Zádori János szerk.: Magyar Sion 1879. (Uj Magyar Sion 10. évfolyam)

UJ MAGYAR 8 Ш EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI E­. JÁNOS. TIZEDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1879. NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL.

Next