Magyar pályázatok - A török-bankház és a trummer-féle bérház pályatervei, 1905. április (3. évfolyam, 4. szám)

A m. kir. vallás- és közokt. ministerium által 94104. sz. alatt ajánlva. MAGYAR PÁLYÁZATOK A TÖRÖK-BANKHÁZ ÉS A TRUMMER-iga BÉRHÁZ PÁLYATERVEI. SZERKESZTIK: FEJÉR­ LAJOS** RITTER IGNÁCZ ÉPÍTÉSZEK-1905. JÚLIUS.­­MEGJELENIK HAVONTA ^---------------KIADJA: -----------------­FÜHRER MIKLÓS építész ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 20 K — Egyes füzet 2 K III. évf. **♦ 4. szám.

Next