Magyar pályázatok - A kultuszminiszteri palota pályatervei, 1905. augusztus (3. évfolyam, 8. szám)

n EHRLICH il. és H.­­ Blockner is. SZOBRÁSZ BUDAPEST, Vill., Lujza­ u. 7.sz. K­ÉSZÍT: gyps-, ce­ment-, kő-, műkő-, majolika és terracotta szobrász-munkákat. — Költségvetésekkel és ter­vekkel szívesen szolgál. Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan Sí í£ eszközöl. s£ B­eba­nfa*autx(a(rjtrMtíiMAGYAR • cs'zz '*sztjyLr vt/\t/ .T» RABITZ-VÁLLALAT RABITZ-rendszerek. Si, IRODA ÉS GYÁR: 13 Budapest, III., Szépvölgyi­ utca 13. sz. Szabadon függő gipszlemez és szabadon függő tégla­válaszfalak, gipsz- és cement-födémszerkezetek, gipsz- és cementboltozatok. Könnyű franczia gipszbetonok.„HYQIENIA"hézagm­entes közegészségügyi padolatok. Gipszcement „ESTRICH" burkolatok. ^ ^ MONIER-RENDSZEREK. ® VASBETONOK. TELEFON 43-16. TELEFON 43-16.­ ­ BUDAPEST X­IX.,LÓNYAY­ UTCA 15. Meidinger töltő*, szabályozó- és szel­lőzőkályhák. — Meidinger kizárólag fafűtésre alkalmas kályhák. ■ Meidinger betétek cserép­burkolatban minden kivitelben. Vulkán fa- és szén­fűtésre berendezett kályhák. -----------­Ideál szabályozó, öl­töző és főzőkályhák. Központi fűtések és rá­szellőzők. ■

Next