Magyar pályázatok - A zólyomi ág. ev. templom és a nagybecskereki törvényszéki palota pályatervei, 1905. szeptember (3. évfolyam, 9. szám)

A zólyomi ág. ev. templom és a nagybecskereki törvényszéki palota pályatervei. MAGYAR PÁLYÁZATOK SZERKESZTIK: fEJÉRBAJOS‘8 RITTER IGNÁCZ építészeké v 1905 v DECZEMBER »MEGJELENIK HAVONTA III. évi v 9. szám ^---------------- KIADJA: ------------------­FÜHRER MIKLÓS ÉPÍTÉSZ ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 20 K­EGYES FÜZET ÁRA 2 K

Next