Magyar Nemzet, 2021. március (84. évfolyam, 50-75. szám)

2021-03-01 / 50. szám

Megkapta az oltást a miniszterelnök Tovább nőtt a vakcina iránti igény Magyarországon Az operatív törzs vezetői, köztük Orbán Viktor is megkapta a vé­dőoltást, a miniszterelnököt a kínai Sinopharm-vakcinával oltot­ták be. Tovább nőtt az oltási hajlandóság, immáron a magyarok 62 százaléka tervezi, hogy beoltatja magát - derül ki a Nézőpont Inté­zetnek a Magyar Nemzet számára készített közvélemény-kutatásá­ból. Az immunizálás felgyorsítása érdekében a kormány különdíja­­zásban részesíti azokat a háziorvosokat, akik hétvégén is oltanak. Munkatársainktól „Oltva vagyok” - ezzel a címmel osz­tott meg tegnap Orbán Viktor minisz­terelnök a Facebook-oldalán egy rövid videót, amelyen látható, hogy megkap­ta a kínai Sinopharm-vakcinát.­­ Ér­demes hallgatni az okosabbra, Mül­ler Cecília úgy döntött, hogy az ope­ratív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez velem is megtörtént, és kutya bajom - mondta a kormány­fő. - A harmadik hullám támad, erő­sebb lesz, mint az előző kettő volt - fi­gyelmeztetett Orbán Viktor, aki arra kért mindenkit, hogy regisztráljanak az oltásra, oltassák be magukat, hi­szen ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet. - Ahogy a vajdasági magya­rok tízezrei, úgy Magyarországon is több ezren kapták meg a kínai oltást. Bízzanak a magyar szakemberekben! - tette hozzá. TÖBBLETPÉNZ A HÁZIORVOSOKNAK­ ­ Az oltások felgyorsítása érdekében a kormány 6,4 milliárd forintot bizto­sít a hétvégén, szabad- és munkaszü­neti napokon is álló háziorvosok szá­mára. Egy teljes munkaszüneti nap­ra a kiegészítő díjazás összege nyolc­vanezer, fél napra pedig negyvenezer forint lesz - írta a közösségi oldalán Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere hozzátette: jelenleg több mint ötezer háziorvosi rendelőben vég­zik a regisztrált idősek és a hatvan év alatti krónikus betegek oltását. A tö­meges átoltottság eléréséhez azonban, a megfelelő anyagi elismerés mellett, hétvégén is számítanak a háziorvosok munkájára. A cél az, hogy húsvétra a regisztráltak megkapják legalább az első oltásukat. EGYRE TÖBBEN REGISZTRÁLNAK Már két és fél millióan regisztráltak oltásra Magyarországon, ami félmil­liós emelkedés a február elején publi­kált adathoz képest. Azonban még en­nél is többen tervezik beadatni a vak­cinát, immáron a felnőtt lakosság 62 százaléka, ami ötmillió embert jelent. A Nézőpont Intézet tavaly szeptem­ber óta méri a közvélemény alakulá­sát az oltási kedvvel kapcsolatban. Ta­valy év végéig folyamatosan a felnőtt népesség egyharmada volt nyitott az oltásra, az első mért alkalommal 34 százalék. Idén év elején volt az első emelkedési hullám, ahol először 45- re, majd január végére 55 százalékra nőtt a magukat beoltatni kívánók ará­nya. Február végére ez az arány emel­kedett még tovább, immáron 62 szá­zalékra. 28 százalékpontot nőtt, te­hát közel duplájára emelkedett tavaly szeptember óta az oltási hajlandóság. Továbbra is a hatvan évnél idősebbek és a budapestiek körében a legmaga­sabb a magukat beoltatni kívánók ará­nya. Összességében azt lehet monda­ni, hogy nincs olyan társadalmi cso­port, ahol ne nőtt volna ez az érték, olyan csoportok vannak, ahol nagyon nagyot és olyanok, ahol „csak” nagyot nőtt a hajlandóság. Legnagyobb mér­tékben a Nyugat-Dunántúlon nőtt, 45 százalékponttal, de nagyon nagy mér­tékben - harminc százalékpont fölött - emelkedett a dél-alföldiek és az öt­ven évnél idősebbek körében is. Legke­vésbé a 18-29 évesek és az észak-ma­gyarországiak körében nőtt az oltási kedv, de körükben is érezhető emel­kedés volt tapasztalható. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2021. február 22. és 23. között, ezer fő tele­fonos megkérdezésével készült. - Tanácstalanság jellemzi az ellenzé­ket, csak abban biztosak, hogy gyűlölik az Orbán-kormányt, és politikai tőkét akarnak kovácsolni a pandémiával járó rendkívüli helyzetből. Ez vezet oda, hogy egyszer támadnak, máskor úgy tesznek, mintha együttműködnének, megint máskor pedig a lakosság oltá­si hajlandósága ellen kampányolnak - mondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a Nézőpont In­tézet vezérigazgatója. Mráz Ágoston Sámuel úgy véli: a jelenlegi helyzet a 2022-es országgyűlési választás nagy csatamezeje, ugyanis még nem dőlt el, hogy az emberek elhiszik-e, hogy a Gyurcsány-vezette baloldali ellen­zék megérett-e arra, hogy az országot irányítsa. Pláne, ha az Orbán-kormány teljesítményével állítják szembe. AZ EMBEREK NEM HISZNEK A BALOLDALNAK­­ A jelenlegi kutatások szerint az em­berek nem hisznek abban, hogy az el­lenzék jobb kormányzásra lenne ké­pes, mint a mostani kabinet - jelez­te. Kitért rá, hogy az ellenzék sokat kockáztat a járvánnyal kapcsolatos in­tézkedések folyamatos támadásával. - Valószínűleg azzal kalkulálnak, hogy ha protest hangulat van az országban, abból ők profitálni tudnak, így azon­ban felvetődhet az a vád, hogy ember­életek múlnak rajtuk. Amikor például az oltóanyagok egy részével szemben politikai kampányt folytatnak, az ösz­­szefüggésben állhat emberek halálával - közölte a Nézőpont Intézet vezetője. Vegyük vissza az életünket! cím­mel szervezett tüntetést vasárnap a vírustagadó, gyógyszerész végzettsé­gű Gödény György. A Hősök terén a napról napra romló járványügyi ada­tok ellenére körülbelül ezer ember volt jelen, többségük nem viselt maszkot. A rendőrség igazoltatta a résztvevő­ket, illetve a főszervezőt, majd miután a Hősök terén befejeződött a jogelle­nes tüntetés, egy kisebb csoport átvo­nult a Vajdahunyad várához. A rend­őrök ott is intézkedtek a jogszabály­­szegők ellen. A hatvan évnél idősebbek és a fővárosiak körében a legnagyobb a szérummal élni akarók aránya Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt BELFÖLD 3 Jogállamiság á la Czeglédy A baloldalon a jogállamiság és a 2022-es országgyűlési választás tisz­taságának mércéje nem más, mint Gyurcsány Ferenc ügyvédje, Czeg­lédy Csaba. Miközben a szivárványkoalíció vezető ereje, a Demokrati­kus Koalíció és csatlóspártjai a magyar jogállamiságot siratják, addig az előválasztásnak nevezett baloldali házibajnokság játékszabályait a saját simlis köreik érdekében csűrik-csavarják. A baloldali pártok olyan feddhetetlenségi nyilatkozatot íratnának alá képviselőjelöltjeikkel, aminek egyik kitétele éppen az egyszer már elítélt és holnap újra egy hatmilliárd forintos áfacsalási ügyben bíróság elé álló Czeglédy Csabának teszi lehetővé, hogy elindulhasson az elő­választáson. Az adócsaláson túl több kilogramm aranyat rejtegető és a Gyurcsány családhoz köthető Altusszal szabálytalan, több száz milliós forintos kölcsönszerződésben álló Czeglédy - pártelnöke aktív támo­gatásával­­ élni is fog a lehetőséggel, esélyesként indul a szombathelyi körzet ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltjének címéért. Felmerül a kérdés, hogy miért pont a kiterjedt céghálózatot működtető, Gyurcsány jogászaként, a közös fotók alapján barátjaként és a DK-elnök családi cé­gének pénzügyi partnereként ismertté vált Czeglédy Csabára szabja a baloldali szivárványkoalíció az előválasztás jelölési szabályait. Mi lehet az a titok, ami ilyen szintű összezárásra sarkallja a baloldal erőit? Hova tűntek az elsíbolt közpénzmilliárdok, mire kellett szabálytalanul köl­csönadni százmilliókat? Kinél, milyen pártoknál fordult meg az a több milliárd forint, akár csak időlegesen is? Az össznépi szemfényvesztésben minden baloldali ellenzéki erő ré­szes, nincs kivétel, mindenki szó nélkül beállt Gyurcsány Ferenc mögé. A Momentum elnöke, Fekete-Győr András néhány hónapja még elfogad­hatatlannak tartotta, hogy a szociálliberális kormányzás alatt jogerősen elítélt Czeglédy több tíz milliós ügyvédi megbízásokat kap a baloldali önkormányzatoktól. Az erkölcsi és jogi érzékét vesztetett Fekete-Győr azonban menlevelet adott a balliberális fehérgalléros ügyeskedőknek. A Momentum elnöke politikai kutyagumiként hallgat a fűben, miközben az új rendszerváltás programjával házal, amelyben azt hangoztatja, hogy „Magyarország soha többé nem lesz következmények nélküli ország”. A baloldal, ha kell, tudományos érveket is bevet a következetlenség magyarázatára. Fleck Zoltán jogszociológus, az ELTE ÁJK tanára, tan­székvezetője szerint „nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győze­lem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesülésé­ről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után.” A nagy önjelölt rendszerváltók - Fekete-Győr és Fleck - mellett a kevésbé tudományos megoldások és megszólalások koronázatlan volt miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc is megfogalmazta híveinek a sajá­tos álláspontját. A DK elnöke szerint csak azok akarjanak velük kormá­nyozni, akik nem akarják meglepni a csirke far­háton élő néhai édes­anyját és a hozzá hasonlókat. Sőt a börtön bejáratáig üldözni fogják azo­kat, akik lopnak a közösből. Gyurcsány cinizmusa határtalan, far­ház­ról, szegénységről, lopásról, börtönről értekezik, miközben minden ere­jével a közpénzben vájkáló Czeglédy Csabát védi. A kötcsei nyaralóban, a Szemlőhegy utcai villában és az egyetemi tan­székek sötét zugaiban megfogalmazott kiskapuk, elvtelen alkuk előre­vetítik, hogy mi várna Magyarországra egy jövő áprilisi, esetleges bal­oldali választási győzelem után. Igazi maffiajogállam kialakítása ven­né kezdetét, ami rövid időn belül nemcsak rekonstruálná, hanem meg is haladná gazemberségben a 2010 előtti világot. BARANYAI GÁBOR TOLLHEGYEN Pilhál György Inkább a halál? A kínai vakcinát szapuló ellenzéki akciók közül is kiemelkedett a DK-s orvospolitikus Komáromi Zoltán minapi kijelentése az ATV stúdiójá­ban. A műsorvezető fölvezetésére, miszerint „a kormányzat azt mondja, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség, és ezzel tényleg nehéz vi­tatkozni”, a Gyurcsány-párti szakértő ekképp válaszolt: „Én vitatkozok.” Több idézetet nem érdemel az az ember, aki szerint még a betegség (és a vele jegyben járó halál) is jobb, mint a kínai vakcina. Ennél dörzsöltebben szapulja a kínai oltóanyagot a Hírklikk által megszólaltatott Kökény Mihály. A szocialisták egykori ágyszámleépí­­tő minisztere azt mondja, üzleti, sőt politikai érdek áll a Sinopharm­­vakcina állami hátszele mögött. „Lehet, hogy most rögtön nem kell fi­zetni érte, de elképzelhető, hogy hitelkonstrukciókon vagy barterüzle­­teken keresztül az unokáinknak kerül majd sokba. Magyarországon olyan vezetés van, amelyik mindenáron meg akarja mutatni, hogy kü­lönb, okosabb és zseniálisabb, mint Brüsszel, és ezt a kínaiak nyilván kihasználják, hiszen érdekük, hogy megbontsák az uniót.”Pár hónap­ja ugyanő a brüsszeli Politicónak azt nyilatkozta, az a tény, hogy Ma­gyarország orosz vakcinát is szeretne vásárolni, jól mutatja, hogy Or­bán Viktor „lojális” Putyin elnök irányába. (Mondta ezt az a Kökény, akinek a nagyapja 1919-ben népbiztosként jeleskedett.) Mindeközben Dobrev Klára azon sopánkodik, hogy a magyar kor­mány „nem hívja le” a nyugati vakcinák nekünk járó részét. Ami persze - ezt Gyurcsányné is tudja - csúsztatás. A beszerzés nem „lehívással” történik, ráadásul nem az Orbán-kormány felügyeli, hanem a Klári­ka által majmolt Brüsszel. A többi stimmel.

Next