Magyar Építőművészet 9. (1911)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS 6 . . MEGJELENIK MINDEN HÓBAN 1911 IX- IK ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL. BUDAPEST, IV. KER., VÁCZI­ UTCA 56. BUDAPEST “PÁTRIA” IROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.­TÁRS. NYOMÁSA 1912

Next