Magyar Nemzet, 2021. április (84. évfolyam, 76-99. szám)

2021-04-01 / 76. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2021. április 1., csütörtök Az ellenzék továbbra is a vírus és a halál pártján áll A Demokratikus Koalíció most is gyűjti az aláírásokat a vakcinák ellen A DK mintegy két és fél hónapja gyűjti a kínai vakcina ellen az alá­írásokat, annak ellenére, hogy a járvány felívelő szakaszában min­den eddiginél fontosabb, hogy mi­nél többen részesülhessenek az oltásban. A járvány és az oltásel­lenes kampány egyik szószólója az önkormányzati közpénzekkel támogatott háziorvos, Komáromi Zoltán. Miközben a baloldal hát­ráltatja a védekezést, már arról kommunikál, hogy elszámoltatná a kormányt a halálesetek miatt. Munkatársunktól Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demok­ratikus Koalíció (DK) január 16-a óta gyűjti az aláírásokat a kínai vakcina ellen. A jelenleg is elérhető, aktív on­line oltásellenes petíció a DK szim­patizánsainak megtévesztésével, eb­ből következően a nekik a felajánlott oltóanyag elutasításával emberélete­ket sodor veszélybe. Érdemes kiemel­ni: a szakemberek szerint a Magyar­­országon alkalmazott vakcinák ha­tásosak és biztonságosak, a járvány­ból az egyetlen kivezető út a védőol­tás. A Sinopharm vakcinájával ösz­­szességében már több tíz millió em­bert oltottak be Kínában, a Közel-Ke­leten és Európában is, és nem merült fel olyan adat, hogy az oltás veszélyes lenne. Ennek ellenére a Gyurcsány­­párt folyamatosan hangulatot kelt a kínai vakcina ellen: polgármestere­ik nemrég felszólították a kormányt, hogy ne küldjenek orosz és kínai vak­cinát azokba a városokba, amelyeket ők irányítanak, miközben ezeken a településeken is szívesen tltakozná­­nak az emberek. A legaljasabb a kam­pányban azonban az, hogy a DK ön­kormányzati közpénzekkel kitömött háziorvosa, Komáromi Zoltán egy té­véműsorban már arról beszélt, hogy a betegség jobb, mint az oltás. „A kor­mányzat azt mondja, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség. És ez­zel tényleg nem..., nehéz vitatkozni...” - vetette fel az ATV műsorvezető­je, de Komáromi jelezte, hogy ő ez­zel nem ért egyet. A petícióval kapcsolatban azonban nemcsak etikai aggályok jelentek meg a nyilvánosság előtt: Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ­­szabadság Hatóság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyurcsány-párt tájékoztatójában amerikai és észt adat­­feldolgozó cégek is szerepelnek.­­ Nem tudni, hogy a tengerentúli cégek meny­nyire védik a személyes adatokat. Úgy vélem, politikai véleményre vonatkozó adatoknak még uniós adatfeldolgozó­nál sincs helyük, akkor sem, ha ebben az esetben biztosított is az adatvéde­lem. Amerikában meg pláne nem, hi­szen ott aligha tudom érvényesíteni a jogaimat - mondta Péterfalvi Attila. Sajnos az oltásellenes petíció nem jelenthet újdonságot azoknak, akik az elmúlt egy évben követték a közéleti eseményeket. A baloldal és azon be­lül különösen Gyurcsányék a járvány kezdete óta a védekezés akadályozá­sával van elfoglalva: kamuvideókat, kamuhíreket gyártanak az általuk fi­nanszírozott portálokon. Egy balol­dali elemző szavait pedig lapunk is úgy értelmezte, hogy minél rosszabb a járványhelyzet, annál jobb a balol­dalnak. Az események tükrében ki­jelenthető: az oltásellenes halálkam­pány a baloldali stratégia alapkövé­nek tekinthető. BÍRÓSÁGGAL FENYEGETŐZNEK Arató Gergely, a DK frakcióvezető-he­lyettese szerdai, online sajtótájékoz­tatóján arról beszélt, hogy Magyaror­szág már az elmúlt hetekben is világ­első volt a koronavírus-járvány miat­ti halálozásban, és több mint húsz­ezer ember vesztette életét a pandé­­miában.­­ Orbán Viktor miniszterel­nöknek, Gulyás Gergely Miniszterel­nökséget vezető miniszternek, Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások mi­niszterének és Pintér Sándor belügy­miniszternek független bíróság előtt kell majd felelnie azért a nemzeti tra­gédiáért, amit a harmadik hullámban okoztak - jelentette ki. Korábban a Momentum elnöke, Fekete-Győr And­rás „felcsúti pert” helyezett kilátásba m­nte­­nI .•­­1 1 a jelenlegi kormány és egyes gazda­sági szereplők ellen.­.vb A DK elnöke és pártja a járvány kezdete óta a hatékony védekezés akadályozásával van elfoglalva Fotó: Mirkó István A baloldal a pandémia alatt 21. RÉSZ NUNKOVICS TIBOR, A JOBBIK FRAKCIÓVEZE­TŐ-HELYETTESE 2020. november 2. „Azért nincsenek szigorítások, mert láttuk, tavasszal mi történt, hogyan tudott megrogyni a gazdaság [...], vannak olyan gazdasági érdekei a Fidesznek, melyek nem szolgálják azt, hogy különböző szigorítások legyenek.” DUDÁS RÓBERT, A JOBBIK ALELNÖKE 2021. február 17. „Itt az ideje, hogy fokozatosan, szi­gorú biztonsági szabályozással - első körben a vendéglátóegységek, edzőtermek és minden bezárt szol­gáltató csökkentett létszámú meg­nyitásával - elmozduljunk az új­­ranyitás felé!” Pénz András a Gyurcsány-párt kampányának lehetett az áldozata Visszautasíthatta a neki felkínált kínai oltást az elhunyt baloldali politikus Lehetséges, hogy saját pártja, a Demokratikus Koalíció felelőtlen kampánya okozta a hetvenegy éves Pénz András halálát. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis a DK politikusa februárban meg­kapta az értesítést a koronavírus elleni védőoltás időpontjáról és he­lyéről, ám ő visszautasította a felkínált kínai Sinopharm-vakcinát. Munkatársunktól Pénz András februárban megkapta az értesítést a koronavírus elleni védőol­tás időpontjáról és helyéről, amit visz­­szautasított, ezt követően fertőződött meg, kórházba kerülése után azonban az orvosok már nem tudták megmen­teni az idős, veszélyeztetett korban lévő férfi életét, aki március 26-án elhunyt. A Demokratikus Koalíció (DK) kis­­tarcsai önkormányzati képviselője már­cius 20-án a közösségi médiában maga tudatta, hogy pozitív lett a vírustesztje, négy nappal később pedig arról tájékoz­tatott, hogy az Uzsoki Utcai Kórház ko­ronavírusos betegeket ellátó osztályára került. Korábbi, március 2-i bejegyzé­séből ugyanakkor az is kiderült, hogy ő maga nem volt beoltva, felesége viszont élt a lehetőséggel és beadatta magának a kínai oltóanyagot. Úgy tudjuk, Pénz András is kapott időpontot, tehát ha­nem utasítja vissza az oltás lehetősé­gét, vélhetően még ma is életben lenne. A DK politikusa azonban a kínai vakcina beadatása helyett - belesi­mulva pártjának a Sinopharm elleni felelőtlen hangulatkeltési akciójába - igen aktívan kampányolt a keleti oltó­anyag ellen. Január 20-án a Faceboo­­kon meg is osztotta a Gyurcsány-párt kínai vakcina alkalmazása ellen indí­tott petícióját, annak aláírására buz­dítva ismerőseit. Később, február 3-án is azt sugallta egy bejegyzésében, hogy gond lehet a keleti vakcinákkal, mert gyártóik nem kérik azok európai engedélyeztetését. Pénz András február 24-én ismétel­ten az oltásellenes petíciót népszerű­sítette, ezúttal szabad vakcinaválasz­tást követelve. Nem sokkal megbetegedése előtt, március 14-én a DK politikusa megosz­tott egy cikket a közösségi médiában, ami korrupciót sejtetett a vakcinabe­szerzések kapcsán, a következő meg­jegyzést fűzve az anyaghoz: „Most már értjük, miért kellett politikai nyomást helyezni az OGYÉI-re.” Mindezzel Pénz egyértelműen arra utalt, hogy meglá­tása szerint a kormány üzleti érdekből engedélyeztette hazánkban az uniós hatóságnál gyorsabban a Sinopharm vakcináját. Míg Pénz András halálában közve­tetten játszhatott szerepet pártja oltás­­ellenessége, addig egy másik elhunyt DK-s politikus tragédiája közvetlenül is kapcsolódhat a politikához. Gyűrűs Károly, a tatai önkormányzat nemrég koronavírusban elhunyt DK-s képvi­selője március 2-án találkozott az or­szágjáró körútján maszk nélkül Tatá­ra látogató Dobrev Klárával. Mint is­mert, Gyurcsány Ferenc felesége szá­mos vidéki helyszínen találkozott úgy baloldali politikusokkal, hogy nem sok­kal később, március 5-én kiderült, ko­ronavírusos lett. A DK tagadja, hogy összefüggés lehet Gyűrűs Károly halá­la és a fertőzött Dobrev Klárával való találkozása között. Konczer Erik, a Komárom-Eszter­­gom megyei közgyűlés baloldali frak­cióvezetője egy Facebookon közzétett bejegyzésben úgy fogalmazott: „Az egész találkozásuk az utcán nem volt több, mint fél perc. Messziről köszön­tötték egymást, és váltottak pár szót. Semmilyen közeli kontaktus nem volt közöttük, mint ahogy közös progra­mon sem vettek részt. Elővigyázatos­ságból volt rajtuk maszk.” Konczer Erik azt is hozzátette: „Kizárt, hogy Dob­rev Klára bárkit is megfertőzött vol­na. Aki ezt állítja, az hazudik.” Mind­ennek azonban látszólag ellentmond az a tény, hogy a találkozóról Gyű­rűs Károly feltöltött a közösségi ol­dalára egy láthatóan mobiltelefon­nal készült képet, amit feltételezhe­tően ő maga készített. A felvételen Konczer Erik és Dobrev Klára talál­kozása látható, és egyikük sem visel maszkot. Ha valóban Gyűrűs Károly volt a fotós, az egyértelműen bizonyí­taná, hogy Konczer Erik nem mon­dott igazat, amikor azt írta: volt maszk Dobreven és a később elhunyt politi­kuson, amikor találkoztak. Maszk nélkül Dobrev Klára és Konczer Erik március 2 -án Forrás: Facebook

Next