Knauz Nándor szerk.: Magyar Sion 1866. (4. évfolyam)

MAGYAR SM EGYHÁZTÖRTÉNELMI HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ÉS KIADJA KNAUZ NÁNDOR. Hoc habet proprium Ecclesia: dum perse­ quitur, floret; dum opprimitur, ereseit; dum contemnitur, profiéit; dum laeditur, vincit; dum arguitur, intelligit; tunc stat, quum superari videtur. Sz. Hilarius de Trinitate. NEGYEDIK ÉVFOLYAM. ESZTERGOM, 1866. NYOMATOTT HORÁK EGYEDNÉL.

Next