Magyar Nemzet, 2021. május (84. évfolyam, 100-123. szám)

2021-05-03 / 100. szám

2 BELFÖLD 2021. május 3., hétfő A következő cél az ötmillió beoltott Az oltási program az elmúlt évtizedek legnagyobb logisztikai hadművelete A hétvégén már túllépte a négy­milliót a beoltottak száma, a kö­vetkező cél az ötmilliós határ el­érése. Orbán Viktor miniszterel­nök hangsúlyozta: vakcina van, a siker csak azon múlik, hogy je­lentkeznek-e az emberek, ezért mindenkit arra kér, ne hallgasson az oltásellenes hangokra. Dömö­tör Csaba államtitkár a baloldali pártok nagy fokú felelőtlenségét bírálta, és hangsúlyozta, minden vakcina hatásos és biztonságos. Munkatársunktól - A következő időszak célja nem ke­vesebb, mint az ötmillió beoltott ma­gyar ember - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Face­­bookon közzétett videóüzenetben. A kormányfő úgy fogalmazott, vak­cina van, beoltani képesek mindenkit, a siker csak azon múlik, hogy jelent­keznek-e az emberek. „Az oltás életet ment, ne hallgassanak az oltásellenes hangokra, védjék meg saját magukat, családjukat, hozzátartozóikat, érjük el az ötmillió beoltott minél hama­rabb!” - fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, Magyaror­szágnak az elmúlt két hétben sikerült beoltani több mint egymillió embert, ami fantasztikus teljesítmény. Orbán Viktor köszönetet mondott az ápoló­nőknek, orvosoknak, háziorvosoknak és mindenkinek, aki technikailag se­gítette az akció sikerét. A koronavírus ellen eddig beoltott négymillió magyar állampolgár egyút­tal négymillió figyelmeztetés a balol­dali pártoknak arról, hogy az ember­élet védelme fontosabb bármilyen po­litikai megfontolásnál - mondta a Mi­niszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárna­pi újság című műsorában nyilatkozva. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, az egész ország sikere a négymillió be­oltott elérése, aminek köszönhetően egyre látványosabban indulhat újra az élet. Az államtitkár köszönetet mon­dott, amiért magyarok milliói hosszú hónapok át fegyelmezetten betartot­ták a védelmi szabályokat. Az oltási program az elmúlt évtize­dek legnagyobb logisztikai hadműve­lete Magyarországon, sok ezer ember munkája kell ugyanis ahhoz, hogy min­den gördülékenyen menjen. Dömötör Csaba ezért megköszönte mindenki munkáját, aki lehetővé tette a négy­millió beoltott elérését: orvosoknak, ápolóknak, sofőröknek, önkormányzati és kormányhivatali munkatársaknak, rendőröknek, katonáknak és az önkén­teseknek is. Hangsúlyozta: „Minden egyes beadott vakcinával azontúl, hogy az életet védjük, visszaszerezzük sza­badságunk egy újabb darabját.” Dömötör Csaba szólt arról is, a ma­gyar oltási program eredményessége nemzetközi összehasonlításban is egy­értelmű: eddig a magyarok 41 száza­léka kapta meg az oltást, miközben az uniós átlag 23 százalék. Példaként említette, hogy Németországban 27 százalék az átoltottsági arány, vagy­is ott még a 60 év felettiek és a kró­nikus betegek oltása zajlik, és várha­tóan csak júniusban jelentkezhet min­den felnőtt vakcináért, míg Magyar­­országon már most gyakorlatilag bár­ki megkaphatja azt. Megjegyezte, egy ekkora logiszti­kai műveletnél időközönként lehetnek fennakadások, az oltási program en­nek ellenére ütemesen halad. Nagy fokú felelőtlenség, amit a bal­oldali pártok tettek az oltások ügyében, mert az oltás az egyetlen mód, amivel legyőzhető a járvány - mondta el az államtitkár. Örömét fejezte ki, amiért az oltásellenes kampánynak korláto­zott volt a hatása. Dömötör Csaba arra kérte a választókat, ne hallgassanak a baloldali politikusokra, mert minden vakcina hatásos. Kiemelte, vannak tárgyalások átfo­gó uniós vakcinaútlevélről, de azt még nem lehet megmondani, hogy ebből mikor lesz valami. A magyar kormány ezért akkor jár el helyesen, ha nemze­ti alapon kiterjedt tárgyalásokat indít - mondta. Felidézte, a külgazdasági és külügyminiszter már több országgal is megállapodást kötött az elmúlt napok­ban, például Szerbiával, Montenegró­val és Szlovéniával, a héten pedig bő­vülhet ez a kör. E megállapodások sze­rint az országok kölcsönösen elismerik az oltásokról szóló igazolásokat - tette hozzá. Hangsúlyozta, a védettségi iga­zolvánnyal rendelkezőknek az étter­mek belső terei mellett a hétvégén ki­nyitottak a színházak, a múzeumok, a mozik, az edzőtermek, ami várhatóan látszik majd a gazdasági számokon is. Orbán Viktor hangsúlyozta: vakcina van, a siker azon múlik, jelentkeznek-e az emberek Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala • ^ A baloldal a pandémia alatt .................. 42. RÉSZ........................... FEKETEGYŐR ANDRÁS, a Momentum elnöke 2021. január 31.: (beoltottak száma: 220 ezer) „Nyissuk újra Magyarországot - de ésszel! Csőd szélén álló és kiadó üz­letek, vendéglátóhelyek szimboli­zálják a Fidesz gazdaságvédelmi kudarcát. Súlyos a helyzet: teljes szektorok kerültek az összeomlás szélére, és további százezrek veszít­hetik el a munkájukat, ha nem eny­hítjük azonnal a vendéglátóipar, a szórakoztatóipar vagy éppen a tu­rizmus problémáit. A jelenlegi sza­bályozás ráadásul sok szempontból értelmetlen: miközben maszkban nem lehet kiülni egy kávézó tera­szára, este 8 után pedig nem mehe­tünk le sétálni... A Momentum azt javasolja: nyissák meg a szabadtéri vendéglátóhelyeket és teraszokat­­ 50 százalékos kapacitással.” HADHÁZY ÁKOS, a Momentum országgyűlési képviselő-jelöltje 2021. április 25.­ (beoltottak száma: 3,5 millió) „Ha nem kellene egy propaganda­fotó, [Orbán Viktor] soha nem ülne le nyilvános helyen sörözni. [...] A nyitással néhány hetet még várni kellett volna...” Fotó: Havran Zoltán Javulnak az adatok, de nincs még vége a j­árványnak Bár Magyarországon jól halad az oltási program, továbbra is be kell tartani a távolságtartás és a maszkviselés szabályait. Szlávik János infektológus jelezte: bár a magyar felnőtt lakosság felét már beoltották, nem lehet itt megállni. Galgóczi Ágnes járványügyi osztályvezető az oltásra történő regisztráció fontosságára hívta fel a figyelmet. Munkatársunktól­ ­ A koronavírus-járvány harmadik hul­láma leszálló ágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mond­ta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának. Galgóczi Ágnes hang­súlyozta: minél nagyobb a lakosság át­­oltottsága, annál kisebb az esélye egy újabb súlyos járványhullám kialaku­lásának. Kiemelte, hogy minden oltó­anyag hatékony, biztonságos és meg­véd a kórházba kerüléstől.­­ A korlá­tozó intézkedéseknek, valamint a vé­dőoltási programnak köszönhetően ja­vulnak a járványügyi adatok: folyama­tosan csökken az aktív fertőzöttek, a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgé­pen lévők száma - közölte az osztály­­vezető, majd hozzátette: bár Magyar­­ország pénteken elérte a négymillió be­­oltottat, továbbra is fontos betartani a maszkviselés, a higiéné és a távolság­­tartás szabályait. Galgóczi Ágnes ki­tért a szociális intézményekre vonat­kozó szabályok módosítására is. - Az idősotthonok átoltottsága mostanra el­érte a nyolcvan százalékot, ami lehető­vé tette, hogy az intézményekben fel­függesszék a látogatási tilalmat - je­gyezte meg. Az osztályvezető azt kér­te, hogy az is regisztráljon az oltásra, aki eddig még nem tette meg, hiszen csak ezt követően lehet időpontot fog­lalni a vakcinákra, illetve a háziorvo­sok is kizárólag ezután adhatnak oltást. Szlávik János, a Dél-pesti Centrum­kórház infektológiai osztályának veze­tője szombaton szintén a közmédiának nyilatkozva beszélt arról, más országok példáiból látható, hogy még jó néhány millió embert be kell oltani ahhoz, hogy a járvány véget érjen. - A magyar fel­­­­nőtt lakosság fele be van oltva a koro­navírus elleni vakcinával, ami nagyon komoly előrelépés, ugyanakkor nem le­het itt megállni - mutatott rá. A főor­vos emlékeztetett, hogy a maximális védettség csak a második oltást köve­tő második-harmadik hétre alakul ki, így ettől még legalább másfél hónapra vannak azok is, akik most kapják meg az első vakcinát. Szlávik János figyel­meztetett, az oltási kedv várhatóan le fog lassulni a következő időszakban. Arra kért mindenkit, hogy ne abban gondol­kodjon, melyik oltás honnan érkezik, hanem abban, hogy ők is szerezzenek védettséget és oltási igazolványt.­­ Az úgynevezett nyájimmunitás kialaku­lása valóban nagyobb védettséget ad a be nem oltottaknak, azonban ez még nagyon messze van - mondta. Úgy fo­galmazott: „Ma még senki ne gondolja azt, hogy azzal, hogy ő nem oltotta be magát, de a környezete igen, ő meg van védve, mert ez egyáltalán nem így van.” A felnőtt lakosság felét már beoltották Fotó: MTI/Rosta Tibor Dobrev Klára is bejelentette indulását Munkatársunktól A DK-nál bejött a papírforma, Dob­rev Klárát nevezték meg tegnap a párt miniszterelnök-jelöltjeként. A Gyur­­csány-párt EP-képviselője a többi kö­zött az európai egyesült államok el­képzelésével kampányolt, s az általa hangoztatott „sokak Magyarországá­ban” például a jövedelemalapú család­­támogatási rendszerrel szemben a se­gélyalapú családi pótlék súlyát növel­né. Bár éppen a Gyurcsány-Bajnai­­kormányok szüntették meg a 13. havi nyugdíjat, amelyet a Fidesz február­tól kezdődően lépcsőzetesen vissza­épít, Dobrev azt hangoztatta, hogy a kormány mostohán bánik a szép­­korúakkal. Hosszasan és több alka­lommal is bírálta a kormányt, amiért szerinte nem kezelték megfelelően a pandémiát. Bár Dobrev a többi jelölt­re nem tett utalást - így az indulását régóta lebegtető Karácsony Gergely­re sem ám a baloldali előválasztás többi pártjának annyit üzent, hogy a végén mindenkinek egy jelölt mögé kell beállnia. A baloldali miniszter­elnök-jelöltségre eddig Jakab Péter (Jobbik), Márki-Zay Péter (Minden­ki Magyarországa Mozgalom), Feke­­te-Győr András (Momentum) és Pá­linkás József (Új Világ Néppárt) je­lentkezett be. - Gyurcsány Ferenc most kivétele­sen nem hazudott, és tényleg ő a bal­oldal valódi vezetője, náluk mindent ő dönt el - reagált Hollik István, a Fi­desz kommunikációs igazgatója, aki szerint éppen ezért ez az egész „elővá­­lasztásosdi” egy nagy színjáték, amely­nek főrendezője maga a DK elnöke, aki már rég kiosztotta a szerepeket.

Next