Magyar pályázatok - A pozsonyi I. takarékpénztár pályatervei, 1904. november (2. évfolyam, 11. szám)

GANZ is­m. Vasöntő- és gépgyár részvénytársulat BUDAPEST feobersdorf , Katibor Városi iroda , IV., Ferenciek­ tere 2. Elektromos világítási és erőátviteli­ berendezések városok, községek,­­ épületek és lakások számára­ · Elektromos gépek, áramszámlálók, m­ivlámpák és mérőkészülékek.­­ Vasúti és közvágóhíd-berendezések, petró­leum- és benzin-motorok, szivattyúk, víz­vezetéki szűrő­csapok és útihengerek. A gyár a következő városi központi elektromos műveket létesítette: Magyarország 40 városában Hollandia 2 városában Ausztria ... 22 Olaszország . .10 Németország . 8 Spanyolország és Portugália 20 Oroszország . 9 Svájc............ 5 Svédország. . 5 Anglia........... 2 Belgium Monaco. Románia Bulgária Szerbia , Amerika Afrika . . 2 Ausztrália 2 KOshCR 1 műszaki iroda és vállalat BUDflPeSt, Dili., PRAIOMJtCfl 9. sz. 6 0 o telefon 55—32. telefon 55—32. tervez és készít: vízműveket, víznyerő telepeket, csatorná­zást, köz- és magánfü­rdőket. KÜliÖnij£G£SSéG: flerogén­­világítás városok és magá­­nosok részére. Szab. parafakő-szigetelő és épitőanyag tégla- és lemezalakban. — Gyá­rak, lakóházak stb. te­tőinek burkolására. — Nyaralók, munkáslakó­házak, barakkok stb. előállítására. Könnyű és hangfogó választófalak. Jégvermek, hűtők, pin­cék szigetelésére. Ned­ves falak szárazzá téte­lére. — KÜLÖNLEGES­SÉG : Parafakő linó­leum-padló, féreg-, por- és zajmentes. Szabadalmazott parafakő- és parafakő­ épitményi gyár rész­­vénytársaság EZELŐTT: Kleiner és Bohmeyer. Igazgatóság és műszaki iroda . VIII. ker., József­ körút 2. szám. Telefon : 60—33. Gyár : KŐBÁNYA. Szab. parafakő idom­darabok gőz-, meleg-, hidegviz, hűtőkészülé­kek, víztartók, gőzkazá­nok stb. szigetelésére. Szab. parafakő-kovaföld (Kieselguhr) és tűzbiz­tos albest szigetelő­­„­ő anyag. KÜLÖNLEGESSÉG: Túlhevített gőzkészülé­kek és vízvezetékek szi­getelése, vasoszlopok és szerkezetek tűz elleni burkolása Ther­malit anyaggal.

Next