Magyar Nemzet, 2021. december (84. évfolyam, 278-303. szám)

2021-12-01 / 278. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIV. évfolyam 278. szám 2021. december 1., szerda Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Árpád-házi királycsontokat Tiltott pártfinanszírozás gyanúja Éric Zemmour elindul a francia találtak Tihanyban 17. oldal vetül a baloldalra 4. oldal választáson 10. oldal Már tucatnyi ingatlannal házal a főváros Mediaworks­ Hírcentrum Újabb videóval jelentkezett tegnap Anony­mus, aki ígéretéhez híven további rész­leteket közölt a korrupciógyanús fővá­rosi ingatlanügyletekről. A hangfelvé­telen ismét Gansperger Gyula és egy is­meretlen befektető hangja hallható. A baloldali üzletember - akit Bajnai Gor­don korábbi miniszterelnök régi har­costársának tekint - egy konkrét pél­dán keresztül újabb információkat árult el arról, hogy miként működik az úgy­nevezett jutalékos rendszer, amelynek a kulcsfigurája a korábban sokat em­legetett Berki Zsolt, aki hivatali pozí­ció nélkül irányítja a fővárosi vagyon­kezelőt. Gansperger a testre szabott pá­lyázati modellről is beszélt, amelyben mindig az lesz a győztes, akivel előzete­sen megállapodtak. Anonymus egy tu­cat olyan ingatlant is felsorolt a videó­ban - köztük a Városházát, a Mocsá­­ros dűlőt, illetve a Tétényi út 63.-at - , amellyel a főváros házal. Bővebben a 2. oldalon Lefelé tart Márki-Zay Máté Patrik Folyamatosan veszít a népszerűségé­ből a közösségi médiában Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelölt­je, ami azért nem mondható meglepe­tésnek, mert a balliberális politikus fő kampánytémái, a rezsicsökkentés tá­madása és a migráció szorgalmazása olyan témák, amikben egy erős kon­szenzus jellemzi a magyar társadalmat. Mindez odáig vezetett, hogy az elmúlt hetekben a baloldali politikusok kö­zül is az egyik leggyengébben szere­pelt az online térben Márki-Zay. Ezzel elmondható, hogy a hódmezővásárhe­lyi polgármester kampánya nemhogy a jobboldali vagy bizonytalan szava­zókat nem vonzotta, de egészen látvá­nyos, lefelé tartó spirálba lökte, és je­lenleg nem is látszik, hogy van-e szá­mára kiút a zuhanórepülésből. Részletek a 4. oldalon Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 9°C 3°CC O Iff CSÜTÖRTÖK­­PÉNTEK - SZOMBAT 0 5-2, 4 cg- 4 1 i — -1 Árfolyamok Forrás: MNB EURÓ USA-DOLLÁR 366,83 322,80­­­21278 Hamarosan szavazhatunk a gyermekek védelméről A jog és az igazságosság erejével lépett fel a kormányoldal a normalitásért Bakonyi Ádám A parlament tegnap kivételes eljárás­ban döntött a gyermekvédelmi nép­szavazásról, amely a szülők egyedüli jogává tenné a gyermekek szexuális nevelését, illetve gátat szabna a szüle­tési nem megváltoztatását propagáló ideológiáknak. Az előterjesztő Vejkey Imre (KDNP), az igazságügyi bizott­ság elnöke közölte: a „Brüsszel-Stras­bourg-Soros triumvirátus” az elmúlt hónapokban újabb támadásokat indí­tott Magyarország ellen a gyermek­­védelmi törvény miatt. A kormány részéről Orbán Balázs azt hangsú­lyozta: ma olyan a világ, hogy alap­vető biológiai, természeti, Isten adta törvények kérdőjeleződnek meg, eze­ket próbálják meg valakik felülírni. A Miniszterelnökség parlamenti ál­lamtitkára így fogalmazott: - Egy el­bizonytalanodó világban a gyerme­kekben a bizonytalanságot próbálják erősíteni, és nem akarnak olyan neve­lési módszereket alkalmazni, amely­ben a biológiai nem, a hagyományos családi szerepek és a nemzeti gon­dolat fontossága a kellő mértékben és kellő súllyal jelenik meg. Orbán Balázs leszögezte: ezen, a nyugati vi­lágban tapasztalható jelenségek el­len a jog és az alkotmányosság esz­közeivel is fel kell lépni. A szavazá­son a kormánypárti képviselők mel­lett csupán néhány független képvise­lő vett részt, a baloldali frakciók, azaz a DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd képviselőcsoportjai nem voksoltak, de az azt megelőző vitán sem vettek részt. A gyermekvédelmi népszavazás időpontjáról Áder János köztársasági elnök dönt. Továbbiak a 3. oldalon Több mint egy gombnyomás. Kövér László (jobbra) is hitet tett a családvédelmi intézkedések mellett Fotó: mti/kovács Attila Itt vették fel legtöbben a harmadik oltást Ternovácz Áron Az Our World in Data hétfői adatai alap­ján Európán belül Magyarországon - 26,11 százalék - a legmagasabb a harma­dik oltást felvett polgárok aránya. Utá­nunk Málta (22,72 százalék) és Auszt­ria (20,87 százalék) következik a rang­sorban. A lap szerint az európai uniós átlag messze elmarad a magyarorszá­gitól, tegnapelőtt mindössze 9,38 szá­zalékon állt. A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, hogy a megerősítő, harmadik vakcina mindenkinek aján­lott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A Nemzeti Nép­egészségügyi Központ keddi közlése sze­rint továbbra is magas a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának a kon­centrációja, a legtöbb mintát stagnáló tendencia jellemzi. Győrfi Pál a Spirit FM Aktuál című műsorában arról be­szélt, hogy manapság négyezer feletti esetszáma van a mentőknek naponta. Az Országos Mentőszolgálat szóvivő­je azt is hozzátette: ezek közel ötöde kapcsolható a koronavírus-járványhoz. Bővebben az 5. oldalon Brüsszel átdolgozza a genderpropagandát Judi Tamara (Brüsszel) Helena Dalli esélyegyenlőségért fele­lős uniós biztos tegnap tudatta, hogy visszavonja az Európai Bizottság vita­tott kommunikációs iránymutatásait, mert az további munkát igényel. A több mint harmincoldalas dokumentumban többek között olyan előírások szerepel­nek, mint hogy a kommunikációnkban sosem vehetjük adottnak, hogy vala­ki heteroszexuális, a születési nemével azonosul vagy bináris normák szerint (nő, férfi) határozza meg magát. Nem feltételezhető az sem, hogy minden­ki keresztény és megtartja a keresz­tény ünnepeket. Világos, hogy szükség van a gen­­derőrület megállítására - közölte teg­nap az Alapjogokért Központ, amely szerint a bizottsági iránymutatás fel­háborító genderpropaganda. Felhábo­rodását fejezte ki az olasz jobboldal is, mire Helena Dalli azt ígérte, hogy az iránymutatások következő verzió­ja az aggódó hangok figyelembevéte­lével készül majd el. Vezércikk a 3., részletek a 10. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents