Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár - Walter Gyula szerk.: Magyar Sion 1894. (Uj sorozat 8. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT, SZERKESZTIK Dr. KERESZTY VIKTOR, Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR, — Dr. WALTER GYULA. Az új sorozatban VIII. évi folyam. (Kezdettől XXXII. évi folyam.) ESZTERGOM, 1894-

Next