Madarász Elemér (szerk.): Magyar politikai és közigazgatási compass (Budapest, 1940)

M,MUNKASMC?«ALMI INTE 2 £ T h-c... A»* G'l-­ÖCS Felelős kiadó: MADARÁSZ ELEMÉR 84474. — Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása, Budapest. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL

Next