, hogy létrejöhessen egy hazai vállal­kozásokból álló építőipari egyesülés, amely már nincs xfAssuis, kiszolgáltatva a tőkeerős nagyvállalatoknak, s a na-­ja n na­gyobb volumenű beruházások VY^v ✓ / kifogástalan megvalósításával bizonyíthatja felkészültségét. Tsz.: 90181 A fejlődés töretlen Tízéves a tiszakécskei Vakond Kft. Új parkolási rendszer Háromféle díjszabás - Szolnokon sem lelkesednek az autósok­ ­ Pozsonyi Tibor_____________ Ú­j parkolási rendszer lép élet­be 2001. június 1-jétől Szol­nokon. A megyeszékhelyen há­rom, más-más díjszabású fizető­parkoló-zónát hoznak létre, ame­lyek hétköznap általában reggel 7- től délután 6-ig, szombaton 7-től 14 óráig működnek. A piaci par­kolóban vasárnap is fizetni kell, a Tiszaligeti Strandnál pedig a für­dőszezon végéig, augusztus 30-ig mindennap. Azok, akik valamely díjzónában laknak, évi 1200 forin­tért bérletet válthatnak a lakásuk­hoz legközelebbi parkolóban. Le­hetőség van csipkártya kiváltására is 2500, illetve 5000 forint érték­ben. Kizárólagos parkolóhely­használati jog is vásárolható, ami azonban csak a nagyobb cégeknek éri meg, mivel ez 200 ezer forintba kerül egy évre. Az új rendszer ki­építésének költségei már megha­ladták a 100 millió forintot. Szol­nok lakossága, amely újabb adó­nak tekinti a parkolózónák létre­jöttét, nem fogadta kitörő lelkese­déssel az erről szóló döntést. A vá­rosba érkezőket szórólapok, tér­képek tájékoztatják az új parkolá­si rendről. Szolnok on-line M Pozsonyi__________________ zalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere mu­tatta be a május 23-tól interneten elérhető Szolnok On-line Városi Magazint. Az on-line újság elődje, a Szolnok Városi Magazin 1999 decemberében jelent meg, de há­rom lapszám után megszűnt. A magazin nyomtatott változata a település polgárait kívánta tájé­­­­koztatni a helyi hírekről, az ön­kormányzat elképzeléseiről. Egy­előre havonta frissítik az oldala­kat. A polgármesternek e-mail­­ben lehet kérdéseket feltenni, amelyeket ígérete szerint megvá­laszol. Az on-line magazin a város­ban történtek hátteréről tájékoz­tat, egyes ügyekben pedig „mé­lyebbre ásva” kíván támpontot adni az interneten érdeklődők­nek. A szerkesztők tervében sze­repel még az is, hogy egy-egy portré segítségével bemutassák azokat a szolnokiakat, akik mun­kájukkal, tevékenységükkel hoz­zájárulnak a Tisza-parti település gyarapodásához, imázsának ala­kításához. A Szolnok életét bemutató internetes újság a www.szol­­nok.hu webcímen, a Média, majd a Szolnok On­line Városi Magazin alcímre kattintva érhető el, ahol megtekinthető a korábbi, nyomta­tott változat három kiadása is.­­ Alaptól tetőig mindent egy helyen Hateszi Tüzép 41 6100 Kiskunfélegyháza, XIII. kerület 3. B. Nagy Tüzép Kft. Tel.: (76) (,63-789. far. (76) 1,61-789. Mobil: (30) 965-2519 Dél-Alföld, ahol legtöbbet süt a nap Nemzeti parkok, folyók és pusztaromantika Dél-Alföldön három nemzeti park is található, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Körös-Maros Nemzeti Park és a Kiskun­sági Nemzeti Park. A természetvédelmi területeket felkereső túrázók a Kiskunsá­gi Nemzeti Parkban az ősborókásban tehetnek gyalogtúrákat, a Körös-Maros Nemzeti Parkban a dévaványai túzokre­zervátumot kereshetik fel, ami egész Európában Unikumnak számít. A régió területét számtalan folyó, tó és árterület tarkítja, a Tisza, a Duna és a Körösök vidéke ideális körülményeket nyújt az ide látogató nyaralóknak - tudtuk meg Pap Máriától, a Magyar Tu­rizmus Rt. Dél-alföldi Regionális Marke­ting Igazgatóság helyettes vezetőjétől. Vízi túrák, horgászatok közkedvelt helyszínei ezek a folyók, a fiatalok pe­dig a frissen átadott bajai jetskipályán próbálhatják ki ügyességüket. A lovaglás mindig is szerves része volt a dél-alföldi régió turisztikai kíná­latának. Nincs ez máshogy ma sem, a szervezett lovastúráktól a lovaglás okta­tásáig mindenki kedvére válogathat a programok között. A lovastanyák, lo­vasbázisok pedig igazi pusztai roman­tikában részesítik a látogatókat. Számtalan gyógyfürdő között válo­gathatnak az itt üdülők. Orosháza-Gyo­­párosfürdő már a XIX. században meg­nyitotta kapuit, Kiskunmajsán nemrég új élménymedencét adtak át. Gyula pedig évtizedek óta nemzetközi hírű gyógy­fürdő, a világ minden tájáról látogatják. Rendezvények sokasága népszerűsíti a helyi ízeket. Makón az utóbbi időben minden évben hagymafesztivált rendez­nek, Békéscsabán kolbász-, Medgyesegy­­házán dinnyefesztivál csalogatja a ven­dégeket, míg Hajóson az Orbán-napi borünnepre érdemes ellátogatni. A régió városaiban, falvaiban olyan kézműves mesterségekkel ismerkedhetünk meg, mint a kalocsai hímzés, vagy a halasi csipkevarrás, a szegedi papucskészítés, vagy a hódmezővásárhelyi fazekasság. Tisza-party a Tisza partján ■ Cserényi György_____________ T­isza-party 2001 címmel szerveznek programokat a Tisza partján fekvő Vásárosna­­mény-Gegelyiugornya szabad­strandján június 30. és augusztus 20. között. Június 30-án a nyír­egyházi Mandala Dalszínház sze­replésével musicalgála lesz, s még aznap tűzijátékban gyönyör­ködhetnek a résztvevők. Július 7- én Roy és Ádám, július 12-én a TNT, július 14-én a Bon-Bon, jú­lius 21-én a Tankcsapda, július 28-án az Apostol, július 30-án a PG csoport, a Takács Tamás- Dirty Blues Band, augusztus 3-án a Pa-Dö-Dö, augusztus 11-én a Republic, augusztus 17-én az United és a Venus ad koncertet. Július 14-én családi napot tar­tanak, lesz halászléfőző verseny is. Augusztus 20-án szabadtűzi sütő-főző versenyt szerveznek, este pedig tűzijáték szórakoztatja a nagyérdeműt. Szeptember 22. és 24. között a hagyományos Bereg Expo Nemzetközi Kiállí­tásra és Vásárra várják az érdek­lődőket. — T­ üj Vín menti bmma millióit no Észak-Magyarország: a legek világa Borvidékek, nemzeti parttok, világörökségek Észak-Magyarország a legek világa: itt található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékestető, a legtöbb barlang, a legtöbb épségben megőrzött történelmi vár és szinte a leg­gazdagabb növény- és állatvilág is. - A régió unikuma mégis az a gazdag kínálat, amelyet az aktív turizmus szerelmesei­nek kínál - tudtuk meg Hidvéginé Molnár Judittól, a Magyar Turizmus Rt. észak-magyaror­szági regionális marketingigazgatójától. Számtalan lovastúra között válogathatnak az ér­deklődők, mint például az Ipoly menti kastélytúra, ahol a környék várait, kastélyait is meg­figyelhetik. A Rákóczi-túra útvonalán pedig lóháton ülve Nógrádtól egészen Zemplénig cso­dálhatjuk meg a történelmi várakat. A Borportyát választók nemcsak a lovaglásnak hódolhatnak, hanem borkóstolókon ízlel­hetik meg a régió négy borvidékének - Mátraalja, Bükkalja, Eger és Tokaj-Hegyalja - re­mekeit. A kirándulásokat megtehetjük kerékpáron és gyalog is nekiindulhatunk, hiszen a terü­leten halad át a híres országos kéktúra útvonala is. A barlangászok is otthonra leltek Észak-Magyarországon, hiszen itt található az Aggte­leki Nemzeti Park, amely a világörökség része, négyszáz barlangjával. Az ország legmé­lyebb barlangját, a 250 méter mély István-lápi barlangot is meglátogathatjuk. Ideális körülmények fogadják az ide látogató evezősöket, kajakosokat. A Tisza, a Bod­rog, a Hernád, a Sajó és a Bodva folyók mind-mind gyönyörű tájak mellett kalauzolják a vi­zek szerelmeseit. A gyógyulni vágyók számtalan lehetőség közül választhatnak, Észak-Magyarország gazdag gyógy- és termálvizekben is. Itt található a szarvaszvizéről híres Bükkszék, a szá­razfürdőjéről híres Mátraderecske, vagy Eger és Miskolctapolca is. A vidéken barangolva megfigyelhetjük a romantikus hegyi falvakat, ahol páratlan kéz­művesipar bontakozott ki. Megcsodálhatjuk a hollóházi porcelánt, a parádi üveggyártást, végigsétálhatunk Hollókő főutcáján, ami a világörökség része és végül gyönyörködhetünk a matyó képviselet remekeiben is.

Next