Zádori János szerk.: Magyar Sion 1885. (Uj Magyar Sion 16. évfolyam)

UJ MAGYAR S­Z . N. EGYHÁZIRÓD­ALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZADORI EY. JÁNOS. TIZENHATODIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1885. NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL.

Next