Dr. Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I. A-H (Temesvár, 1891.)

A MAGYAR NEMZETSÉGEK A XIV. SZÁZAD KÖZEPÉIG. ÍRTA DR. WERTNER MÓR, A BERLINI „HEROLD“ ÉS A BÉCSI „ADLER“ CZIMÜ HERALDIKAI-GENEALÓGIAI TÁRSULATOK LEVELEZŐ TAGJA. SZÁMOS GENEALÓGIAI TÁBLÁVAL. I. KÖTET A­ H. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN, 1891.

Next