Zádori János szerk.: Magyar Sion 1877. (Uj Magyar Sion 8. évfolyam)

MAGYAR S­Z .­N. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI EV. JÁNOS. NYOLCZADI­K ÉVI FOLYAM, ESZTERGOM, 1877, NYOMATOTT BUZÁR­OVI­TS GUSZTÁVNÁL.

Next