Magyar Nemzet, 2020. november (83. évfolyam, 256-280. szám)

2020-11-02 / 256. szám

2 BELFÖLD 2020. november 2., hétfő „Most is bebizonyítjuk, hogy csak a Fidesz-KDNP-re lehet számítani’ Dömötör Csaba szerint 2022-re teljesen összeforr majd a Gyurcsány Ferenc-féle koalíció Nem számíthatunk lazító intézkedésekre egy olyan helyzetben, amikor egész Euró­pában tombol a koronavírus-járvány - mondta a lapunknak adott interjúban Dömö­tör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a mos­tani válságkezelésben felmutatott teljesítmény határozza majd meg a két év múlva esedékes országgyűlési választásokat. A politikus úgy fogalmazott: addigra teljesen összeforr a Gyurcsány-koalíció, amely bedarálta az MSZP-t, sakkban tartja a kisebb baloldali pártokat, és most már a Jobbik trófeája is ott figyel a falon. Ilyen értelem­ben a baloldal két év múlva a múltat fogja indítani, értékelte Dömötör Csaba, hoz­zátéve: „mi inkább a jövőt választanánk”. Hertelendy Gábor - Mától szigorodnak a járványügyi szabá­lyok, az ezeket megszegők figyelmeztetések he­lyett büntetésekre számíthatnak, de akár még egy-egy vendéglátóhelyet is bezárhatnak. Miért döntöttek a szigorítás mellett? - Mától új szakaszba lépünk, a hatóságok na­gyobb szigorral tartatják be a szabályokat. Csak a lehető legnagyobb fegyelmezettséggel csilla­píthatjuk le a második hullámot. Csakúgy, mint korábban, az ilyen döntések minden esetben a járványügyi szakemberek véleményén és javas­latain alapulnak.­­ Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy nyilatkozott, december-január­ban meglehet a koronavírus elleni oltás, és áp­rilisban vége lehet a járványnak.­­ Hadd pontosítsak: a kormányfő azt mondta, hogy áprilisban állhat majd rendelkezésre nagy tömegben az oltóanyag, így áprilistól lehet majd lehetőségünk arra, hogy megszabaduljunk a ko­ronavírustól. Az operatív törzs már utasítást ka­pott az átoltási­ terv.elkészítésére, előszörva kró­­nikus­ betegek,és­ a leginkább veszélyeztetett idő­sek kaphatják meg a vakcinát. - Milyen új járványügyi szabályok várha­tók az e heti kormányülésen a nemrég beve­zetett szigorítások mellett? - Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de nem számíthatunk lazító intézkedésekre olyan időszakban, amikor Európa-szerte tombol a jár­vány. Egyébként egyetértek Kocsis Mátéval, a Fi­desz frakcióvezetőjével, szerintem is nagyobb szigorral kell fellépni azon üzemeltetők ellen, akik nem tartatják be a szabályokat.­­ 2021-től nyolcvan, 2022-től és 2023-tól további húsz-húsz százalékkal emelkedik az orvosok bére. A járvány ösztönözte a bértábla­növekedést, vagy ez már régóta fennálló tar­tozás volt az állam részéről?­­ Az orvosi béremelés nem most kezdődött, a mostani bejelentés csak még magasabb szintre emelte azt. Épp ennyire fontos, hogy a baloldali hisztériakeltéssel szemben az ápolói béremelés is zajlik. A januári 14 százalékos után november 1-jétől újabb húszszázalékos emelést kapnak az ápolók, több hullámban pedig összesen 72 szá­zalékot. Reményeink szerint ez a megbecsülés érezhető jele a frontvonalban dolgozók számára. - Egy hete önnek adott igazat a Kúria Czeg­­lédy Csabával szemben, miután diákok és nyug­díjasok megkárosítójának nevezte őt. Tavaly vi­szont a 6,2 milliárd forintos költségvetési csa­lás gyanúja miatt megvádolt Czeglédy nyert pert a köztévével szemben, ugyanabban a kér­désben. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire eltérő ítélet született? - Nem szeretném ezt különösebben elemezni, inkább csak örülök annak, hogy végül így dön­tött a bíróság. Mégiscsak abszurd, hogy az adó­bűnöző Czeglédy Csaba indított pert jó hírnév megsértése miatt. Mindezt azok után, hogy már vádat is emeltek ellene és kényszerintézkedés­ként még börtönbe is kellett vonulnia. Utólag is nagyon helyesnek tartom a parlament dön­tését a kártalanításról. Tudjuk, hogy több száz embert kellett kártalanítani ebben az ügyben. Mindent elmond a magyarországi baloldal mo­rális állapotáról, hogy egy ilyen embert indí­tottak jelöltjüknek a legutóbbi európai parla­menti választáson, és nem zárnám ki azt, hogy 2022-ben, az országgyűlési választáson is fut­tatják majd.­­ Ugyanakkor a balliberális sajtó maga­tartása is árulkodó: míg a tavalyi bírósági íté­letkor örömtüzeket gyújtott az ellenzéki mé­dia, most síri csend honol.­­ Még ha csak ebben az ügyben hallgatnának a véleményvezérek! Hallgatnak akkor is, ami­kor Gyurcsány Ferenc a szeretetről szónokol a 2006-os rendőrattak évfordulóján, miközben a bocsánatkérés tizennégy év után is elmaradt. Hallgatnak, amikor jobboldali szavazókat ne­veznek patkánynak vagy éppen agymosottnak. És hallgatnak akkor is, amikor Dobrev Klára ol­csónak és tanulatlannak nevezi a magyar mun­kavállalókat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jelentős részére nem alkalmazzák azt a toleran­ciát, amit egyébként úton-útfélen követelnek.­­ Csendben maradtak akkor is, amikor a momentumos Donáth Anna beismerte, hogy az európai politikusok a Magyarországról érkező ellenzéki nyilatkozatok alapján ér­telmezték tévesen a jogszabályt, miközben szó sem volt arról, hogy a magyar kormány a járvány első hulláma alatt teljhatalmat kapott volna.­­ Abban semmi új nincs, hogy a baloldal rend­szerszintű lejárató kampányt folytat Magyar­­ország ellen: többezres listára küldtek lejárató körleveleket, Magyarországot mószeroló kon­ferenciákon szónokolnak, név nélküli vagy név­vel vállalt feljelentéseket tesznek hazánk ellen. Most lebuktak egy terebélyes hazugsággal, mert azt mondták: nem volt egyeztetés Vera Jouro­­vával, az Európai Bizottság alelnökével. Köz­ben meg máshol azzal kérkedtek, hogy rend­szeresen egyeztettek vele. Az ilyen esetek mu­tatják meg igazán azt, hogy egy politikusnak a saját hazája a fontosabb vagy a személyes hatal­mi ambíciói. Az ő esetükben mindig az utóbbi. De hogy miért kell román pártnak kampányol­­ni (ezt tette Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, amikor ősszel a román USR nevű liberá­lis párt támogatására buzdított - a szerk.), ha a magyar pártok is indulnak Erdélyben, azt még ebből a logikából sem tudom levezetni, egysze­rűen nem értem.­ ­ Térjünk vissza Budapestre: a főpolgár­mester népszavazást kezdeményez, hogy a kor­mányt megkerülve az európai uniós járvány­alap fele közvetlenül az önkormányzatokhoz menjen. Szakértők szerint azonban többek kö­zött alkotmányossági okokból sem valósítha­tó ez meg. Akkor mégis mi lehet a valódi célja ezzel Karácsony Gergelynek? - Érdekesek lehetnek a jogi megfontolások is, de van ennek az ügynek két sokkal fontosabb ta­nulsága: az egyik az, hogy ezt a kezdeményezést a baloldali önkormányzatok tették meg. Ez azt bizonyítja, hogy valójában ők osztanák politikai alapon az uniós pénzeket. Ezzel szemben a kor­mány Magyarország minden térségének, minden városának biztosít uniós forrásokat. A másik ta­nulság épp ennyire fontos: az eddigi tapasztala­­tok­ alapján csak azokkal az uniós pénzekkel szá­molhatunk százszázalékosan, amelyeket a nem­zeti kormányoknak címkéznek fel. Ezzel szem­ben ha Brüsszelben kell közvetlenül pályázni, ak­kor arányaiban sokkal több áramlik vissza a gaz­dagabb tagországokhoz, így hát a baloldali kez­deményezés a forrásvesztés súlyos kockázatával jár, tehát súlyos hazardírozás az uniós pénzekkel.­­ Nem olyan rég a parlamenti ülés ismét botrányba fulladt, miután a Jobbik elnöke, Jakab Péter a felszólalása után egy krump­liszsákkal indult el Orbán Viktor miniszter­­elnök felé, mire Kocsis Máté frakcióvezető és Balla György a kormányfő elé állt. Kövér László házelnök 4,4 millió forintra büntette emiatt. Miről árulkodik ez az ellenzéki akció és a bün­tetés kiszabása? - A büntetés üzenete az, hogy a parlament nem kocsma, ahol Jakab Péter gátlások és követ­kezmények nélkül provokálhat. Amit egyébként láttunk, az kétségbeesett kísérlet arra, hogy sa­játjai előtt kifogásokat keressen a szerencsi vere­ségükre. Ezek az akciók egyre vérszegényebbek és a mondanivaló hiányát jelzik. Gyurcsány Fe­renc hátsó kertjéről egyébként meg ugyan mit is mondhatnának? Azt gondolom, hogy a kormány iránti zsigeri gyűlölet a parlamenti kukaboro­gatással kiegészülve nagyon halvány lesz kor­mányprogramnak. Lehet, hogy pár deka Face­­book-lájkot hoz, de választói elismerést aligha.­­ Ha már szerencsi választás: Hadházy Ákos bevallotta, hogy tudott az antiszemita és rasz­­szista kijelentéseiről elhíresült baloldali je­lölt, Bíró László korrupciógyanús ügyéről, és állítólag erről a szivárványkoalícióban részt vevő pártok elnökeinek is szólt. Ezért az ellen­zék elhatárolódott az országgyűlési képviselő szavaitól. Mit szól az ellenzék reakciójához és az ügy ilyetén való elsimításához?­­ Nekem munkaköri kötelességem, hogy kép­ben legyek a politikai történésekkel, de a balol­dali mozgásokat néha elég nehéz racionális kere­tekben értelmezni. Hadházy Ákos jó ideje a ma­gyar közélet „VV Ákijaként” futkározik, egyre ordenárébb táblákat mutogat fel, egyre nagyobb hazugságokkal próbálja meg felhívni magára a figyelmet. Azt látom, hogy ezt már a parlamen­ti padsor túloldalán is felvont szemöldökkel né­zik. Ez legyen az ő dolguk, viszont ha van vala­milyen terhelő információj­a a jobbikos jelöltről, akkor tegyen feljelentést.­­ Része lehet ez annak, hogy a balliberális összefogás már készül a 2022-es országgyűlé­si választásokra? "­­ Szerintem nem kell nagyítóval néznünk a napi nyilatkozatokat ahhoz, hogy már most tud­juk: 2022-re teljesen összeforr a Gyurcsány-koa­líció. Bedarálták az MSZP-t, sakkban tartják a kisebb baloldali pártokat, és most már a Jobbik trófeája is ott figyel a falon. Ilyen értelemben a baloldal két év múlva a múltat fogja indítani. Mi inkább a jövőt választanánk.­­ Ha már 2022-es választás, az utóbbi idő­ben a budapesti kerületekben több egyéni kép­viselőjelölt-cserére derült fény a Fidesz-KDNP részéről, például Kocsis Máté helyett Sára Bo­­tond indul a Józsefvárosban, Gulyás Gergely helyett pedig Fürjes Balázs lesz az egyéni kép­viselőjelölt Hegyvidéken. Mi az oka a személy­­cseréknek?­­ Minden eset más és más, de abban minden­ki biztos lehet, hogy a Fidesz hazájukat szerető és tapasztalt jelölteket indít majd a választáson. - A baloldal láthatóan a negatív kampány­ban érdekelt. Mi a kormány válasza erre? - Szerintem nem meglepő, hogy most nem a baloldali provokációk, hanem a járvány elle­ni védekezés köti le a legtöbb energiánkat. Jó lett volna, ha beszállnak a vírus elleni összefo­gásba, de úgy látom, ez a hajó elment. Messze van még 2022, de azt gondolom, hogy a mos­tani válságkezelésben felmutatott teljesítmény döntő lesz. Ez a kormány egyszer már kihozta az országot egy reménytelennek tűnő helyzet­ből, és most is bizonyítani fogunk. Bizonyítani azt, hogy a nehezebb időszakokban - amikor igazán számít az életek és a munkahelyek biz­tonsága - csak a Fidesz-KDNP-re lehet számí­tani. Ez még akkor is látszódni fog, ha a balol­dalról soha nem látott nagyságú nyílzápor zú­dul majd ránk. ne f rrt*t rf ‘ Mi « . «M» ‹ f; V . 1 Ez­üst jT Az államtitkár arra figyelmeztet, hogy csak a legnagyobb fegyelmezettséggel lehet lecsillapítani a járvány második hullámát Fotó: Bach Máté

Next