Zádori János szerk.: Magyar Sion 1882. (Uj Magyar Sion 13. évfolyam)

UJ M­a­gya­r Sion. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI EV. JÁNOS. TIZENHARMADIK ÉVI ESZTERGOM, 1882. *NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN FOLYAM.

Next