Zádori János szerk.: Magyar Sion 1880. (Uj Magyar Sion 11. évfolyam)

UJ MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI EV. JÁNOS. TIZENEGYEDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1880. NYOMATOTT . A ZÁR­­ VI­TS-FÉLE KÖNYVNYOM. (HO­RÁK EGYED.)

Next