Magyar pályázatok - A kiskunhalasi szálloda és hmvasárhelyi takarékpénztár pályatervei, 1905. március (3. évfolyam, 3. szám)

A m. kir. vallás- és közokt. ministerium által 94104. sz. alatt ajánlva. MAGYAR PÁLYÁZATOK A KISKUNHALASI SZÁLLODA ÉS A HM VÁSÁRHELYI TAKA­. _ ----- . .. - -L. ---­KÉKPÉNZTÁR PÁLYATERVEI. SZERKESZTIK­FEJÉRE A JOSH RITTER IGNÁCZ építészeké­t---------------KIADJA:------------------1 FÜHRER MIKLÓS építész ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 20 K — Egyes füzet 2 K III. évf. ♦% 3. szám

Next