Zádori János szerk.: Magyar Sion 1875. (Uj Magyar Sion 6. évfolyam)

MAGYAR S­Z . N. EG­YHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. Sjerktsjti ZÁDORI EV. JÁNOS. HATODIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1875. NYOMATOTT HORÁK EGYED BETŰIVEL.

Next