Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár - Walter Gyula szerk.: Magyar Sion 1897. (Uj sorozat 11. évfolyam)

M A G Y A R S I О N. EGYHÁZIRODALMI HШ FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK DR. KERESZTY VIKTOR, DR. FROHÁSZKA OTTOKÁR, — DR. WALTER GYULA. Az új sorozatban XI. évi folyam. (Kezdettől XXXV. évi folyam.) ESZTERGOM, 1897.

Next