Magyar Nemzet, 2021. május (84. évfolyam, 100-123. szám)

2021-05-03 / 100. szám

I POLGÁRI NAPILAP LXXXIV. évfolyam 100. szám 2021. május 3., hétfő ! Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Nézőpont: Nőtt a Fidesz-KDNP Dobrev az előválasztás DK-s Indiában megállíthatatlanul támogatottsága 3. oldal miniszterelnök-jelöltje 2. oldal elszabadult a vírus 8. oldal Óvintézkedések az idei érettségin Csókás Adrienn Ma reggel kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdetét veszi az idei érettségi. Több mint 111 ezren vágnak neki a vizsgáknak, amelyeket a járvány miatt ebben a szezonban is szigorú védelmi szabályok mentén, lét­számkorláttal szerveznek meg. Mivel a veszélyhelyzet még tart, a kormány úgy döntött, hogy tavalyhoz hasonlóan ez­úttal is csak az írásbeli vizsgákat szer­vezik meg, szóbelizni csak kivételes esetekben lehet. Egy tanteremben legfeljebb tíz vizs­gázó tartózkodhat úgy, hogy közöt­tük legalább másfél méter legyen a védőtávolság. A védőmaszk viselé­se a felügyelő tanároknak kötelező, a tanulóknak a vizsga előkészületei során kötelező, a dolgozatírás ideje alatt pedig ajánlott. Bővebben a 3. oldalon Ezermilliárdok érkeznek hitel nélkül is Kiss Gergely Az államadósság növelése nélkül is ha­talmas összegeket használhat fel Ma­gyarország az európai uniós alapok­ból válságkezelésre és fejlesztésekre. Összeállításunkból kitűnik, hogy ha nem vesszük fel az uniós hitelt, akkor is teljesíthetők a kormány célkitűzé­sei, melyek középpontjában munka­helyteremtés, az oktatás és az egész­ségügy korszerűsítése áll. A balolda­li pártok mégis össztüzet zúdítottak Orbán Viktorra, azzal támadva a mi­niszterelnököt, hogy ezermilliárdok­­tól fosztja meg az országot. Pedig a kö­vetkező időszakban is irdatlan meny­­nyiségben érhetők el a brüsszeli for­rások hazánk számára. Mégpedig a szóban forgó hitellel ellentétben olyan formában, amelyet Magyarországnak nem kell visszafizetnie. Részletek a 13., vezércikk a 3. oldalon Árfolyamok formnt EURÓ : USA-DOLLÁR 359,59 N 297,30 2d Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 16°C„ c & KEDD SZERDA ! CSÜTÖRTÖK \&'9\&'79 Cél az ötmillió beoltott Orbán Viktor: A siker csak azon múlik, hogy jelentkeznek-e az emberek Munkatársunktól A hétvégén túllépte a négymilliót a be­oltottak száma, a következő cél az öt­milliós határ elérése. Orbán Viktor mi­niszterelnök hangsúlyozta: vakcina van, a siker csak azon múlik, hogy jelent­­keznek-e az emberek, ezért mindenkit arra kér, ne hallgasson az oltásellenes hangokra. A miniszterelnök elmondta: Magyarországon az elmúlt két hétben sikerült beoltani több mint egymillió embert, ami fantasztikus teljesítmény. Orbán Viktor köszönetet mondott az ápolónőknek, orvosoknak, háziorvo­soknak és mindenkinek, aki technikai­lag segítette az akció sikerét. A koronavírus ellen eddig beoltott több mint négymillió magyar állam­polgár egyúttal négymillió figyelmez­tetés a baloldali pártoknak arról, hogy az emberélet védelme fontosabb bármi­lyen politikai megfontolásnál - mond­ta a Miniszterelnöki Kabinetiroda par­lamenti államtitkára. Dömötör Csaba államtitkár bírálta a baloldali pártok nagyfokú felelőtlenségét, és kiemelte: minden vakcina hatásos és biztonságos. Hangsúlyozta: az oltási program az el­múlt évtizedek legnagyobb logisztikai hadművelete Magyarországon, ugyan­is sok ezer ember munkája kell ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. Megjegyezte, hogy egy ekkora logisz­tikai műveletnél időközönként lehet­nek fennakadások, az oltási program ennek ellenére ütemesen halad. Hang­súlyozta, hogy a védettségi igazolvány­nyal rendelkezők előtt az éttermek bel­ső terei mellett a hétvégén megnyitot­tak a színházak, a múzeumok, a mozik, az edzőtermek, ami várhatóan látszik majd a gazdasági számokon is. Továbbiak a 2. oldalon A négymillió beoltott a magyar társadalom közös sikere, de továbbra is fegyelemre és a szabályok betartására van szükség Fotó: MTI/Balázs Attila Stumpf István: Történelmi pillanat érkezett el a magyar felsőoktatásban Nagy politikai kockázatot vállalt a kormány, hogy egy évvel a válasz­tások előtt ekkora reformba kezdett, de nem lehetett tovább odázni a felsőoktatási rendszer megújítását - hangsúlyozta lapunknak Stumpf István. A felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormány­­biztos szerint a legfőbb feladat Magyarország intellektuális tudáskin­csének újratermelése, a nemzetközi versenyképesség növelése a hall­gatókért folyó egyre kiélezettebb harcban. Csókás Adrienn - A napokban elfogadta a parlament az egyetemek modellváltásáról szóló törvényjavaslatot. Nehéz menet volt? - Heroikus munkát végeztek kol­légáink a több mint egy tucat törvény előkészítésével, amelyeket nagy több­séggel fogadott el az Országgyűlés. Ah­hoz képest, hogy februárban még csak arról beszélgettünk, hogy csupán né­hány egyetem fejezte ki a nyitottságát, végül tíz újabb intézmény csatlako­zott a modellváltók táborához. Nagyon összetett struktúra jött létre, amely­ben vannak állami fenntartású egyete­mek, magánegyetemek, egyházi fenn­tartásúak és a közfeladatot ellátó, köz­érdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartottak; utóbbi körbe már 21 in­tézmény tartozik. Az egyetemek le­szakadtak az állami köldökzsinórról, nagyobb autonómiát kaptak a gazdál­kodásban, a szervezeti működésben, a bérrendszerben, a külső környezet­tel való kapcsolattartásban és kicsit a közbeszerzésben is. Történelmi pilla­nat jött el a magyar felsőoktatás éle­tében, és fontos nemzetstratégiai kér­désben döntött a kormány: megadta a lökést és lehetőséget az egyetemeknek arra, hogy a minőségi tudástermelés révén Magyarország belépjen abba a nemzetközi világba, ahol kitüntetett harc folyik a hallgatókért és a magas hozzáadott értéket jelentő intellektuá­lis tőkéért. Folytatás az 5. oldalon .

Next

/
Thumbnails
Contents