Magyar Nemzet, 2020. november (83. évfolyam, 256-280. szám)

2020-11-02 / 256. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 256. szám 2020. november 2., hétfő Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Dömötör Csaba: Gyurcsány falán Gyárfás két napon át beszélhet A zene közel van Istenhez figyel a Jobbik trófeája is 2. oldal Portikkal való viszonyáról 5. oldal - vallotta Morricone 18. oldal Romboló korban építünk templomokat Munkatársunktól - Az egyház és a kormány együtt dol­gozik a templomok megújításáért, újak építéséért - mondta Orbán Viktor szom­baton, a reformáció emléknapján, a csö­möri református templom felépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. A mi­niszterelnök kifejtette: kormányzásuk tizenöt éve alatt háromezer templom megújulását és százharminc felépíté­sét támogatták, ezek közül 1124 re­formátus templom újult meg és 47 új épült. Mindezt úgy értékelte, hogy a magyar ma is templomépítő nemzet, amire „a mostani, templomromboló időkben igencsak büszkék lehetünk”. Orbán Viktor idézte az alaptörvény azon passzusát is, amely szerint a ke­reszténység nemzetmegtartó erő. - A magyarok azt vallják - tette hozzá -, hogy a kereszténység egész Európát, sőt az egész világot is képes megtartani. Bővebben a 3. oldalon „A baloldal mindenre képes a hatalomért” Heincz Barnabás (Varsó) - A Jaroslaw Kaczynski elleni gyűlö­letipar nagyon fejlett Lengyelország­ban, a lengyel média nagy része folya­matos támadás alatt tartja a PiS ve­zetőjét - mondta a lapunknak adott interjúban Bronislaw Wildstein volt lengyel disszidens, újságíró azzal kap­csolatban, hogy múlt pénteken száz­ezres tömeg tüntetett Varsóban az abortusztörvény szigorítása ellen. A Telewizja Polska volt vezérigazgató­ja arról is beszélt, hogy a demonstrá­­lókat legfőképpen a hatalomért min­denre képes baloldali ellenzék támo­gatja, de a Soros Györgyhöz köthető Batory Foundation és számos német alapítvány is aktívan tevékenykedik a jobboldali lengyel kormány ellen, ame­lyeknek az ideológiai alapokon kívül birodalmi céljaik is vannak. Interjú a 8. oldalon időjárás 16°C Forrás: Koponyeg.hu KEDD SZERDA 2­ 16 11 CSÜTÖRTÖK Árfolyamok EURÓ 367,75 Forrás: MNB USA-DOLLÁR 315,04 S­ 2 0 2 5 6 771217 550015 Igor Matovic: Köszönjük, magyarok, köszönjük, Viktor! A szlovák kormányfő szerint a bajban ismerték meg, ki is a valódi barát Munkatársainktól Szép szavakkal köszönte meg hazánk­nak, illetve a magyar egészségügyi dol­gozóknak a szlovákiai országos teszte­lésben nyújtott segítségét Igor Matovic szlovák kormányfő és Roman Mikulec belügyminiszter. - Múlt pénteken még szükséghelyzetben voltunk, és Szlová­­kia-szerte a médiában arról cikkeztek, hogy a Közös felelősség nevű hadmű­velet és az országos tesztelés megvaló­síthatatlan. Kapcsolatba léptem Orbán Viktorral, aki azt mondta, segítenek ne­künk. Bajban ismertük meg, hogy ki is a valódi barátunk, és ezért nagy köszö­net jár - idézte Matovicot a Körkép.sk szlovákiai magyar hírportál. Közben Európa-szerte megdőltek a fertőzési rekordok a hétvégén: Magyar­­ország mellett Belgiumban, Lengyelor­szágban és Németországban is minden korábbinál több koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Az Orbán Viktor szerint Magyarország számára „laboratórium­nak” tekinthető Ausztriában majdnem négyszeresére emelkedett az egymillió főre vetített regisztrált fertőzések száma szeptember eleje óta. Magyarországon népességarányosan számítva most annyi a napi fertőzések száma, mint nyugati szomszédainknál október 20-án volt. Nálunk egyelőre még enyhébb járvány­ügyi korlátozásokat kell csak bevezetni. Müller Cecília országos tiszti főorvos ugyanakkor figyelmeztetett: minden­kinek van felelőssége ezekben a napok­ban. Hangsúlyozta, nemcsak a valami­lyen alapbetegségben szenvedők, illet­ve az idősek kerülnek súlyos állapotba, vannak fiatalabbak is, akiknek az im­munrendszere úgy reagál a fertőzésre, hogy kórházi kezelésre van szükségük. Részletek a 4. és a 9. oldalon JDBER IrismeH /JIESTI Közös felelősség hadművelet. Szlovákia miniszterelnöke háláját fejezte ki a hazánkból érkező önkénteseknek Fotó: Körkép.sk/Király Zsolt A halottak napja az örök élet hitének a napja is Kincses Krisztina A temetői fények és virágok pontosan az örök élet fényét, a halál felett győ­zedelmeskedő életet hirdetik, vagyis a halottak napja az örök élet hitének, a halálon túlmutató élet megtapasz­talásának napja is - fejtette ki lapunk­nak Székely János. A katolikus püspök fontosnak nevezte azt is, hogy a sze­retet virágait még a szeretteink éle­tében adjuk oda, miként fontos az is, hogy egész évben jelen legyenek a gon­dolatunkban az elhunytaink, az irán­tuk érzett hála. A halottak napi teme­tőjárásról azt mondta: az ember idő­ben él, szüksége van ünnepélyes al­kalmakra, amikor mélyebben át tud élni valamit. Ugyanakkor hangsúlyoz­ta, hogy a sírok ápolására, szépítésé­re nem az elhunytaknak van szüksé­gük. Nekik nincs szükségük az oda­tett virágokra és mécsesekre. Ők fő­ként annak örülnének, ha a családtag­jaik, gyermekeik, unokáik azt a hitet és szeretetet őriznék és élnék, amelyben ők éltek, és amelyről most már oda­át végső bizonyosságot is nyertek, hi­szen ők már Isten színe előtt vannak. Továbbiak a 6., vezércikk a 3. oldalon Fotó: Bach Máté

Next

/
Thumbnails
Contents