Magyar pályázatok - A beszterczebányai ker. és iparkamara székháza, 1903. október (1. évfolyam, 10. szám)

A beszterczebányai ker. és iparkamara székháza M­AGYAR P­ÁLYÁZATOK SZERKESZTIK: FEJÉR LAJOS** RUTTER IGNÁCZ ÉPITÉSZEK· ¡ “Pátra”~részv.­társ. nyomása, Budapest. I. évf. I­I0. szám­­ —_----------------A--------------«--------------— $^eRKE$ZTŐK KIADÁ$A.* ELŐFIZETÉSI■ ÁH • EGY­ ÉVRE .»OK* E­GYES • FÜZET KÉTK.-

Next