Zádori János szerk.: Magyar Sion 1878. (Uj Magyar Sion 9. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI E­. JÁNOS. KILENCZEDIK ÉVI FOLYA ESZTERGOM, 1878. .NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL

Next