Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár - Walter Gyula szerk.: Magyar Sion 1896. (Uj sorozat 10. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK DR. KERESZTY VIKTOR, DR. PROHÁSZKA OTTOKÁR, — DR. WALTER GYULA. Az új sorozatban X. évi folyam. (Kezdettől XXXIV. évi folyam.) ESZTERGOM, 1896.

Next