Magyar Építőművészet 11. (1913)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS­T­­ . MEGJELENIK MINDEN HÓBAN ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, IV. KER., VÁCI­ UTCA 56. BUDAPEST “PÁTRIA” IROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.­TÁRS. NYOMÁSA 1914 1913. XI -I. ÉVFOLYAM

Next