Zádori János szerk.: Magyar Sion 1873. (Uj Magyar Sion 4. évfolyam)

UJ MAGYAR S­ION­ Y EGYHÁZIRODALMI F­OLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI EV. JÁNOS. NEGYEDIK ÉVI FOLYAM J ESZTERGOM, 1873, NYOMATOTT HORÁK EGYED BETŰIVEL.

Next