Magyar Nemzet, 2020. május (83. évfolyam, 102-126. szám)

2020-05-02 / 102. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 102. szám 2020. május 2., szombat Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Baloldali játszmák a BKK-s Joe Biden visszautasította Milliárdos támogatás a bajba botrányban 3. oldal a zaklatási vádat 8. oldal jutott gazdáknak 12. oldal Magyarország és a legfertőzöttebb országok * Megbetegedések * Halálesetek száma 0 száma MAGYARORSZÁG * 2863 1­4 323 Egyesült Államok 1070032 t 63127 Spanyolország 213 4351 24 543 Olaszország 205 463 t 27 967 Nagy-Britannia 172 481 26 842 Franciaország 1673031 24 410 Németország 163 331 1 6632 Törökország 120 204 3174 Oroszország 114 431 | 1169 95 646 6091 Brazília 871871 6006 83 958 t 4637 Kanada # 54504­­% 3311 Belgium * 49032 £ 7703 Svédország 21 520 £ 2653 Grafika: Magyar Nemzet Forrás: WHO, MN-gyűjtés Időjárás Forrás: Koponyeg.hu ma /A). 18°C se L«ri VASÁRNAP C^L'14 HÉTFŐ 18 8 KEDD 1 1­ 19 10 Gi v—ui—' Árfolyamok EURÓ 353,01 7 USA-DOLLÁR 324,28­­­9 771217 550060 2 0 10 2 Karácsony nem mondott igazat a Pesti úti idősotthonról Vizsgálat bizonyítja, hogy nem volt folyamatos orvosi jelenlét az intézetben Csekő Imre Március 12. óta nem volt jelen az in­tézményi orvos a Pesti úti idősek ott­honában, és legalább tíz olyan nap is volt, amikor nem találkozhattak or­vossal a betegek a gócponttá alakult intézményben a megbetegedések el­­harapódzása idején - derült ki a Bu­dapest Főváros Kormányhivatala ál­tal végzett vizsgálatok során. Több­ször is valótlanságot állított tehát Ka­rácsony Gergely főpolgármester, ami­kor arról nyilatkozott, hogy megfele­lő volt az orvosi ellátás az intézmény­ben. A városvezetőnek pedig tudnia kellett volna a nehézségekről, mivel, mint ismert, Skultéti József, az ott­hon vezetője már április 6-án jelezte, hogy nincs orvos, és segítséget kért a fenntartótól. Az intézmény háziorvosa, aki meg­bízási szerződéssel, de nem főállás­ban dolgozott az otthonban, kaoti­kusnak nevezte az állapotokat, és el­mondta: már a megbetegedések kez­detekor felhívta az intézményvezető figyelmét arra, hogy nem tudja meg­felelően ellátni a lakókat. Miközben április 2. és 27. között 15 alkalommal látogattak el a Pesti úti idősek ottho­nába az illetékes hatóság szakembe­rei, tízszer egyáltalán nem is talál­koztak orvossal. A Magyar Nemzet információi sze­rint az ellenőrzések során az is egy­értelművé vált, hogy a súlyos orvos­hiány mellett a higiéniai viszonyokkal is gond volt. A járványhelyzetben el­várható megfelelő fertőtlenítési proto­kollra vonatkozó dokumentumot csak április 17-én adták ki a fővárosi fenn­tartású intézményben, öt nappal azt követően, hogy a Magyar Honvédség fertőtlenítette az idősek otthonát, ahol háromszáz lakó betegedett meg, akik közül 33-an elhunytak. Részletek a 4. oldalon Magukra hagyták a betegeket a fertőzések kialakulása szempontjából kritikus időszakban Fotó: Bach Máté Bánó András felügyeli a főváros üzemeltetését Bácskai Balázs Május elsejétől Gajda Péter, a korrup­ciógyanús ügyek kapcsán hírbe hozott kispesti polgármester tölti be a Fővá­rosi Közgyűlés ügyrendi, nemzetiségi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilat­kozat-ellenőrző bizottságának elnöki posztját Karácsony Gergely főpolgár­mester döntése értelmében. A kineve­zés nem csak a jobboldalon verte ki a biztosítékot: Buzinkay György, a Mo­mentum Mozgalom elnökségi tagja a közösségi médiában fakadt ki, poszt­jában azt kéri Karácsonytól pártja ne­vében, hogy vonja vissza Gajda kineve­zését. Közben a régi baloldal egy má­sik tagja is új pozíciónak örvendhet: a korábban hírhamisítási botrányba ke­veredett Bánó András sportriporter a Budapesti Városüzemeltetési Holding felügyelőbizottsági tagja lett. A kine­vezések illeszkednek Karácsony Ger­gely eddigi személyzeti politikájába, amellyel a bukott szocialista holdud­vart, valamint Gyurcsány Ferenc DK- elnök bizalmi embereit helyezi újra po­zícióba, többek között Rusznák Im­rét, Draskovics Tibort, Gál J. Zoltánt. Bővebben a 3. oldalon Tartják pozícióikat a forint ellen spekulálók Fellegi-Horváth A forint elleni támadás veszélye egyál­talán nem múlt el, a magyar devizát rendszeresen a célkeresztjében tartó Soros György és köre mellett azon­ban bizonyosan vannak „hagyomá­nyosan” a nyereségre játszó befekte­tők is - mondta lapunknak Boros Imre közgazdász, miután az látszik, hogy még mindig sokan játszanak a forint gyengülésére. A közgazdász szerint sokan úgy is gondolkodhatnak, hogy a magyar gaz­daság az egyik legígéretesebb a vál­ság utáni talpra állást nézve, és ezért kivárnak. A Magyar Nemzeti Bank április 7-i lépése után a forint elleni spekulatív pozíciók mennyisége 3000 milliárd forintról 2900 milliárd fo­rintra mérséklődött. Ezzel a forint árfolyama stabilizá­lódott és a jelentős kilengések meg­szűntek, ami a jegybank deklarált cél­ja volt. Ha a még mindig magas ösz­­szegű pozíciók tulajdonosai mégis a zárás mellett döntenének, azzal je­lentősen erősödne a forint. Továbbiak a 14. oldalon, vezércikk a 3. oldalon . 1

Next

/
Thumbnails
Contents