Magyar Nemzet, 2020. szeptember (83. évfolyam, 204-229. szám)

2020-09-01 / 204. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 204. szám 2020. szeptember 1., kedd Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu A baloldal továbbra is támogatja Orbán Viktor szerint Európa Ősszel újra felizzik Brüsszelben az antiszemita jelöltet 5. oldal jelenleg bajban van 7. oldal a jogállamiság-vita 8. oldal Tanévkezdés a járvány árnyékában Több mint egymillió diák ül be a padokba • A többség egyetért az iskolák újranyitásával Csókás-Kincses A koronavírus árnyékában egymillió­kétszázezer iskolás és több mint há­romszázezer óvodás részvételével in­dult el ma a 2020/21-es tanév. Az in­tézményeknek részletes, hetvenpon­­tos járványügyi protokoll szerint kell szervezniük a nevelést. A tanteremben nem kötelező, de nem is tilos a maszk viselése, a piros és sárga besorolású or­szágból érkező kollégistákat pedig in­gyen tesztelik. A köznevelési intézmé­nyekkel ellentétben a szakképzésben a tanórákon és a gyakorlati foglalkozá­sokon is tartani kell a másfél méteres távolságot, ellenkező esetben kötele­ző a maszk viselése. Ami a tananyag számonkérését illeti, az írásbeli dol­gozatok csak 24 órás várakozás után javíthatók ki. Az érettségiket is érinti a járványhelyzet. Tavasszal 68 ezren szereztek érettségit speciális körülmé­nyek között, de már lehet jelentkezni az őszi szezon vizsgáira. Országszer­te 384 helyszínen várják a diákokat, a jelentkezési határidő szeptember 7. Míg a tanév a normál rendben indul el, addig a hivatalos tanévnyitók egy része már a virtuális térbe költözött. Online­ formában érhető el Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár tanévnyitó köszöntője. Pal­­kovics László innovációs és technoló­giai miniszter szintén online nyitotta meg a szakképzési tanévet. A kormány tájékoztatása szerint országos iskola­­bezárás nem várható, ha lesz megbete­gedés, akkor lehetőség szerint csak az adott osztály, tagozat, intézmény áll át digitális, otthoni tanrendre. Különle­ges munkarendet a szakminisztérium­mal való közös helyzetfelmérés alapján csakis az operatív törzs rendelhet el. A közneveléstől eltérő felsőokta­tásban külön eljárásrendet dolgoztak ki. Az elmúlt napok fertőzési hullá­ma nagyon magas arányban érinti az egyetemi hallgatók korosztályát, ezért a jelenléti oktatás fertőzési lán­cokhoz vezetne. Emiatt az Eötvös Lo­ránd Tudományegyetem (ELTE) Ter­mészettudományi Karán egyáltalán nem lesznek személyes előadások és szemináriumok. A tanévkezdés kapcsán lapunknak a Nézőpont Intézet reprezentatív ku­tatást végzett, melyből kiderült: párt­­preferenciától függetlenül széles társa­dalmi egyetértés alakult ki az iskolák újranyitásáról és a tankönyvek ingye­nessé tételéről. Az intézet szerint ilyen jellegű, ellenvélemény nélküli társadal­mi egyetértés korábban még a migrá­ció elutasítása vagy a rezsicsökkentés lépései kapcsán sem alakult ki a ma­gyar társadalomban. Bővebben a 4., vezércikk a 3. oldalon Túl a főpróbán. A tavaszi érettségiket zökkenők nélkül megtartották, most a mindennapokban kell alkalmazkodni a különleges helyzethez Fotó: Kurucz Árpád Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA­Xv. 22°C ize SZERDA CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK (TS25 )^526 ---- 11! ----- 14 Árfolyamok 03­25 27 15 EURÓ 354,06­­­ USA-DOLLÁR 297,30­­­9 771217 550022 2 0 2 0 4 Munkatársunktól Sajtótájékoztatón jelentette be tegnap lemondását a Színház- és Filmművé­szeti Egyetem (SZFE) vezetősége.­­ Te­kintettel arra, hogy csak vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önálló vezetés látszatát, keddi hatály­­lyal „kénytelen lemondani” vezetői po­zíciójáról Upor László rektori feladato­kat ellátó rektorhelyettes, Novák Eszter oktatási rektorhelyettes, Németh Gá­bor rektori tanácsadó, Bagossy László, az SZFE Színházi Intézetének vezetője, Balázs Gábor, az SZFE Film- és Média­intézetének vezetője, valamint az egye­tem szenátusának valamennyi válasz­tott tagja - közölte Upor László. Gás­pár Máté, az SZFE Elméleti és Művé­szetközvetítői Intézet vezetője már ko­rábban bejelentette lemondását. Upor közölte azt is: mindaddig nem vállal­nak az egyetemen vezetői feladatokat, ameddig annak önrendelkezése szerin­tük helyre nem áll. - Sajnálatosnak tar­tom és nem örülök annak, hogy lemon­dott az egyetem vezetősége - nyilatkozta lapunknak Vidnyánszky Attila. - Ben­nem különösképpen megvolt a szándék arra, hogy próbáljunk meg együtt gon­dolkodni, együtt dolgozni, hogy közösen egy másik fokozatba, egy másik szintre emeljük az egyetemet. Folytatás a 17. oldalon » Lemond a színművészeti vezetősége Vidnyánszky Attila: A kezdetektől nem volt valós szándék a párbeszédre Lemondanak a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetői és szenátusa. Vidnyánszky Attila lapunknak elmondta: nem örül a döntésnek, benne megvolt a szándék, hogy közösen egy másik fo­kozatba, egy másik szintre emeljék az intézményt. A becsengetés előtt hátrált meg Karácsony Végh Attila Felemás döntést hozott Karácsony Ger­gely, a baloldal főpolgármestere a Nagy­körút jövőjéről: a forgalmas budapesti körút egy szakaszán újra két-két forgal­mi sáv lesz az autósoknak, viszont ke­rékpársávvá alakítják az út menti parko­­­­lókat. Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának Fidesz által delegált tagja szerint foly­tatódik az emberkísérlet, és már most borítékolható a káosz. Egy lapunknak nyilatkozó közlekedési szakértő szerint az újabb változtatás is veszélyes hely­zeteket teremthet. Fürjes Balázs állam­titkár korábban az egész Nagykörúton a két-két forgalmi sáv visszaállítására és a parkolósávok bicikliúttá alakítá­sára tett javaslatot. Részletek a 3. oldalon Új járványügyi intézkedések léptek életbe Veres László István Ismét határellenőrzést vezetett be Ma­­gyarország a schengeni övezeten belül is. A rendőrség szerint az intézkedés­sel elkerülhető, hogy koronavírus-fertő­­zött bejusson a magyar határokon. Töb­bek közt erről is szó volt azon a háttér­­beszélgetésen, amelyen a mától hatá­lyos járványügyi intézkedések részle­teit ismertették. Tegnap egyébként le­járt a koronavírus-járvány elleni véde­kezéssel kapcsolatos nemzeti konzultá­ció beküldési határideje. Ezzel kapcso­latban Dömötör Csaba lapunknak el­mondta, az eddigi konzultációk közül ez volt a második legsikeresebb. Továbbiak a 2. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents