Magyar pályázatok - A nagykanizsai főgymnásium és társház tervpályázata, 1904. február (2. évfolyam, 2. szám)

A NAGYKANIZSAI FŐGYMNÁSIUM ÉS TÁRSHÁZ TERVPÁLYÁZATA MAGYAR PÁLYÁZATOK SZERKESZTIK: FEJÉR-LAJOSI RUTTERIGNÁCZ é­pítészeké “Pátria" részv.­társ. nyomása, Budapest, I­II. évf. X 2. szám r . - ■ A------—I $ZERK£SZTŐKKIADA$A ELŐFIZETÉSIÁR-EGY­ évre aoK­­£ GYES • FÜZE­ IKÉTK.*

Next