Magyar Építőművészet 7. (1909)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS o . . MEGJELENIK MINDEN HÓBAN ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI­ UTCA 35. BUDAPEST -“PÁTRIA” IROD. váll. és nyomdai részv.­társ. nyomása 1910 1909 VIMK ÉVFOLYAM

Next