Zádori János szerk.: Magyar Sion 1886. (Uj Magyar Sion 17. évfolyam)

UJ EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI : ZÁDORI EY. JÁNOS. TIZENHETEDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1886. NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL.

Next