Magyar Építőművészet 6. (1908)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS 6 .­m MEGJELENIK MINDEN HÓBAN 1908 VI-IK ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA BUDAPEST ■PÁTRIA” IROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.­TÁRS. nyomása 1909

Next