Zádori János szerk.: Magyar Sion 1884. (Uj Magyar Sion 15. évfolyam)

UJ EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI EY. JÁNOS, TIZENÖTÖDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1884. NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL.

Next