Magyar pályázatok - A pécsi városháza tervpályázata, 1904. január (2. évfolyam, 1. szám)

vasöntő és gépgyár részvény­­­társulat GANZ és TÁRSA Leobersdor­f 1 2? BUDAPEST 11 Ralibor Városi iroda: BUDAPEST. IV.. Ferenc.Pifzk-tere 3. Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya- és iparvasutak. Turbinák . Mindenféle rendszer szerint. Zsilipek és csővezetékek. Pozmn+m­fll/ ' Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon UdHN­U LUlUix . tul. Petroleum-, Benzin- és Spiritus-Motorok és Loko­­mobilok Státiki-féle vízbefecskendezéssel és Körting-rendszer szerint. Malomberendezések. Hengerszékek. X/QCIlti l/npoll/­ Kocsialkatrészek. Korbuly- és Katona-Varga-csap- VoloUU l\ULoll\. ágyak. Kéregöntése­ vasúti kerekek és keresztezések. Forgó­ korongok, tolópadok és kitérők. Automobil vasúti kocsik. Vasúti biztonsági berendezések. Daruk és emelőgépek vasTork­ol éa elüktrom°8 erőv91 Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyús és centrifugalszivatyuk eÁ®rya0mo18 magas. Bányagépek. Coropressorok. Ventilátorok. Felvonók. Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Fü­stemésztő készülékek. TII!Biarok. % w V 11 11 11 II KELLER J. , BUDAPEST X VIII, Szentkirályi­ u. 40. Telefon : 65—32. Műszaki iroda és vállalat városi vízművek, víznyerő tele­pek, városi gázművek, világító telepek, központi fűtő- és szellőztető, valamint gözföző-, mosó- és szárító-berendezé­sek, köz- és magánfürdők stb. elkészítésére. gís gís gís gEOCSINI CEMENTGYÁRI UNIÓ ------------ KEDLICH, OHEENSTEIN ÉS SPITZEE ----------------­ GYÁRAK: BEOCSINBAN, | IRODA: BUDAPESTEN, V. (Szerémm.) Pétervárad mellett | Alkotmány-utcza 10. szám Az 1896. ezredéves országos kiállításon egyedüli díszoklevél cementgyártásért és számos más kiállításon első díjak. A gyárak évenkénti szállítóképessége 800.000 m.-mázsa portland­­cément, 800.000 m.-mázsa románcément. Ajánlja Magyarországban, Ausztriában és a keleti dunatartományokban a legnagyobb és legkényesebb építkezéseknél kitűnő sikerrel kipróbált gyártmányait, akármely vasúti vagy hajóállomásra szállítva gyorsan vagy lassan kötő­i­omán­­cementet és mesterséges po­­tland-cementet, valamint vakolatnak nagyon alkalmas román­­cementet szép és egyenletes színben. ~~ EGYENLŐ SÚLYÚ ZSÁKOK ÉS HORDÓK. JÓTÁLLÁS: a normáliáknál 50 százalékkal nagyobb húzási és nyomdai szilárd ágért.

Next