Frankl Vilmos - Zádori János szerk.: Magyar Sion 1870. (Uj Magyar Sion 1. évfolyam)

MAGYAR S­ION EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK F­RAN­KL VILMOS ÉS ZÁDORI JÁNOS. ELSŐ ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1870. NYOMATOTT H­Í­R­­­M EGYEDNÉL.

Next