Magyar Nemzet, 2021. január (84. évfolyam, 1-25. szám)

2021-01-01 / 1. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIV. évfolyam 1. szám 2021. január 2., szombat Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Behódolás vagy küzdelem a 2022-es választás tétje 4. oldal Nagy-Britannia végérvényesen elbúcsúzott az EU-tól 7. oldal Mára szűk családi eseménnyé vált a disznó­vágás 15. oldal Reményteli év elé néz Magyarország További elemekkel bővül a családtámogatási rendszer és csökken a kisebb cégek adója EZ VOLT A LEGROSZ­­SZABB ESZTENDŐ? Az amerikai Time magazin egyik de­cemberi címlapján nagy 2020 virí­tott fekete számokkal kiírva, alatta a felirat: „A legrosszabb év". A hosszú bezártság és az eddig nem nagyon tapasztalt kihívások miatt túldramatizáljuk a helyzetet vagy valóban fenekestül felfordult a vi­lág? - fogalmazódik meg a kérdés a Lugas kerekasztalánál. Társada­lomkutatók keresik a válasz olyan lényeges, valójában mindenkit érintő felvetésekre, hogy milyen pozitívumokkal vághatunk neki 2021-nek, mit tanulhatunk egy­mástól, megmenthető-e a termé­szet anélkül, hogy visszamásznánk a fára és lemondanánk a jóléti szol­­­­gáltatásokra.­ Egyes, szakértői vé­lemények szerint a koronavírus okozta világjárvány kapcsán a mö­göttünk hagyott esztendő a digita­­lizációról szólt, az előttünk álló vi­szont a kiterjesztett valóságot, a valóság virtuális kibővítését jelenti. Milyen előnyei, hátrányai vannak ennek a folyamatnak? - adódik szintén a nyilvánvaló kérdés. Ko­rábban az emberi civilizáció ékelő­dött be a természetbe, most azon­ban a természet ékelődik be a nagy kiterjedésű civilizációba, így a vírusok könnyebben vándorol­nak át vadon élő állatokról embe­rekre. Minden bizonnyal tehát nem is az az igazán lényegi felvetés, hogy az elmúlt időszakhoz képest 2020 rosszabb év volt-e, hanem az, hogy az elkövetkező évtizedekben hány ilyen évünk lesz. Bővebben a Lugasban Munkatársainktól Magyarországnak minden oka meg­van arra, hogy reménnyel tekintsen a 2021-es évre, ugyanis már megtörtén­tek az első koronavírus elleni oltások, és a tervek szerint az év első felében tömegessé is válhatnak - erről beszélt Szentkirályi Alexandra. A kormány­szóvivő kitért arra is, hogy 2021-ben soha nem látott mértékű orvosi bér­emelés kezdődik három lépcsőben. No­­vák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter pedig egyebek mel­lett azt hangsúlyozta, hogy elindult Magyarország eddigi legnagyobb ott­honteremtési programja, amellyel se­gítik új otthonok vásárlását, a meglé­vők megújítását, akár kedvező, állami hitel igénybevételével is. Január 1-jétől lecsökkentették az új építésű ingatla­nok áfáját öt százalékra. Ráadásul aki igénybe veszi a csokot, annak az ille­tékét is elengedik. A kormány meg­hosszabbította a hitelmoratóriumot is, folytatódik a bértámogatási prog­ram, és ebben az esztendőben hozzá­lát a kormány ahhoz, hogy visszaál­lítsa a baloldal által korábban elvont 13. havi nyugdíjat, amelynek első lépé­se már most januárban megtörténik.­­ Adóügyi könnyebbség az otthonra vágyó családoknak és tehercsökken­tés a kisebb cégeknek - a pénzügy­­miniszter helyettese szerint így fog­lalhatók össze legjobban 2021 adó- —t——h— -------------------­ Ügyi változtatásai. Tállai András la­punknak nyilatkozva külön is kiemel­te, hogy sikert hozott a szabad pálin­kafőzés unióval szemben vívott har­ca. Fontos változásokkal, könnyíté­sekkel számolhatnak a mezőgazda­­sági őstermelők is. Továbbiak a 2., a 3., a 13., és a 15. oldalon Folytatódik Brüsszellel a jogállamisági harc Portugália vette át tegnap a néme­tektől az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, Lisszabon feladata főleg az elmúlt hónapokban megho­zott kulcsfontosságú döntések vég­rehajtása lesz! Ezért azután a jelsza­vak sem változtak: a baloldali portu­gál kormány is terítéken tartaná az „uniós alapértékek”, a jogállamiság kérdését. Miután fogadkozása dacára Németországnak sem sikerült soros elnöksége alatt lezárnia a Magyar­­ország és Lengyelország ellen indí­tott, úgynevezett hetes cikkelyes el­járást, folytatódhat a régóta húzódó csatározás. Ezzel fenyegetőzött Vera Jourová, az Európai Bizottság liberá­lis alelnöke is egy friss német lapin­terjúban. Részletek a 8., vezércikk a 3. oldalon Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 8°C reért VASÁRNAP HÉTFŐ­ KEDD 2­0 1­6 c3:7 2 3 Árfolyamok­­ Forrás: MNB EURÓ : USA-DOLLÁR 365,13 L' 297,36 L' Munkatársainktól ! Újévi üzenetek Áder János köztársasági el­nök: Ezúttal legyen kevesebb a kérdés és több az elfogadás, ke­vesebb a kétely és több a biza­lom. Szentkirályi Alexandra kor­mányszóvivő: Az elmúlt év is bizonyítja, hogy ha baj van, mi, magyarok összefogunk. Ferenc pápa: Az új év legyen a gyűlölet és megosztás megszű­nésének ideje, legyünk mindany­­nyian egymás testvérei, érkezzék el az építkezés ideje a pusztítás helyett, az egymás közötti és a környezet iránti gondoskodással. Donald Trump amerikai el­nök: Soha nem hagyhatjuk, hogy az emberek elfeledjék, hon­nan és hogyan érkezett a vírus! Angela Merkel német kan­cellár: Nem hiszem, hogy túl­zás azt mondanom, hogy az el­múlt 15 évből az utolsó mindany­­nyiunk számára nagyon nehéz volt, és soha nem néztünk az új évre ilyen sok reménnyel. Boris Johnson brit kormány­fő: Sokan lesznek, akik boldo­gan mondanak búcsút a félelme­tes 2020-nak. De ez volt az az esztendő is, amikor újra felfedez­tük a közösség összetartozásá­nak szellemét. Részletek a 2. és a 9. oldalon Jakabék elhallgattatnák az elégedetleneket Kárpáti András • A Jobbik saját tagságától tartva nem meri összehívni a kongresszusát, amely pedig a párt legfőbb politikai döntés­hozó szerveként egyedüliként lenne hivatott olyan politikai állásfoglalá­sokat elfogadni, mint amit a balolda­li szivárványkoalícióban való feloldó­dás jelent - értesült a Magyar Nem­zet. A Jakab Péter-féle pártvezetés at­tól tart, hogy a saját tagságuk vétóz­ná meg a részvételt a momentumos Soproni Tamás által korábban egysze­rűen csak moslékkoalíciónak aposzt­rofált összefogásban. A Jobbik alap­szabálya, illetve alapító nyilatkozata ugyanis tiltja a Gyurcsánynak törté­nő behódolást, amit a közös baloldali listára való feliratkozással Jakab Pé­ter mégis megtett. Bővebben a 4. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents