Magyar Építőművészet 10. (1912)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS­O­N . MEGJELENIK MINDEN HÓBAN 1912 X-IK ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, IV. KER., VÁCZI­ UTCA 56. BUDAPEST "PÁTRIA” IROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.­TÁRS. NYOMÁSA 1913

Next