Magyar pályázatok - A vízaknai fürdő pályatervei, 1905. május (3. évfolyam, 5. szám)

A m. kir. vallás- és közokt. ministerium által 94104. sz. alatt ajánlva. A vízaknai fürdő pályatervei MAGYAR PÁLYÁZATOK SZERKESZTIK: FEJÉR LAJOS** RITTER IGNÁCZ é­pítészeké III. évf. , 5. szám ^-------------- KIADJA: ----------------­FÜHRER MI­KLÓS építész ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 20 K­EGYES FÜZET ÁRA 2 K

Next